فیلم / خمینی: «مصدق اگر میماند، به اسلام سیلی میزد … لاکن سیلی خورد! »

جمعه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

خمینی : مصدق اگر میماند به اسلام سیلی میزد لاکن سیلی خورد ! امروزه دیگر همکاری و همیاری بسیاری از روحانیان خرد و کلان در ایران با کودتای ٢٨ امرداد بر کسی پوشیده نیست. سندهای محرمانه آمریکا و انگلیس که چند سالیست آزاد شده اند حکایت از همکاری گستردۀ آیت الله العظمی بروجردی (بزرگترین مرجع تقلید شیعه در زمان کودتا) و آیت الله کاشانی و آیت الله محمد بهبهانی و نواب صفوی و حجت السلام فلسفی و حجت السلام شمس قنات آبادی و حتی آیت الله خمینی در کودتای ٢٨ امرداد دارند و خودشان نیز به آن اقرار دارند. در این ویدیو آیت الله خمینی حتی دکتر محمد مصدق را کافر میخواند که خودبخود حکم فتوای عزل و برکناری و کشتن برای دکتر محمد مصدق است را روشن میسازد و چرا همکاری همه جانبه ملایان با بیگانگان (آمریکا و بریتانیا) برای انجام کودتا و برکناری دولت ملی مصدق بود. آیت الله بروجردی در تلگرامی به شاه در ایتالیا (شاه و ثریا به عراق و سپس به ایتالیا گریخته بودند) از شاه خواست که به ایران برگردد. گروههایی از مساجد و تکیه های تهران از مقلدان آیت الله بروجردی بودند که با همکاری ارتش و ارازل اوباش و لاتها و باجگیران و قماربازان و تلکه گیران در محله های جنوب شهر و شهر نو ( با پخش دلارها بوسیلۀ کاشانی و بهبهانی و فداییان اسلام) به خانۀ مصدق یورش بردند و سربازهای گارد شاه، خانۀ مصدق را با گلوله و رگبار مسلسل به ویرانه تبدیل کردند و سپس مقلدان آیت الله بروجردی خانۀ مصدق (کافر) را به یغما بردند و هر چه که در خانه بود و حتی سیم های برق را کندند و با خود بردند چون ملاها او را کافر میخواندند. گروهی دیگر نیز با تانکها و زره پوش ارتشی به مجلس و ادارۀ رادیو رفتند و آن مکانها و مراکز حساس را در اختیار خود گرفتند. چند روزی گذشت و کودتا به پیروزی کامل رسید. سپس شاه برگشت و نظامیان و نمایندگان ملاها در فرودگاه به پیشواز او رفتند. و پس از آن بگیر و ببند و اعدامها آغاز شد و هرکسی را به جرم کمونیست بودن میگرفتند و مانند امروز که مردم اسیر دژخیمان عمامه بسر هستیم، آنروزها هم شکنجه و اعدام و یا سالها زندان در انتظار مردم بینوا بود (البته جلادان و دژخیمان در سیستم ملاها را نمیشود با دژخیمان شاه برابر کرد چون براستی ملاها صدها برابر بدتر هستند و بایستی به دژخیمان شاه درود فرستاد).

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.