فیلم / خمینی: «مصدق اگر میماند، به اسلام سیلی میزد … لاکن سیلی خورد! »

جمعه, 15ام شهریور, 1398
اندازه قلم متن

 
خمینی : مصدق اگر میماند به اسلام سیلی میزد لاکن سیلی خورد ! امروزه دیگر همکاری و همیاری بسیاری از روحانیان خرد و کلان در ایران با کودتای ٢٨ امرداد بر کسی پوشیده نیست. سندهای محرمانه آمریکا و انگلیس که چند سالیست آزاد شده اند حکایت از همکاری گستردۀ آیت الله العظمی بروجردی (بزرگترین مرجع تقلید شیعه در زمان کودتا) و آیت الله کاشانی و آیت الله محمد بهبهانی و نواب صفوی و حجت السلام فلسفی و حجت السلام شمس قنات آبادی و حتی آیت الله خمینی در کودتای ٢٨ امرداد دارند و خودشان نیز به آن اقرار دارند. در این ویدیو آیت الله خمینی حتی دکتر محمد مصدق را کافر میخواند که خودبخود حکم فتوای عزل و برکناری و کشتن برای دکتر محمد مصدق است را روشن میسازد و چرا همکاری همه جانبه ملایان با بیگانگان (آمریکا و بریتانیا) برای انجام کودتا و برکناری دولت ملی مصدق بود. آیت الله بروجردی در تلگرامی به شاه در ایتالیا (شاه و ثریا به عراق و سپس به ایتالیا گریخته بودند) از شاه خواست که به ایران برگردد. گروههایی از مساجد و تکیه های تهران از مقلدان آیت الله بروجردی بودند که با همکاری ارتش و ارازل اوباش و لاتها و باجگیران و قماربازان و تلکه گیران در محله های جنوب شهر و شهر نو ( با پخش دلارها بوسیلۀ کاشانی و بهبهانی و فداییان اسلام) به خانۀ مصدق یورش بردند و سربازهای گارد شاه، خانۀ مصدق را با گلوله و رگبار مسلسل به ویرانه تبدیل کردند و سپس مقلدان آیت الله بروجردی خانۀ مصدق (کافر) را به یغما بردند و هر چه که در خانه بود و حتی سیم های برق را کندند و با خود بردند چون ملاها او را کافر میخواندند. گروهی دیگر نیز با تانکها و زره پوش ارتشی به مجلس و ادارۀ رادیو رفتند و آن مکانها و مراکز حساس را در اختیار خود گرفتند. چند روزی گذشت و کودتا به پیروزی کامل رسید. سپس شاه برگشت و نظامیان و نمایندگان ملاها در فرودگاه به پیشواز او رفتند. و پس از آن بگیر و ببند و اعدامها آغاز شد و هرکسی را به جرم کمونیست بودن میگرفتند و مانند امروز که مردم اسیر دژخیمان عمامه بسر هستیم، آنروزها هم شکنجه و اعدام و یا سالها زندان در انتظار مردم بینوا بود (البته جلادان و دژخیمان در سیستم ملاها را نمیشود با دژخیمان شاه برابر کرد چون براستی ملاها صدها برابر بدتر هستند و بایستی به دژخیمان شاه درود فرستاد).

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. خمینی گم شو! امیدوارم در قعر جهنم بسوزی! خوب اسلامت تو این ۴۰ سال ریدمونی شد! همه به تو و خیلی ها به شاه لعنت می فرستند ولی روح مصدق و و فاطمی در آرامش است! تف تو روحت که دیکتاتوری کبیر را جایگزین دیکتاتوری صغیر کردی!