انتخابات مجلس و خبرگان؛ لشگر آرایی باندها

چهارشنبه, 1ام مهر, 1394
اندازه قلم متن

khademiمحمود خادمی

در کشوری که قدرت به تمامی در نهاد دین و از طریق نمایندگانش ولی فقیه؛ آیت الله ها و روحانیون اعمال می شود؛ تراژدی انتخابات در ایران؛ نمایش مضحک و دردناکی است که سالهاست با بایکوت و بی محلی زیاد؛ از طرف مردم ایران بویژه جوانان روبرو میشود. پایه و ستون اصلی این نظام؛ ولایت مطلقه فقیه است؛ یعنی در این نظام ولی فقیه ” فصل الخطاب ” و حرف اول و آخر را میزند نه رأی و نظر مردم.

ولی فقیه در این ساختارِ حکومتی از چنان قدرتی برخوردار است که بقول خمینی اگر مصلحت بداند میتواند قراردادها با مردم را یکطرفه نقض کند و حتی در صورت لزوم احکام شیعه ــ نماز و روزه و… ــ را هم تعصیل نماید. در مورد انتخابات و رأی مردم هم بارها؛ خود مقامات بالای نظام به صراحت از تعارض این نظام با حاکمیت و رأی مردم سخن گفته اند.

بنابراین نظامی که بر اساس دیکتاتوری آنهم عقب مانده ترین نوع آن؛ یعنی دیکتاتوری ولایت فقیه استوار شده است از اساس با نهادهای دمکراتیک و ارزشهای مدنی چون انتخابات و رأی مردم در محتوا؛ ناسازگار است و تبلیغات رژیم در مورد انتخابات آزاد و رأی مردم هم؛ در دو جایه خوری و ابن الوقت بودن این رژیم ریشه دارد. یعنی در حالیکه که اساس نظام بر دیکتاتوریِ ولایت فقیه استوار است؛ ادا و اطوار نظامهای دمکراتیک و آزاد را در می آورد.

یعنی در حالیکه هر نوع انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی؛ تناقضات ذاتیِ درونیِ نظامِ دینی را به نمایش می گذارد و بحرانها و اختلافات میان باندها و دستجات آن را شدت می بخشد؛ اما برای کسب اعتبار بین المللی و مشروع جلوه دادن نظام؛ تن به ریسک بزرگ و پر خطرِ برگزاری انتخابات میزند و در تاریخهای تعیین شده؛ این نمایش رسوا و مسخره را برگزار می نماید.

از طرف دیگر؛ برگزاری هر نوع انتخاباتی در ایران همواره پر ریسک و خطر آفرین بوده و سردمداران نظام هم آنرا چالشی امنیتی برای نظام خود میدانند. چالشی که بعضا” موجودیت کل نظام را به خطر انداخته و آن را تا مرز سرنگونی پیش برده است. زیرا در آستانه بر گزاری هر انتخاباتی جنگ باندهای رژیم برای کسب کرسیهایِ بیشترِ قدرت؛ شدت گرفته و زمینه و بستر لازم برای ورود عنصر اجتماعی به میدان فراهم نموده است.

از این منظر است که بررسی و تحلیل انتخابات در جمهوری اسلامی؛ اهمیت پیدا می کند. بخصوص اینکه پس از توافق اتمی و احتمال تغییر تعادل قوا در هرم قدرت؛ رویاروئی انتخاباتی به میدان اصلی هماوردی باندها تبدیل می شود. بطوریکه از هم اکنون جنگی سخت و عمیق شونده در رأس نظام استارت خورده است. جنگی که در انتها شکاف درونی نظام را هر چه بیشتر عمیق تر میکند و راه را برای فوران خشم اجتماعی باز می نماید.

در این چارچوب است که بررسیِ شرایط برگزاری انتخابات و توضیح در مورد اهمیت آن و همچنین موقعیت و شرایط باندهای رقیبِ شرکت کننده در انتخابات؛ اهمیت پیدا میکند. اما قبل از آن باید توضیحاتی در باره نهاد شورای نگهبان ــ نهادی که اتفاقا” در دهه اول انقلاب با تائید و همدستی سردمدار جریان مخالف آن ــ یعنی هاشمی رفسنجانی ــ؛ قانونیت یافت و از آن به بعد باهرمی قدرتمند در دست ولی فقیه؛ برای حذف مخالفین اش تبدیل گردید ــ؛ نهادی که اگر تیغه استصوابی آن کاندیداهای باند رفسنجانی ـ روحانی را درو نکند؛ با توجه به منفوریت و انزوای ولی فقیه و باند وی؛ وزن این باند در دو مجلس بشدت بالا خواهد آمد و دردسرهای جدی برای دستگاه ولی فقیه و باند اصولگرای وابسته باو؛ بوجود خواهد آمد.

الف ــ شورای نگهبان؛ چشم و گوش ولی فقیه :
” شورای نگهبان ” ارگانی است که اولا” مجلس آخوندی باعتبار آن مشروعیت و قانونیت می یابد؛ ثانیا” این ارگان هم عهده دار؛ تشخیص خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات مجلس است و هم مرجع تشخیص عدم تعارض قوانین مصوبِ مجلس با قانون اساسی کشور میباشد. همچنین شورای نگهبان بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع نظارتی بر انتخابات؛ ” خبرگان رهبری “؛ ریاست جمهوری ” و ” مجلس شورای اسلامی ” است و بعلاوه تشخیص صلاحیت کاندید شدن برای سه ارگان فوق؛ هم بعهده او میباشد.

بنابراین شورای نگهبان در واقع شعاع اصلی دایرهِ قدرت در نظام جمهوری اسلامی است؛ نقشی مشابه ” پلیت بیروی حزب کمونیست ” در شوروی سابق که بر زندگی تمام مردم کنترل و دخالت داشت. باین ترتیب صحنه سیاسی کشور ما در تمامی دوران حاکمیت این نظام؛ عرصه دخالت و ترکتازی دو بازیگرِ اصلی ولی فقیه و شورای نگهبان بوده و میباشد. یعنی در واقع؛ عرصه سیاسی کشور ایران؛ میدان تاخت و تاز دو نفر یعنی خامنه ای و جنتی بوده و میباشد.
پدیده ای متناقض و ناچسب در عصر آگاهیها؛ اهرم و چشم و گوش ولی فقیه برای وتوی هر قانون ملی و مردمی و اهرمی در دست ولی فقیه؛ برای حذف و از میدان بدر کردن رقیبان.

جالب است که بدانیم؛ همین نهاد در گذشته صلاحیت سه رئیس جمهور نظام؛ یعنی هاشمی رفسنجانی؛ محمدخاتمی و احمدی نژاد و بسیاری از نمایندگان نهادهای باصطلاح انتخاباتی را تائید کرده است؛ که در حال حاضر سه رئیس جمهور سابق؛ به ” بی بصیرتی “؛ ” فتنه ” و ” انحراف ” متهم میباشند و بسیاری از نمایندگان تائید صلاحیت شده هم به اتهام های بالا یا به زندان رفته اند و یا مورد خشم قرار گرفته و از دایره قدرت کنار گذاشته شده اند.

باین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که با تائید و اوکی همین شورای نگهبان؛ کشور امام زمان نزدیک به سه دهه بدست نا باب ترین و بی صلاحیت ترین افراد اداره و دست بدست شده است. و جالب تر اینکه در سال ۹۲؛ شورای نگهبان کسی را رد صلاحیت کرد که رئیس ” مجمع تشخیص مصلحت نظام ” است و باید مصلحت های نظام را تشخیص دهد.

بهر حال در این انتخابات؛ ولی فقیه و باند او میخواهند با همین اهرم ــ شورای نگهبان ــ؛ کاندیداهای باند مقابل را از دور خارج کنند و با توسل بزور و سرکوب سپاه پاسداران؛ موانع و مخالفت ها را از سر راه بدارند و باند مقابل هم میخواهد؛ با کنار زدن و یا کم اثر تر کردن دخالتهای شورای نگهبان؛ با تصرف کرسیهای مجلس نمایندگان و خبرگان رهبری؛ راه را برای بزیر کشیدن ولی فقیه و تغییر ساختار قدرت؛ تسهیل نمایند.

ب ــ مواضع و موقعیت باندها در انتخابات :

یکم ـ باند ولی فقیه :
توافق اتمی هم بخاطر اینکه حاصل زیر پا گذاشتن خط قرمزهای ولی فقیه بوده و هم بخاطر آنکه پیش برنده و به نتیجه رساننده آن باند رقیب ــ رفسنجانی ـ روحانی ــ بوده است؛ ضربه ای جدی و کاری به اتوریته و هژمونی ولی فقیه و باند اصولگرای وابسته باو میباشد و موقعیت او و باندش را؛ در برابر باند رقیب بشدت ضعیف کرده است. یعنی بعد از توافق اتمی در انتخابات این بار؛ مردم ایران با ولی فقیهی شاخ شکسته که از اتوریته و قدر قدرتی اش هم در داخل ایران و هم در خارج بشدت کاسته شده؛ مواجه میباشند.
از طرف دیگرحمایت و پشیبانی ولی فقیه از توافق اتمی؛ باعث نارضایتی و مخالفت اصولگرایان تندرو تر؛ از ولی فقیه شده و باعث میشود که شکاف و دو دستگی بدرون باند اصولگرایان رخنه کند و نتوانند در آستانه انتخابات و در مقابل باند رقیب از وحدت و انسجام لازم برخوردار باشند.

با این حال از آنجا که هم ولی فقیه و هم اصولگرایان خوب میدانند که در جریان اتمی؛ بازی را باخته اند و دیگر نمی توانند تغییری در نتیجه مذاکرات ــ یعنی توافق اتمی ــ ایجاد کنند؛ مجبورند برای نباختن در عرصه های دیگر و از جمله انتخابات مجلس و خبرگان؛ به اعتراضات و مخالفت خوانی های خود در باره توافق اتمی؛ برجام و….. ؛ ادامه دهند و بشکلی تلاش میکنند؛ عوارض توافق نامه اتمی را برای باند خود به حداقل برسانند و مانع قدرتمند شدن باند مقابل در عرصه انتخابات شوند.

اکنون ولی فقیه گرفتار در بحرانهای اجرائی شدن توافق اتمی و ” برجام “؛ در حالیکه هنوز نتوانسته است اتوریته در هم شکسته خود را ترمیم کند؛ می بایست خود را با چالش خطر آفرین انتخاباتِ پیش رو که در سالهای اخیر و بخصوص بعد از قیام اعتراضی مردم در سال ۸۸؛ همواره با خطر ورود به میدان عنصر اجتماعی همراه بوده است؛ آماده کند. بنابراین از این به بعد بستر اصلی جنگ با باند رفسنجانی ـ روحانی دیگر نه ” توافق اتمی ” که ” انتخابات ” خواهد بود و محملهای دیگر جنگ باندی؛ فرعی و برای کسب امتیاز گیری در عرصه جنگ انتخاباتی خواهد بود.

افزایش نفوذهاشمی رفسنجانی بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و بخصوص بعد از توافق اتمی؛ ترس از نتیجه انتخابات و آینده ولی فقیه ــ بخصوص انتخابات خبرگان رهبری ــ را به نگرانی اصلی باند اصولگرایان تبدیل کرده است.

اکثر رسانه های وابسته به باند ولی فقیه و مقامات و نهادهای وابسته به این باند؛ معتقدند که رفسنجانی میخواهد با تصاحب کرسی های بیشتری از مجلس و بخصوص خبرگان رهبری توسط افراد باندش و همچنین در دست گرفتن کرسی ریاست خبرگان؛ ساختار سیاسی و قانون اساسی را تغییر داده و رهبری نظام ــ خامنه ای ــ را خلع ید نماید. آنها معتقدند رفسنجانی قصد اصلاح ندارد و از تحول حرف میزند. آنها میگویند تأکیدات رفسنجانی در باره ” شورای رهبری ” و عملکرد وی در برابرجریان ” فتنه “؛ نشاندهنده این امر است.

در واقع دعوای اصلی باند خامنه ای ــ در مجلس؛ نهادها؛ نمازجمعه ها و رسانه ها ــ؛ با باند رفسنجانی ـ روحانی برای حفظ هژمونیِ خامنه ای است , یعنی آنها میخواهند او کماکان ” فصل الخطاب ” نظام و تعیین کننده باقی بماند. باند خامنه ای با در اختیار داشتن اهرم ” شورای نگهبان ” میخواهند با رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای باند مقابل؛ ” مجلس شورا ” و ” مجلس خبرگان رهبری ” کماکان در قبضه آنها باقی بماند تا بتوانند اقتدار بلامنازع ولی فقیه را حفظ نمایند.

اما علیرغم در اختیار داشتن اهرم قدرتمند ” شورای نگهبان ” در حال حاضر؛ ولی فقیه و اصولگرایان وحشت دارند که در اثر فعالیتهای افشاگرانه باند مقابل و یارگیری از میان روحانیون و مراجع ناراضی؛ این نهاد مجبور به عقب نشینی شود و نهایتا” باند رفسنجانی کنترل بر مجلسین را در دست بگیرد. این ترس و وحشت هم از واکنش هراس آلود سران و سردمداران نظام و هم موضع گیریهای رسانه های وابسته به آنها؛ نمایان است.

احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران میگوید ” خوابهای بدی برایمان دیده اند ” و یا روزنامه وطن امروز ۲ شهریور؛ با کنار گذاشتن تحولات داخلی و خارجی؛ هشدار یک ” فتنه جدید ” را میدهد و مینویسد ” فرماندهان این فتنه با مجوز روحانی؛ فعالیت سیاسی خود را شروع کرده اند “. و یا کیهان شریعتمداری وابسته به ولی فقیه با اشاره به رفسنجانی و روحانی؛ می نویسد آنها خیال دارند زهرهای دیگری به حلقوم ولی فقیه وارد کنند. میگوید آنها معتقدند که ” با همین روش که در پرونده هسته ای وارد شدیم؛ در سایر پرونده ها نیز وارد شویم “.

لشگر کشی اصولگرایان ــ باند خامنه ای ــ و رسانه های وابسته؛ برای از میدان به در کردن باند مقابل از سال گذشته شروع شد. آنها میخواهند با حمایت رسمی سپاه ــ با مهندسی انتخابات و القای معیارهای انتخابات ــ راه ورود باند مقابل در انتخابات را سد کنند. به پاره ای از موضع گیریهای سران و وابستگان این باند توجه کنید :
روزنامه کیهان وابسته به ولی فقیه؛ با ربط دادن توافق اتمی با انتخابات آینده؛ نوشته است “….. ( یک معامله اتمی ) که بر اساس آن امریکا منافع ( نظام ) را می برد و ( رقبای انتخاباتی ) با اهرم توافق اتمی نتیجه انتخابات را “.

علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران؛ همراه با رهبران اصولگرایان ــ حداد عادل و حبیبی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ــ میگویند ” مهم پیروزی اصولگرایان است؛ نباید بگذاریم مجلس ششم تکرار شود “.

علی سعیدی همچنین در ۳۰ خرداد همین سال گفت “….. سپاه و بسیج فراتر از احزاب و سازمانها بوده و خود را برای حزب و یا فرد خاصی هزینه نمی کنند…… سپاه تنها چارچوب ها و معیارها را تبیین میکند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست “.

اما جنگ اصلی و لشگر کشی اصول گرایان برای تصاحب کرسی های دو مجلس زمانی شدت گرفت که حسن روحانی گفت تشخیصِ صلاحیتِ کاندیداها کار دولت است و شورای نگهبان فقط ناظر میباشد. سران باند ولی فقیه و گماشتگان وی که میخواهند با اهرم شورای نگهبان؛ کاندیداهای طرف مقابل را قلع و قم کنند بعد از این اظهارات؛ البته به فرمان ولی فقیه به میدان آمدند.

در ابتدا خود خامنه ای در دیدار با خبرگان ــ ۱۲ شهریور ــ از شورای نگهبان و نظارت استصوابی دفاع کرد و بدنبال آن دیگر مقامات نظامی و غیر نظامی بارگاه ولایت به میدان آمدند. لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به حرفهای حسن روحانی در مورد شورای نگهبان در ۱۲ شهریور گفت ” چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضا سازی میکنند و حرفهای حاشیه ای میزنند و جدال راه می اندازند ؟ “. وی در ادامه از شورای نگهبان خواست در مسئله سرنوشت ساز انتخابات محکم بایستد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد انتخابات مجلس گفت ” عده ای میخواهند قدرت مجلس را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی که میخواهند را روی کار بیاورند “. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم گفت ” عده به دنبال تضعیف قدرت رهبری و ولایت فقیه در کشور هستند؛ تا وارد مجلس خبرگان شوند و نقشه های خود را محقق کنند “.

محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان با اشاره به انتخابات مجلس و خبرگان گفت ” شورای نگهبان با هیچ کس تعارف ندارد و نظارتش هم استصوابی است و نه تماشائی ” او تأکید کرد که ” این نظارت از اولین تا آخرین لحظه بر قرار است “.

محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی به سخنان او در مورد انتخابات و شورای نگهبان حمله کرد و گفت ” سخنان برخی از مسئولین به معنای آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران است ” و به مثابه تنظیم رفتارها ” در چارچوب اراده دشمن ” است.

اگر چه احمد جنتی رئیس شورای نگهبان پیشاپیش بارها و از جمله در سال گذشته در ۱۹ دی در جریان همایش ” هم اندیشی ولایتمداران استان فارس ” گفته بود ” خبرگانِ سال آینده سرنوشت ساز است و از مدتها قبل هم گروهی به فکر قبضه کردن خبرگان هستند و از طرف دیگر افراد متدین؛ ولایی و دوستان امام و رهبری هستند که همواره بدنبال رصد کردن فعالیتها حرکت میکنند و اجازه انحراف را نخواهند داد “.

اکنون هم بعد از اعلام کاندید شدن رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان؛ احمد جنتی در دیدار با اعضای ” مرکز موضوع شناسی احکام فقهی ” با اشاره به برگزاری انتخابات در ۱۴ اسفند گفت ” الان افرادی در این انتخابات فعال شده اند که مسئولیت های بالایی هم دارند؛ اما اساسا” چشم دیدن ولایت فقیه را ندارند و همه همتشان افزایش قدرت خودشان و کاهش اقتدار ولایت است “.

همچنین احمدجنتی رئیس شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه ۲۴ مرداد هم ضمن حمله تلویحی به رفسنجانی که خود را برای مجلس خبرگان کاندید کرده است؛ برای این باند خط و نشان کشید و گفت ” شورای نگهبان نمی گذارد افراد فاقد صلاحیت و غیر متعهد به ولایت خلمنه ای به مجلس خبرگان راه یابند “.

تمامی قرائن و شواهد حاکی از عزم جدی باندِ اصولگرایان وابسته به ولی فقیه؛ برای حذف و تصفیه هر چه بیشتر کاندیداهای باند رفسنجانی ـ روحانی است و تلاش دارند که با پاکسازی مجلس آخوندی و خبرگان رهبری از دار و دسته باند مقابل؛ با یکدست سازی مجلسین؛ کماکان خط و خطوط ولی فقیه را پیش ببرند. آیا می توانند یانه ؟!؛ موضوعی است که در ادامه مقاله به آن پرداخته میشود…… . . ادامه دارد

۲۳٫۰۹٫۲۰۱۵ ( ۱ مهر ۱۳۹۴ )
arezo1953@yahoo.de


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.