انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات

یکشنبه, 27ام فروردین, 1391
اندازه قلم متن

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” صبح امروز زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند سپاه  شکنجه گاه وزارت اطلاعات انتقال یافت.

روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی توسط فردی بنام مدرسی رئیس بند سپاه  از بند ۴ فراخوانده شد و به بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات انتقال یافت.انتقال این زندانی سیاسی به شکنجه گاه وزارت اطلاعات بدون هیچ دلیلی صورت گرفته است.

 زندانی سیاسی ارژنگ دودی از زندانیان مقاوم می باشد که بیش از ۸ سال است در زندان بسر می برد و تا به حال بارها به سلولهای انفرادی منتقل شده است و ماه ها در آنجا تحت شکنجه های قرون وسطایی و ضد انسانی قرار گرفته است. آخرین بار او را تابستان سال گذشته  به بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل کردند و چند ماه در سلولها انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه قرار داده شد که در اثر ضربۀ بازجوی وزارت اطلاعات پرده گوشش پاره گردید و بدلیل عم درمان دچار عفونت شد و هیچگاه مورد درمان قرار نگرفت.

بازجویان وزارت اطلاعات همچنین  همسر زندانی سیاسی ارژنگ داودی خانم نازنین داودی را به دلیل دفاع از همسرش به بند ۲۰۹ منتقل کردند و بیش از ۴ ماه مورد شکنجۀ جسمی و روی قرار دادند. بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه بطرز بی شرمانه ای همسرش را تحت فشار قرار دادند که باید از آقایی داودی جدا شود در غیر اینصورت او را دادگاهی و محکوم به زندان خواهند کرد.بازجویان وزارت اطلاعات همچنین فشارهای غیر انسانی علیه خانواده همسر آقای داودی ایجاد کرده اند یکی از برادران همسرش را از کار اخراج کرده اند وسایر اعضای خانواده را تحت فشارهای مختلفی قرار داده اند.آنها خانم داودی را از ملاقات با همسرش منع کرده اند و هر گونه ارتباط تلفنی و یا ملاقات  را از آنها سلب کرده اند.

از طرفی دیگر منزل شخصی زندانی سیاسی ارژنگ داودی و تنها سرپناه این خانواده  را با نامۀ دفتر ولی فقیه علی خامنه ای مصادره شده است و در اختیار یکی از بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

بازجویان وشکنجه گران ولی فقیه تا به حال  تمامی روشهای غیر انسانی و ضد بشری را علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی  و خانواده سرفراز و مقاوم او بکار برده اند تا او را نسبت به رذالتهای و دنائتهای ولی فقیه علی خامنه ای ساکت کنند.

ولی فقیه علی خامنه ای سیاست اعدام ،سرکوب مردم ایران و زندانیان سیاسی را تعیین می کند. این سیاستها توسط صادق لاریجانی منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکاران علیه بشریت و وزارت اطلاعات به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطر حذف فیزیکی این زندانی سیاسی که بارها توسط بازجویان (شکنجه گران) ولی فقیه مورد تهدید قرار گرفته است هشدار می دهد و مسئولیت مستقیم جان این زندانی سیاسی به عهدۀ شخصی علی خامنه ای می داند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام ها و سرکوب خونین مردم و زندانیان سیاسی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۷ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۱۵ آپریل۲۰۱۲


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.