اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران: ما عملیات تروریستی اهواز و هرگونه تروریسم را محکوم می کنیم

یکشنبه, 1ام مهر, 1397
اندازه قلم متن

اطلاعیه ی

نهضت مقاومت ملی ایران

ما

عملیات تروریستی اهواز و هرگونه تروریسم را

محکوم می کنیم

نهضت مقاومت ملی ایران، حمله ی تروریستی روز سی ویکم شهریور به مردم اهواز و نیرهای مسلح در حال رژه در این شهر را قاطعانه محکوم می کند.

نهضت مقاومت ملی ایران، اولین سازمان سیاسی مقاومت در برابر جمهوری اسلامی، سازمانی که از همان آغاز سلطه ی خمینی بر اریکه ی قدرت، به ابتکار شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ی ایران، برای مبارزه ی قاطع با رژیم غیرمشروع، فاسد و خونخوار او تأسیس شد، با هیچ عمل تروریستی، به هر عنوان و دستاویزی که باشد، موافق نیست، و مبارزه با موجودیت جمهوری اسلامی را تنها در صلاحیت و وظیفه ی نیروهای آزادیخواهی شناخته شده ی ایران می داند که به پشتیبانی توده های وسیع رنجدیده و اسیر ملت ایران متکی باشند و در این مهم جایی برای تروریسم و تروریست ها که ماهیتاً با رژیم تروریست حاکم تفاوتی ندارند، نمی بیند.

تروریسم، وسیله ای است که بنیانگذاران جمهوری اسلامی سالها پیش از تأسیس آن برای مرعوب کردن مخالفان خود از آن استفاده کرده بودند و این نظام نیز از همان آغاز تأسیس خود برای از میان برداشتن مخالفان خود بطور مستمر از آن استفاده کرده است، و گروه های توتالیتر به اصطلاح اسلامی مانند داعش و القاعده، با الهام از این رژیم بدان متوسل می شوند.

شک نیست که مداخلات ماجراجویانه ی رژیم اسلامی در منطقه، به خرج ملت ایران و در راه صدور «انقلاب شکوهمند» نیز برای دخالت های ضدایرانی برخی از رژیم های عقب مانده همسایه و سیاست تجاوزکارانه و توسعه طلبانه ی اسرائیل دستاویز لازم را فراهم می سازد.

قدرت های خارجی محرک و پشتیبان تروریسم نیز با دامن زدن به چنین اعمالی تنها وسیله ای برای مظلوم نمایی جمهوری اسلامی در عرصه ی بین‍المللی و بهانه ای دیگر برای فشارهای سخت تر بر آزادیخواهان واقعی که بسیاری از آنان در زندان های رژیم و برخی حتی در انتظار اجرای احکام ظالمانه ی اعدام به سر می برند، در اختیار حاکمان فاسد کشور قرار می دهند، و از این راه به نوبه ی خود به گل آلودکردن آب در عرصه ی مبارزات ملت ما در راه دموکراسی کمک می رسانند؛ چنین قدرت هایی ماهیتاً تفاوت چندانی با جمهوری اسلامی ندارند؛ اینگونه قدرت ها، تا زمانی که با استخدام و تحریک عناصری بیگانه با آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران برای تلاشی کشور ما توطئه می کنند، نمی توانند در زمره ی دوستان ایران به شمارآیند.

ملت ایران دوستان واقعی خود را می شناسد و رفتار قدرت هایی را که با پشتیبانی مالی و اسلحه همراه با فریبکاری های تبلیغاتی، مانند شوروی سابق، از راه ترویج ایدئولوژی های قبیله‍گرا و با توسل به ملیت‍تراشی برای کشور ما علیه تمامیت ارضی ایران دسیسه می کنند محکوم می کند. ما از همه ی دموکرات های واقعی و ایراندوست نیز انتظار داریم که برای مبارزه با این دسیسه های شناخته شده ی بیگانه، در افشاءِ اینگونه ادعاهای وارداتی و بی‍پایه کوشش کنند.

ملت ایران، با تکیه بر نیروی ملی خود و با توسل به اشکال گوناگون مقاومت مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی که هر روز بیشتر شکل می گیرد و توسعه می یابد، و همراه با ورشکستگی همه جانبه ی رژیمی که هر روز در سیاهچال عدم مشروعیت، ناکارآمدی و فساد خویش بیشتر فرومی رود، قادر است رژیم حاکم را از سر راه آزادی و سعادت خود بردارد، و تنها وظیفه ی دوستان واقعی آن افشاءِ ماهیت این نظام و معرفی مبارزات این ملت به مردم جهان است، بدون کمترین مداخله در چگونگی پیشبرد این کار.

ما از همه ی نیروها و سازمان های سیاسی دموکرات کشور دعوت می کنیم تا برای گرفتن هرگونه دستاویز سرکوب بیشتر مردم از رژیم و بستن راه اینگونه روش های گمراه کننده، یکصدا عملیاتی نظیر آنچه را که در اهواز رخ داد محکوم نمایند.

یکشنبه، اول مهرماه ۱۳۹۷

ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.