بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا به مناسبت چهلمین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار

شنبه, ۱۵ام دی, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

به مناسبت چهلمین سال

 تشکیل دولت ملی شاپور بختیار

 

نهضت مقاومت ملی ایران

و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

 

در بزرگداشت

چهلمین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار

جلسه‌ای در شهر کلن برگذار می کنند

 

در این جلسه شماری از شخصیت های آزادیخواه ملی شرکت و سخنرانی خواهند کرد.

در دیماه  ۱۳۵۷، برای خروج کشور از دیکتاتوری پیشین و همچنین مقابله با خطری که، با گسترش حرکات نیروهای ارتجاعی هوادار آیت الله خمینی برای برقراری دیکتاتوری توتالیترِ مذهبی آینده ی کشور را تهدید می کرد، شاپور بختیار، با طرح شرایطی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه و ضامن عدم دخالت مجدد پادشاه در امور کشور، و پس از پذیرش آنها از سوی ﻣﺣﻣﺩرضا شاه و قرار خروج وی از کشور، دولت ملی خود را که پس از سقوط دولت ملی مصدق در ۲۸ مرداد ۳۲ اولین دولت ملی و قانونی ایران بود، تشکیل داد.

گرچه عمر این دولت نیز کوتاه و بسی کوتاه تر از عمر دولت ملی مصدق بود، و این دولت نیز مانند دولت مصدق فرصت آن را نیافت تا برنامه ی خود را تا کسب نتایج کامل به انجام رساند، اما در همان زمان کوتاهی که در اختیار آن قرارداشت توانست بخش مهمی از مواد برنامه ی خود را که مهم ترین آنها اجرای کامل قانون اساسی و برقراری همه ی آزادی های مندرج در آن بود، به اجرا گذارد.

به مناسبت چهلمین سال تشکیل این دولت، نهضت مقاومت ملی ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا جلسه ای برای بزرگداشت این دولت ملی و اقدامات تاریخی انجام شده از سوی آن، و نیز به منظور تعاطی افکار در جهت راه های رسیدن به یک اتحاد عمل میان نیروها و عناصر ملی و آزادیخواه کشور با هدف پایان دادن به رژیم ارتجاعی و توتالیتر کنونی، برگذار می کنند.

 سخنرانان این جلسه عبارت خواهند بود از:

ـــ ﻣﺣﻣﺩ امینی

ـــ دکتر سعید بشیرتاش

ـــ پرویز دستمالچی

ـــ علی شاکری زند، سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، نهضت مقاومت ملی ایران

ـــ حسن نقیبی، نهضت مقاومت ملی ایران

سخنرانان دیگر و پیام ها بعداً اعلام خواهند شد.

تاریخ و محل تشکیل جلسه: روز یکشنبه سوم  فوریه ۲۰۱۹ از ساعت ۱۱ صبح،  شهر کلن (آلمان)

Alte Feuerwache

Melchiorstraße 3

۵۰۶۷۰ Köln


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. آرمان هاى بسیارى زیبا هستند.
  آرمان هاى کمونیستى از آرزوهاى دیرینه بشرى است. آرزوى برابرى همه بشریت. آرزوهاى ارزش هاى برابرى کار و آرزوى ارزش هاى برابرى امکانات زندگى.
  ارزوى آزادى براى همگان نیز از آرزوهاى دیرینه بشرى است.
  مردمان پایین دستى بطور معمول آرزوهاى دسته اول را دارند.
  مردمان میانه و بخشى از مرمان بالا دستى بطور معمول آرزوى دوم.
  اما تاریخ بیرحم است و سنت خود را دارد. تاریخ در سیر خود فقط ممکنات را مى پذیرد.
  دولت آقاى بختیار نشان داد که در ممکنات تاریخ جایى نداشته است. ما نیاز داریم بر اساس دانش اهداف و روش کار خود را برنامه ریزى کنیم. آرمان هاى اصلى بشرى بسیار خوب ولى بسیار دور دست و دست نیافتنى است.
  من یک اومانیسم هستم. بنابراین آرمان دوردست من از هر دو گروه است. اما به سلاح علم آموخته ام باید برنامه ام را در مسیر آرزوهاى دور دست با ممکنات انجام دهم.
  علاوه بر آن علم به من آموخته است که چگونه پدیده ها را بررسى کنم.
  اگر در جریان انقلاب و حتى تا مدتى پس از آن روشن نبود که باید چه مى کردیم، امروز به جرات مى توان گفت که در زمین شاه باید بازى مى کردیم نه خمینى.
  قانون برآیند نیروها به ما مى گوید که ما باید نیروى مان را چنان بکار ببندیم که نتیجه آن در جهت مطلوب ما باشد.
  آیا شکستن دیکتاتورى سیاسى شاه و رسیدن به دیکتاتورى اقتصادى، مدنى و سیاسى خمینى در مسیر آرزوهاى ما بود؟
  امروز باید درس بزرگى بگیریم.
  باید که برنامه ما و حرکت ما در مسیر آرزوهاى بزرگ بشرى جامعه ما را به پیش ببرد.
  من که محمد رضا شاه را میپرستم، برایم معنى ایران فقط در این سمت و سو مهم است:
  براى برابرى و آزادى در همه ابعادش. سمت ها برایم مهم است. در دنیاى خیال من دنیایى یگانه و فراتر از ایران و ملى خواهى است ولى دنیاى روى زمینم را بر اساس ممکنات علمى برنامه ریزى مى کنم.