فیلم / خمینی: این انقلاب باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خونریزی هاست، بریزید این خونها را!

دوشنبه, 9ام اردیبهشت, 1398
اندازه قلم متن

خمینی: این انقلاب باید زنده بماند این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خونریزی‌هاست، بریزید خونها را…

مسافر ضد ایرانی با ورودش قتل‌ عام‌های دسته جمعی را شروع کرد و هزاران هزار جوان را به سرجوخه اعدام برد جنگی ۸ ساله به راه انداخت و جوانان غیور و سلحشور کشورمان را به کشتن داد چون ذره‌ای عشق میهن پرستی و عرق ملی نداشت

و در آخر پس از شکست در مقابل صدام مجبور شد جام زهر را بنوشد ۴۰ سال است ایران به رایگان اجاره کرده‌اند،

هموطن تو صاحبخانه‌ای، هم اکنون وقتش فرا رسیده خانه‌ای که ۴۰ سال به مستاجرت رایگان داده‌ای از او پس بگیری

از: حق نیوز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. با اجازه ملیون و دکتر سنجابی دست بوس و پشت کنندگان به تنها مرد ملی تاریخ عصر پهلوی بله خونریخت و خواهند ریخت چون استاد و بنایش شما بودید که هنوز هرگاه مصالح ساختمانی کم آید گاری مصدق پر است این گاری در خانه های تک تک تان هست مبادا .دریغ کنید ها بکوبید با بیل و کلنگتان بر ۲۸ مرداد و اینکه آن قجر مستوفی بی گناه بود گرچه ناتوان و مریض دایم چون امیر کبیر اما رستمی بود که سنحابی را ملیون پاریس نشین و پاریس رو را زایید بینی صدر هم چند سال پیشاز ۵۷ در کافه ای با حضور شهرنوش پارسی پور گفته بود بناست ریس جمبور شوم که خبر داشت قطعا که غربی ها این بچه آخوند توله مصدقی را چه وعده ها داده اند.از آرشیو رادیو زمانه مطلب شهرنوش پارسی پور را بیابید بین ده تا پانزده سال پیش آن محمد سهیمی جیره خوار ملا ها را هم بعد از یافتن بیاورید برای ماله کشی خوب وارد است .ما جوانان نادان آن دوران فریب شمابان را خوردیم وایرانمان را سوختیم مردممان را سوختیم ملیون که معنی ملی را نمیدانند اما پز میهن پرستی چون ریا کاری ملایان کارشان است