حزب ملت ایران: گذشت از حق ایران در دریای کاسپین خیانتی فراموش شدنی نیست (بازنشر)

شنبه, 12ام مرداد, 1398
اندازه قلم متن

گذشت از حق ایران در دریای کاسپین

 خیانتی فراموش شدنی نیست

(به بهانه حساسیت موضوع اتخاذ تصمیم درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین)

هم میهن؛

تاریخ ایران سراسر آکنده از دست اندازی دول دیگر و معامله بر سر حقوق اساسی ایرانیان بوده است. ملت ایران هرگز تاریخ دست اندازی و تجزیه جغرافیایی این سرزمین را فراموش نکرده است. بر باد رفتن حقوق ایرانیان بویژه حقوق سرزمینی ایران، زمانی رنگ واقعیت به خود گرفته است که کار بدستان حاکمیت، در ضعیف ترین اوضاع داخلی بوده و بیگانگان  از این هجوم ها پیروز به میان آمده اند. ملت ایران هنوز  جدا شدن سرزمین های آن سوی ارس و افغانستان و بحرین را فراموش نکرده است. ملت ایران هنوز خاطره به توپ بستن  مجلس شورا توسط روس ها، همکاری در تسخیر ایران در آغاز جنگ جهانی دوم و کارشکنی در طی مسیر قانونی دولت دکتر “محمد مصدق“ را در خاطره خود دارد. بار دیگر بیگانگان عزم جزم کرده اند تا در ضعف حکومت ودر پناه بده بستان های پشت پرده، سهم ایران در دریای خزر را ببلعند. بنا بر اسناد حقوقی و توافقات معتبر صورت گرفته ۱۹۲۱ (دوستی) و قرارداد ۱۹۴۰ بحرپیمایی و تجارت میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، سهم ایران از کلیه منابع و منافع و امور دیگر بین ایران ‌شوروی مشاع( برابر بوده و  معادل ۵۰ درصد) است. هم چنین مطابق اسناد منتشر شده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشور های نوبنیاد، کلیه توافقات بر اساس احترام به رعایت مفاد قراردادهای شوروی و کشورهای همسایه بوده و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی چیزی از حقوق ایران نمی کاهد.

حزب ملت ایران، بر این باور است که طرح شکایت پیرامون وضعیت حقوقی دریای مازندران در مجامع بین المللی، تنها راه حل ممکن برای برون رفت از وضعیت فعلی است.  بی تردید اگر ایرانیان حقوق شهروندی ،ملی وبین المللی خویش را میشناختند ‌اجازه عمل به انرا می داشتند به چنین وضعیتی  نمی رسیدیم .هر گونه گفتگو  پنهان و آشکار بر سرسهم ایران در دریای خزر با کشورهای حاشیه این دریا بویژه روسیه، خیانتی آشکار به ملت ایران و تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین  است.

حزب ملت ایران، با توجه به حضور ناوگان دریایی دو کشور روسیه و قزاقستان، مصرانه خواستار حضور نیروی دریایی ارتش در این دریا برای صیانت از حقوق تاریخی ملت ایران است.

حزب ملت ایران، خواستار پیگیری حقوقی استحصال منابع زیربستر دریا و داخل دریا ومحیط زیستی این دریا، بنا بر رعایت اصل قراردادها در حقوق بین المللی است.

حزب ملت ایران، دوستان و دشمنان ایران را تنها و تنها بر پایه منافع و مصالح ملی می شناسد و هیچ معیار دیگری برای آن قائل نیست.

حزب ملت ایران

تهران – ۲۸ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی

بازنشر تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.