مسعود نقره کار: بیانیه ۱۴ نفر، بیانیه مقاومت

سه شنبه, 2ام اردیبهشت, 1399
اندازه قلم متن

انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشوردر خردادماه سال ۱۳۹۸، پیام آورِآغازیک جنبش سیاسی ونشانه ومعنای شجاعت و جسارتی مدنی و عقلانی بود. تدوین و انتشارعلنی این بیانیه در سایۀ داس شکنجه و مرگ حکومت اسلامی منشاء اثر وکاری کارستان شد.

۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی با متنی متین و سنجیده چشم درچشم حکومتِ جهل و جنون و جنایت با غرور، و با بانگ وغریوی آزادی خواهانه و حق طلبانه به رهبر این حکومت و مزدوران وپایوران‌اش پیام دادند که عزم جزم کرده‌اند تا به یاری مردم بساط ستمگری حکومت اسلامی را بروبند و به زباله دان تاریخ بریزند، این ۱۴ نفر در بیانیه‌ها و با رفتارشان پیام دادند که تا آزادی و عدالت و همبستگی در این سرزمین خونرنگ و رنج دیده به گُل ننشیند، از پای نخواهند نشست.

گردن فرازانی که این بیانیه را تدوین و منتشرکردند می‌دانستند عساکر و شحنه‌های فقها و شیخان به سراغ‌شان خواهند آمد، و می‌دانستند زندان و شکنجه در اسارت حکومت اسلامی یعنی چه، و خطرشکنجه و اعدام به جان خریدند.
و آمدند عساکر و شحنه‌ها.
با تحقیر و توهین و تهدید و ارعاب و ضرب و شتم، حتی ارعاب فرزندان و زنان امضاء کنندگان بیانیه، آغاز کردند. اما دیدند نه، این بید را ازاین باد‌ها هراسی نیست، و این یکی را دیگر کورخوانده‌اند!
دستگیری‌ها آغاز کردند تا خیال بافانه با حربۀ زندان و شکنجه فاتحه ” بیانیه ۱۴ نفر” را بخوانند غافل ازاینکه فاتحه خوانی برگورخود و گورزادهای حکومتی را تسریع می‌کنند و با ددمنشی نیزسبب خواهند شد ۱۴ نفر و یاران و همراهان‌شان با اتکا به گفتار و رفتاری دلیرانه و مدنی بیانیه دیگری تدوین ومنتشر کنند به نامِ ” بیانیه مقاومت”.
مقاومت جانانه و ستایش برانگیز دستگیر شدگان سبب تشدید و تداوم مبارزۀ درزندان و در میان خانواده هاو همراهان آنان در بیرون از زندان شد، وعاملی شد تا ” بیانیه ۱۴ نفر” و تدوین کنندگان‌اش مطرح تر، محبوب تر و اعتماد برانگیزترشوند. دراین کارزار نابرابر ولی فقیه و رهروان جاهل ترش نفهمیدند، و یا خود را به نفهمی زدند، که با حبس و شکنجه تدوین کنندگان بیانیه ناشر و تکثیرکننده ” بیانیه ۱۴ نفر” شده‌اند، بیانیه‌ای که “محمد نوری زاد” ش دلیرانه از درون زندان فریاد سر داده است “من به عهدی که در بیانیه ۱۴ نفربستیم وفا دارم ” و زیرِفشار رنج و درد بیماری، و اعتصاب غذا با صدائی رسا بگوید ” من جنازه‌ام را بر سر نظام می‌کوبم” (۱)، بیانیه‌ای که “فاطمه سپهری”‌اش (۲)، عفو رهبری را به دادخواستی علیه ” عفو کنندۀ ظالم و ستمگر” بَدَل کرده و بر سیمای چرکین و خون آلود رهبر کوبیده است، بیانیه‌ای که ” هاشم خواستار” (۳)، “محمد حسین سپهری”، ” کمال جعفری یزدی”، ” عباس واحدیان شاهروی ” و “رضا مهرگان”‌اش در زندان شجاعانه بر میثاق و عهد خود پای فشرده‌اند.
فعالیت و مبارزه‌ی حاصل ازتدوین و انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی، یک جنبش سیاسی آزادیخواهانه و عدالت جویانه را سبب شده است. اثر بخشی و اعتبار این بیانیه را نه فقط اصول و خواست‌های آزاد اندیشانه، آزادیخواهانه و عدالت جویانۀ مندرج دراین بیانیه، که شجاعت و جسارت مدنی و عقلانی تدوین کنندگان آن، خانواده ۱۴ نفر، و زنان و مردانی که به حمایت از این بیانیه و تدوین کنندگان و خانواده آنان برخاسته‌اند، تضمین کرده‌اند، اعتبار و ارزشی که ” ۱۴ نفر” لیاقت و شایستگی‌اش را داشته و دارند.

*****
منابع:
۱- https://t.me/DORRTV/68014
۲- https://www.instagram.com/p/B-5BUpLp6uG/?igshid=yldawf5h3c56
۳-https://twitter.com/KavehSepehri82/status/1248655051108814848
۴-https://www.instagram.com/p/B-5BUpLp6uG/?igshid=yldawf5h3c56

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.