کاوه الحمودی: نه به اعدام، زنده باد زندگی

جمعه, 27ام تیر, 1399
اندازه قلم متن

در شرایطی که روز به روز بر شمار کشورهایی که مجازات اعدام را بعنوان مجازات ضد انسانی کنار می گذارند افزوده می شود، ولی هستند هنوز کشورهایی که کماکان از حربه اعدام علیه شهروندان خودشان استفاده می کنند، در این میان کشورهایی هم هستند که اساسا اسیابشان با اعدام می چرخد، در صدر این کشورها ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه می باشد.

جالبه انهایی که چهارچنگولی به اهرم اعدام چسبیده اند، نظامهایی هستند که همواره تئوری توطئه داخلی، منطقه ای و جهانی را علیه خود و موجودیتشان مطرح می کنند و با پیش کشیدن دشمنان موهوم تلاش می کنند با اعدام و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان حاکمیت خود را سرپا نگه دارند.

حاکمیت های سرکوبگری که خود تهدید شماره یک برای امنیت مردم و امنیت عمومی مردم و کشور بشمار میروند، براحتی با بازی با مقوله امنیت، مردم را فریب داده و مورد سوء استفاده قرار میدهند.

بهمین دلیل کلمه “امنیت” کاربرد سیاسی بخود گرفته است و متاسفانه مزورانه در راستای ضد ان بکار گرفته می شود.

لیکن ارزش های انسانی مرز نمی شناسند،  از سیم خاردار، از دیوارهای قطور و از مرزهای بشدت کنترل شده هم عبور می کنند.

ازادی بسان دمیدن بهار است، هیچ قدرتی نمی توان از دمیدن بهار و از روئیدن گلها و تجدید حیات و سرزندگی بعد از زمستانی سخت جلوگیری کند.

دیوار برلین برای دهه ها سمبل خشونت و خیره سری دیکتاتور ها بود. این دیوار در حقیقت برای جدا کردن اردوگاه کمونیسم از دنیای سرمایه داری بنا شده بود، از ترس فرار مردم و خروجشان از ان اردوگاه به اردوگاه مقابل …. بهمین دلیل نیاز به کشیدن ان دیوار قطور داشتند، از قضا همین امر به نماد ضعف و استیصال اردوگاه مدعی کمونیسم بدل شد.

ولی عاقبت عشق به ازادی بر همه دیوارها و موانع چیره شد و این دیوارها و بگیر و ببندها در مقابل عشق به ازادی تاب نیاورد و اکنون ان دیوار به تاریخ پیوسته است و سمبلی شرم اور از خشک مغزی مدعیان نمایندگی اردوگاه جهان بینی ضد استثماری گردیده است.

زمانی تصور زوال و اضمحلال ان اردوگاه با ان سرعت، تصوری محال بود، اما امروز اثری از ان و ان همه جبروت نمانده است.

پیام این دیوار و همه دیوار ها اینست که ظلم و دیکتاتوری پایدار نیست، اراده عاشقان ازادی و حقوق بشر قوی تر و مستحکم تر از همه دیوار هاست، این منطق تاریخ و روند تکامل است.

روز سه شنبه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ملایان حکم اعدام سه جوان بنام های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را اعلام کرد.

این سه جوان از دستگیر شدگان اعتراضات ابانماه گذشته می باشند.

دو نفر از این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند اما ترکیه در اقدامی غیر انسانی انان را به حکومت ملایان تحویل داد، در حالی که همه میدانند این جوانان برای حق و  حقوقشان به خیابان ها امده بودند.

رژیم جنایتکار اخوندی بروال همیشه با ترتیب اعتراف گیری به زور از متهمان و محاکمه انان در پشت دربهای بسته برای این سه جوان حکم اعدام صادر کرده است.

این وحشی گری بی حد و حصر رژیم خوشبختانه باعث ایجاد نوعی همگرایی و اتحاد و وحدت عمل در بین مخالفان ایرانی و در میان میدیای مخالفان حاکمیت ولایت فقیه در داخل و خارج ایران گردید.

هشتگ نه به اعدام، ایرانیان مخالف اعدام، ازادیخواهان، دوستداران ازادی و حقوق بشر را به هم نزدیک کرده است به طوری که این کارزار بزرگ و انسانی با بیش از پنج میلیون توئیت ترند جهانی شد و نمایشی از خواست و اراده مردم ایران برای ازادی و دمکراسی و حقوق بشر گردید.

به امید تداوم این همبستگی و همگرایی انسانی و ارتقاء ان به زمینه های دیگر.

کاوه ال حمودی

Kaveh179@gmail.com


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.