جبهه ملی ایران: دانشگاه مستقل و دانشجویان آزاد، نیاز امروز جامعه ایران

شنبه, 15ام آذر, 1399
اندازه قلم متن

دانشگاه مستقل و دانشجویان آزاد، نیاز امروز جامعه ایران

دانشگاه عرصه ی مقدس کسب دانش و پهنه ی محترم فراگیری علوم و فنون برای ساختن آینده این مرز و بوم بوده و هست. و آنان که پای در این معبد تعلم و یادگیری گذاشته و بهترین سال های عمر خود را در راه تحصیل علم و ارتقای سطح آگاهی خود صرف می کنند، برگزیده ترین و مستعد ترین فرزندان این ملت اند که ” دانشجو ” نام دارند. دانشجویان با کسب علوم و مهارت های گوناگون آینده سازان جامعه اند. دانشجویان با فراگیری علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و هنر و سایر دانش ها و مهارت ها، زیربنای توسعه و پیشرفت کشور و رفاه و آسایش و سعادت هموطنان خود و اقتدار ملی را تامین میکنند. دانشجویان به مناسبت آگاهی و هوشمندی، خیلی زودتر و بهتر به نارسایی ها وکج روی ها و فساد های موجود در جامعه پی می برند و به اقتضای سن پر شور خود و به سبب ارتباط نزدیک و امکان تبادل نظر که در محدوده دانشگاه برایشان میسر است، در موضع پرسش گری و انتقاد و ایستادگی و مبارزه علیه ناروائی ها و بی عدالتی ها قرار می گیرند. و از همین روی است که دانشجو ودانشگاه همواره چون ستونی استوار در مقابل دستگاه های فاسد و ستم گر و بر باد دهنده ی منافع ملی و زیرپا گذارنده ی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی قرار می گیرند. و به همین جهت همواره مورد سرکوب و خشونت حکومت های فاسد غیر ملی بوده و هستند. تا استبداد و وابستگی و فساد و عدم رعایت قانون وجود دارد، جنبش اعتراضی دانشجویان هم غرش میکند و فریاد می زند.

در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ که حدود چهار ماه ونیم از کودتای ۲۸ مرداد گذشته بود، در شرایطی که از یک طرف محاکمه مصدق، نخست وزیر دولت ملی، در بیداد گاه نظامی کودتاچیان در جریان، و فریاد های رسای آن بزرگ مرد تاریخ در دفاع از آزادی و استقلال ایران، در آن بیدادگاه در فضای جامعه ایران طنین انداز بود، واز سوی دیگر برقراری رابطه مجدد دولت کودتا با دولت استعماری انگلیس اعلام گردیده، و هم چنین خبر آمدن نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران در روز های آینده اعلام شده بود. نا گهان بغض دانشگاه به انفجار رسید و دانشگاه تهران قیام کرد. ودر این خیزش، رگبار مسلسل عوامل نظامی کودتا، سه دانشجوی دانشکده فنی را به خاک انداخت و سنگفرش محوطه دانشگاه را از خون آنان رنگین ساخت. احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا شهدای قیام آن روز تاریخی اند. اما ۱۶ آذر چون جرقه ای بود که سیاهی و ظلمات روز های پس از کودتا را شکست و این روز درخشان را به نام روز دانشجو در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران به ثبت رساند. پس از آن باز هم بار ها دانشگاه مورد هجوم عمال استبداد و دیکتاتوری قرار گرفته است. در روز اول بهمن ۱۳۴۰، در روز هیجدهم تیرماه ۱۳۷۸ و در همین آبان ماه سال ۱۳۹۸٫ تا دانشگاه وجود دارد، فریاد آزادیخواهی و عدالت طلبی خاموش نخواهد شد.

جبهه ملی ایران ۱۶ آذر، روز دانشجو را به دانشجویان عزیز کشور تبریک می گوید و اعتقاد دارد که رعایت استقلال دانشگاه یعنی بر قراری مدیریت مستقل و منتخب استادان دانشگاه، بدون دخالت و انتصابات حکومتی و همچنین رعایت حق استفاده از آزادیهای سیاسی و اجتماعی دانشجویان امری لازم و ضروری برای ارتقاء سطح توسعه علمی و پیشرفت کشور است.

زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی را آزاد کنید. مانع ادامه تحصیل دانشجویان حق طلب و مبارز نشوید. استادان فرهیخته دانشگاه را از آموزش واقعیات سیاسی و اجتماعی باز ندارید.

   شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی

    تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.