علی اکبر امیدمهر: آیا پایان پوتین به دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت ختم می‌شود؟

پنجشنبه, 4ام فروردین, 1401
اندازه قلم متن

اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور یوگسلاوی سابق نیز هرگز گمان نمی‌کرد. که یک روز در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی محاکمه و پیش از خاتمه دادگاه سکته نموده و می‌میرد. رانکو بلاویچ فرمانده نظامی صرب‌های بوسنی نیز، وقتی با غرور و تفرعن در میدان جنگ، سلاخی می‌کرد و با کشتار مردم عادی، پشته می‌ساخت. هرگز تصور نمی‌نمود. که پس از سالها زندگی مخفی، سرانجام ربوده و دستگیر و در سال دو هزار و هفده، در دادگاه بین المللی جرایم جنگی لاهه، به حبس ابد، محکوم خواهد شد.
لیست بلند بالای متهمین ارتکاب به جنایات جنگی، در دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، که از هزار و نهصد و هشتاد و هشت، آغاز و تا دو هزار و شانزده ادامه یافت. سرانجام به یک صد و شصت و یک نفر رسید. صرب نود و چهار، کروات بیست و نه، آلبانی نه، بوسنیا نه، مقدونیه دو و مونته نگروی دو، که جمعا هیجده نفر تبرئه، هشتاد و هفت نفر، محکوم و شانزده نفر، قبل از اتمام دادگاه مردند. مابقی یا در زندان خودکشی کرده، یا برای محاکمه به دادگاه ملی، منتقل شده و یا از کیفرخواست مربوطه، خارج شدند.

همچون رهبران مزبور، پوتین نیز، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ویران کردن کشور مستقل اوکراین، بر سر ساکنین آن، به اتفاق همه کسانی که، در دو استان اوکراین: لوهانسک و دونتسک و نیز کریمه، به کشور و هم میهنان خود خیانت کرده و راه را برای این کشتار‌های بی رحمانه و کشورگشایی پوتین باز کردند، محاکمه می‌گردند. بدیهی است. گماشته و نوکر پوتین در بلاروس و خامنه‌ای در ایران نیز، که درین کشتار از پوتین حمایت نمودند، اجبارا پای‌شان، باین دادگاهها، کشانده خواهد شد.

برابر کنوانسیون ژنو، ناظر بر قوانین جنگ، غیرنظامیان را، نمی‌توان به عمد مورد حمله قرار داد. یا ساختار حیاتی غیر نظامیان، همچون شهر‌ها و مجموعه‌های آپارتمان نشین مردمی را، با حملات هوایی و غیره ویران ساخت. یکی از مهمترین اتهامات پوتین، حمله به زایشگاه و بیمارستان کودکان و نیز ساختمان هنر‌های نمایشی ماریوپل و ویران کردن پناهگاهها، بر سر پناه گرفته‌ها و حمله به صف متواریان از جنگ و پناهندگان و کشتار آنان، می‌باشد.
هم اکنون در اروپا، آمریکا و تا ژاپن، مدارک جنایات جنگی پوتین، در حال جمع آوری بوده و به زودی، آرشیو این مدارک، تحویل هر دو دادگاه بین المللی مربوطه، یعنی دیوان کیفری بین المللی لاهه و دیوان بین المللی دادگستری می‌گردد. دیوان کیفری لاهه، اتهامات مربوط به جنایتکاران جنگی، که به دادگاههای دولتی احضار نشده‌اند را، رسیدگی می‌کند. که تاکنون سی و نه کشور، باین ارگان بین المللی، شکایت کرده‌اند. دیوان بین المللی دادگستری، از ارکان اصلی، به عنوان قوه قضاییه سازمان ملل بوده و به دعاوی دولت‌ها، رسیدگی می‌کند. رئیس جمهور اوکراین، باین دادگاه شکایت نموده و پرونده‌های مربوطه، علیه پوتین گشوده شده، که دادگاه، در حال بررسی شکایت و جمع آوری اسناد و مدارک مربوطه، در راستای محاکمه وی می‌باشد.
بدیهی است. همه مردان جنایتکار پوتین، که در رساندن وی، به این جنون کشور کشائی و جنگ وحشیانه، علیه چند کشور، از گرجستان و سوریه گرفته، تا اوکراین، دست داشته‌اند. همچون مقامات یوگسلاوی سابق، سرانجام یا دستگیر یا ربوده شده و به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و نقض قوانین مربوطه از جمله، کنوانسیون ژنو، محاکمه و مجازات می‌گردند. حملات هدفمند به تاسیسات غیر نظامی و بمباران هوایی ساختمان‌های غیر دولتی، بخصوص در ماریوپل، نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی بوده و یک جنایت جنگی بشمار می‌رود. ماریوپل با خاک یکسان شده و تنها یک زمین سوخته از آن باقی مانده است.
ارجاع پرونده پوتین به دادگاه‌های مزبور، موجبات باز شدن پرونده‌های دیگری علیه پوتین، از جمله بمباران شیمیایی و حملات هوایی شهر‌ها و کشتار بی رحمانه مردم سوریه می‌گردد. این امر دامن خامنه‌ای و سپاه و سایر اعضای راس هرم قدرت جمهوری اسلامی را، نیز خواهد گرفت. به نظر میرسد. سرانجام پایان بساط بدخیم و ضد بشری هر دو رژیم مزبور، فرا رسیده است.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.