ف. م. سخن: سلام فرمانده! توصیه می کنم یک نگاه به پشت سرت داشته باشی!

دوشنبه, 2ام خرداد, 1401
اندازه قلم متن
 

37B8249A-B51D-4791-8BA2-D44EC21B9E01.pngسلام فرمانده کوچولو!

ایشاللا که ته چاه خوب هستید و تنگی آن جا در این مدت هزار و اندی سال شما را آزرده نکرده است.

می گویند شما از سن ۵ سالگی غایب شده اید و از ترس دشمنان تان، ته چاهی قایم شده اید که زیاد عجیب و دور از انتظار نیست.

حالا همه در انتظارند کوچولوی ناز شان از ته چاه بیرون بیاید و جهان را با یک خونریزی قشنگ، جوری که پاها تا زانو در خون فرو برود با ۳۱۳ تن از یاران اش به سعادت و خوشبختی برساند ان شاءالله تعالی.

حال از این مسائل می گذریم که خود شما بهتر از ما با زیر و بم آن آشنا هستید. زمانی یک بابایی که خودش را می خواست به جای جناب عالی جا بزند نزد حضرت امام خمینی رفته بود، امام به نوکرش گفته بود از ایشان بپرس من ناهار چی خوردم اگر درست جواب داد که امام زمان است و اگر درست نگفت با تی پا از بیت ما بیندازش بیرون که خب معلوم است طرف را از بیت حضرت اش بیرون انداخته بودند.

حالا شما بچه ی ۵ ساله، باید کلی به بزرگان دین جواب بدهی که ناهار چه خورده اند، اسم منزل شان چیست (منزل در فارسی یعنی زن؛ یعنی همسر؛ یعنی عورت؛ ای بابا من چه می دانم عربی اش چه می شود؟)، قضای حاجت شان سفت بوده است یا شل، قطعات کفن چند تاست، نماز جعفر طیار چگونه خوانده می شود و از این جور سوالات.

ولی حرف من با شما امروز در این باره ها نیست.

ملت منتظر که جان شان از گرانی و فلاکت و فشار اراذل حکومتی به لب رسیده، روزی شونصد مرتبه دعا می کنند که یا خدا شما را مثل دیوید کاپرفیلد زودتر ظاهر کند، یا زودتر بکشدشان خلاص شان کند.

لذا آن دسته ی منتظر، شروع کرده اند به ساختن آهنگ و خواندن سرود و شما را فرمانده نامیده اند و آرزوی ظهور تان را نموده اند خاصه این که سد علی دهه ی نود ی ها را دور هم جمع کرده است و امید است تا ایشان شربت شیرین رحالت را ننوشیده اند، حضرت عالی ظهور بفرمایید ببینیم شما چه تاج گل ی بر سر ما مردم مفلوک خواهید نهاد.

اما اصل مطلب که می خواهم بگویم اما نمی دانم چجوری بگویم که بی تربیتی نباشد و برای شما که کودکی بی اطلاع و بی خبر از جهان پر از خباثت ما هستید بد آموزی نداشته باشد…

هیچی می خواهم بگویم جناب فرمانده!

همین طور که دارید در جلوی ۳۱۳ نفر در دریای خون به قلب دشمنان می زنید، یک نگاه کوچولو به پشت سر تان و بخصوص پرچم داران ردیف اول داشته باشید، کار از محکم کاری عیب نمی کند.

آخر چه جوری بگویم، مثلا همین کسی که سرود سلام فرمانده را خوانده است و شما را دعوت به خروج از چاه نموده است، ایشان زیاد سابقه ی خوبی با کودکان ندارد و بعله و اینا. مراقب باشید گول شعرها و شعارهایش را نخورید که مثل آب نبات چوبی ست که اصغر قاتل ها به بچه ها واسه گول زدن شان می دادند و آن ها را فرمانده خودشان صدا می کردند….

متوجه هستید که؟! نیستید؟! پس شما چجور امام زمانی هستید که متوجه نیستید؟! ای بابا!

طوسی را می شناسید؟! سعید طوسی؟! سوابق اش را می دانید؟! نمی دانید؟! عجب گیری افتاده ایم!

وزیر اسبق کشور، مرحوم مغفور جناب دکتر کردان را چطور؟! حتما مستحضر هستید که به خاطر بعضی کارها که نمی توانم اسم ببرم به زندان افتاده بود که انقلاب شد و ایشان به عنوان انقلابی از زندان آزاد شد و بعد رفت میدان فوزیه مدرک آکسفورد ش را گرفت و شد رییس صدا و سیما و بعد هم وزیر کشور شد و بعد هم گندش در آمد و….

او را هم نمی شناسید؟! شما فقط ۵ سال دارید چجوری باید این ها را بشناسید؟! خب بابا یک کلمه بگو گاگولی ما هم ول معطلیم دیگر.

هیچی! خواستی حواس ات به پشت ات باشه خواستی نباشه. من هشدار م را دادم. این موجودات ۳۱۳، معلوم نیست مامان شون چی بهشون داده خوردن که به صغیر و کبیر رحم نمی کنن! دیگه خودتون می دونید و آبرویی که هزار و خرده ای سال ته چاه حفظ کردید، بیرون چاه، قربانت گردم تا غافل شی زدن رفته! می فهمید که؟! زدن رفته… باریک الله پسر! حالا برو با اسباب بازی هات بازی کن! 🙂

از: گویا 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید