شکست حتمی پوتین و بحران فروپاشی رژیم اسلامی!

دوشنبه, 10ام مرداد, 1401
اندازه قلم متن

keshtgar_080122.jpg

این را همه می دانیم که خامنه ای برای حفظ سلطه دیکتاتوری سیاه دینی از هیچ جنایتی علیه مردم و هیچ خیانتی علیه کشور رویگردان نیست. اما در سالهای اخیر تصمیماتش چنان احمقانه بوده که سرانجام این نظام جهنمی را به فروپاشی نزدیک کرده است.

“نگاه به شرق” اسم رمز وابستگی

می دانیم که سالها است سیاست هسته ای نابخردانه رژیم که تا کنون صدها میلیارد از ثروت ها و فرصت های اقتصادی ایران را به سود روسیه و دیگر کشورهای صادر کننده نفت و گاز بر باد داده و اکثریت مردم ایران را روز به روز به فقر و فلاکت بیشتر کشانده، سران رژیم را چنان در چنبره محاصره اقتصادی و انزوای بین المللی تحت فشار قرار داده که وابستگی به روسیه و چین را به جان پذیرفته اند و اسم این وابستگی را هم البته “نگاه به شرق” گذاشته اند.

در یادداشت قبلی ام تحت عنوان رژیم برای بقای خود ایران را به روسیه فروخته به این مساله که روسیه با توافق نامه برجام مخالف است و نمی گذارد ایران در مساله نفت و گاز به رقیب روسیه تبدیل شود و این که بدون توافق روسیه برجام به جائی نمی رسد به اندازه کافی توضیح دادم.

در این یادداشت جدید خواننده را توجه می دهم به همراهی علنی و رسمی رژیم با روسیه در جنگ جنایتکارانه این کشور علیه اکراین و عواقب آن.

“صله علی محمد رهبرٍ رهبر آمد”

خامنه ای در سفر ۲۹ تیر پوتین به ایران در حالی که عاشقانه و درست تر بگویم ذلیلانه مسحور “چهره نورانی” پوتین شده بود،” پیش دستی روسیه” در جنگ علیه اکراین را ستایش کرد و مدعی شد که : “در قضیه اوکراین چنانچه حضرت عالی ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید طرف مقابل، با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد”.در واقع او درست همان ستایش های چاپلوسانه و اراجیفی را تکرار کرد که پوتین از حکومتهای اقمار و دنباله رو روسیه انتظار دارد. خامنه ای که خود را صاحب همه ثروتهای ملی ایران می داند و حتی برای مجلس فرمایشی و وزارت خارجه رژیم خود نیز ذره ای احترام ظاهری هم قائل نیست، همزمان با اعلام حمایت بی قید و شرط جمهوری اسلامی از جنگ تجاوزکارانه پوتین علیه اوکراین به او اطمینان داد که قراردادهای نفت و گاز میان ایران و روسیه تا به آخر به اجرا گذاشته می شود. و این یعنی آن که سرنوشت این مهمترین ذخایر انرژی ایران هم در اختیار روسیه و البته بخشی از آن هم در اختیار چین قرار می گیرد و آنها نباید نگران اجرائی شدن برجام و “خدای نخواسته” سرمایه گذاری غرب در این صنایع باشند.در شبکه های اجتماعی ایرانیان با این طنز کوتاه به سرسپردگی خامنه ای به پوتین اشاره کرده بودند: “صله علی محمد رهبرٍ رهبر آمد”

هدیه زهرآگین پوتین به خامنه ای

پوتین هم در پاسخ به ستایش های چاپلوسانه خامنه ای و ایادیش به آنان اطمینان داد که از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی یعنی همان برنامه ای که ایران را روز به روز به فلاکت بیشتری کشانده و روسیه از رهگذر آن سودهای نجومی برده و در تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از اقمار روسیه نقش کلیدی داشته کاملا حمایت می کند. بطور ضمنی گفت حالا که رژیم در دشمنی با غرب و آمریکا سنگ تمام گذاشته و در مساله برجام منافع روسیه را بر منافع ایران ترجیح داده اگر به سوی ساخت بمب اتمی هم برود اشکالی نمی بیند. من بر آنم که رژیم اسلامی خواهد کوشید به کمک کره شمالی و چراغ سبز روسیه به توانائی ساخت بمب اتمی نزدیک تر شود و چه بسا با این ادعا که شرایط عوض شده دچار وسوسه ساختن بمب اتمی شود و در ساختن بمب اتمی شتاب ورزد.

شرکت ایران در جنگ اوکراین “جهاد دفاعی” است

پس از سخنان علنی و قاطع خامنه ای در حمایت از جنگ جنایتکارانه روسیه علیه اکراین، نشریات وابسته به بیت و سپاه بویژه (کیهان) و “جوان” در ضرورت ایستادن در کنار ارتش روسیه در جنگ علیه “نازی ها” و ناتو داد سخن دادند و علنا از این که ایران از هرگونه کمک انسانی و تسلیحاتی به روسیه در این جنگ کوتاهی نمی کند، سنگ تمام گذاشتند.

حسین شریعتمداری نماینده رسمی و معتمد خامنه ای در روزنامه کیهان: ” مقابله با ناتو را بخشی از امنیت” جمهوری اسلامی اعلام کرد و روزنامه جوان وابسته به سپاه درباره “دفاع مشروع و پیشدستانه” و مهمتر از آن “جهاد دفاعی” نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه با روسیه، داد سخن داد. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که ایران صدها پهباد خود را در اختیار ارتش روسیه می گذارد و نسبت به این اقدام به جمهوری اسلامی هشدار داد.

شرکت در جنگ با اوکراین”بخشی از امنیت” جمهوری اسلامی است

حسین شریعتمداری از جمله نوشت” در صورت پیروزی آمریکا در اوکراین “ایران هدف بعدی واصلی ترین”هدف ناتو خواهد بود. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی “مقابله روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین را بخشی از امنیت خود می داند” و به طور “منطقی و طبیعی” از آن حمایت می کند.

روزنامه جوان در شماره دیگر خود نوشت: “افسار ناتو” را همین امروز در هر نقطه ای که امکانش باشد باید کشید.

جنگ با اوکراین “جهاد” اسلامی است

این روزنامه سپاه، از جمله نوشت”دفاع مشروع و پیشدستانه” در حال پیگیری است تا “ضمن تلاش برای خنثی سازی برنامه های شوم دشمن به تقویت روند تضعیف بین المللی نظام سلطه و استقرار نظام جدید جهانی کمک کند.” این روزنامه حمایت از پوتین را “جهاد” اعلام کرد و این کار را مورد حمایت ولی فقیه دانست. بنابراین خود رژیم و سخنگویانش نه تنها همراهی با ارتش تجاوز کار روسیه که تاکنون به صدها جنایت جنگی در اوکراین متهم شده را علنا و رسما اعلام کرده اند بلکه به این همراهی مباهات می کنند. با این اوصاف می توان گفت که از این پس ایران شریک جنایات جنگی روسیه در اوکراین است و سرنوشت خود به سرنوشت این جنگ گره زده است.

پوتین هیتلر زمانه ما است

شکست تهاجم جنایتکارانه روسیه به اکراین برای دموکراسی جهانی یعنی ایالات متحده ، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، کره جنوبی و غیره مساله ای سرنوشت ساز است. پیروزی نظام خود کامه ای که جهان را به حمله اتمی تهدید می کند از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از اوکراین رویگردان نیست و برای ضمیمه کردن سرزمین هایی که در گذشته زیر سلطه تزارهای روسیه و رژیم شوروی بوده نقشه ای خطرناک در سر دارد و ایدئولوژی آن ناسیونالیسم افراطی آمیخته با مذهب “نئوفاشیسم” است و دشمن شماره یک دموکراسی در جهان امروز است چیزی نیست که جهان غرب بتواند به آسانی به آن تسلیم شود بدون آن که خود با بحران های عظیم بی ثباتی های دایم و عواقب وخیمی که حتی ادامه حیات دموکراسی ها و ثبات اقتصادی جهان را در آستانه نابودی قرار می دهد، مواجهه شود.

نژاد خالص

حکومت روسیه به سرزمین های سابقا زیر سلطه روسیه نگاهی نژاد پرستانه و نئوفاشیستی دارد. حکومتگران کنونی روسیه و نزدیک ترین متحدان اروپایی آنان همچون ویکتور اوربان دموکراسی های غربی را سمبل بی بند و باری، می دانند. آنها برابری زن و مرد را با اخلاق و شرایع مذهبی در تضاد می دانند، ازدواج میان “نژاد”ها را انحطاط ملت ها می دانند، آزادی هم جنس گرایان را نشانه سقوط غرب در بی اخلاقی می پندارند. ویکتور اوربان نزدیکترین متحد اروپائی پوتین هفته گذشته با ادبیاتی نژاد پرستانه گفت ملت های اروپای غربی بخاطر ازدواج با اقوام و نژادهای غیر سفید ماهیت ملت بودن خود را از دست داده اند و اضافه کرد که مجارستان هرگز اجازه نمی دهد که با این گونه ازدواجها خلوص نژادی آن در خطر قرار بگیرد. (به نقل از تلویزیون ال س ای )اگر این افکار فاشیسم خالص نیست پس چیست؟

خامنه ای نیز قبلا نژاد روس را قوی اعلام کرده و گفته است که این “نژاد محکم” است و زیر بار غرب نمی رود. به خامنه ای نیز از دیر باز این ایده – احتمالا توسط تصمیم سازان و جاسوسان روسی- القاء کرده اند که غرب در حال فروپاشی و البته شرق که همان روسیه است در حال عظمت گرفتن است و او هم باور کرده و مدام از تضعیف و احتمال فروپاشی غرب دم می زند.

شکست پوتین حتمی است

آلمان هیتلری در زمانی که جنگ جهانی دوم را با تهاجم به سرزمین های اروپا آغاز کرد، صاحب بزرگترین و قوی ترین ارتش تا آن روز تاریخ جهان بود و به تنهائی از جمع همه ارتش های اروپا قوی تر بود. در آن زمان هم کم نبودند افرادی که ظاهرا برای حفظ صلح و مهار جنگ به آمریکا و کشورهای اروپائی توصیه می کردند که به بهای اغماض در برابر اشغال لهستان و برخی از دیگر سرزمین های اروپائی با هیتلر از در صلح درآیند تا جنگ گسترش پیدا نکند. تاریخ اما به زودی به همه این گونه صلح طلبان و مصلحت جویان نشان داد که کوتاه آمدن در برابر تجاوزات آلمان و ایتالیا به نابودی دموکراسی و پیروزی جهانی فاشیسم و نازیسم می انجامد. امروز خوشبختانه بشریت هم با تجربه جنگ و جنایات ضد بشری هیتلر و متحدانش آشنائی دارد و هم ارتش روسیه نسبت به زمانه کنونی آن قدرت بی همتای هیتلری که بزرگترین ماشین جنگی تا آن تاریخ بوده و بدون مقابله همه جهان شکست آن غیرممکن بود، نیست. حکومت الیگارشیک روسیه به رهبری پوتین و اقمار آن خیلی زودتر از آنچه در افغانستان شکست خورد در جنگ اوکراین شکست خواهد خورد.ملت اکراین قهرمانانه مقاومت می کند و دموکراسی های جهان نیز به حمایت تسلیحاتی و مالی بیدریغ از اوکراین برخاسته اند و می دانند که بدون شکست قاطع تهاجم جنایتکارانه پوتین در اوکراین نمی توان از صلح و ثبات جهانی حرف زد.

همراه با شکست پوتین، کشورهای متحد او در این جنگ بویژه ایران با بحران فروپاشی از درون مواجهه خواهند شد، شکست روسیه در این جنگ متحدان آن را به همان سرنوشتی دچار می کند که همراهان هیتلر به آن دچار شدند.

فعالان سیاسی و جریانات دموکراسی خواه ضد جمهوری اسلامی اینک باید عمده تبلیغات خود را به همدستی جمهوری اسلامی با جنایات جنگی روسیه در اوکراین و سرسپردگی رژیم به روسیه متمرکز کنند تا بهتر بتوانند همراه با شکست پوتین مردم را علیه رژیم فاسد اسلامی تسلیح کنند.

نقش روسیه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه

پس از پایان این یادداشت به فکر مساله سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط نیروی هوایی سپاه افتادم. مدتها به این مساله که آیا این یک جنایت عمدی بوده یا خیر فکر کرده بودم. و منطق عمدی بودن آن را پیدا نمی کردم. الان به این نتیجه گیری رسیده ام که احتمالا با توجه به آن که نقشه تهاجم روسیه به اوکراین از سالها پیش در کاخ کرملین تهیه شده و روسیه ترجیح می داده مناسبات جمهوری اسلامی با حکومت اوکراین تخریب شود تا سران رژیم را در جریان جنگ آسان تر با خود همراه کند، سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده، درست مثل سرنگونی هواپیمای مالزی بر فراز اوکراین توسط روسیه، روسیه در نیروی هوایی سپاه جمهوری اسلامی نفوذ دارد و به احتمال زیاد در سرنگونی هواپیمای اوکراینی نقش داشته است.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.