کنفرانس پیشکنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

یکشنبه, 15ام آبان, 1401
اندازه قلم متن


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. دنیای آزاد و مدرن با جبهه ملی ایران
  جمهوری ایران
  سکولاریسم
  پرچم سه رنگ فاقد آرم
  نظام دو حزبی
  سوسیال دموکرات اقتصادی
  لیبرال دموکرات فرهنگی
  اصلاح
  تحریم انتخابات در حکومت ولایی و سلطنتی
  دولت رفاهی
  تحصیل رایگان
  سیکل دیپلم لیسانس دکترا
  ایران عادی
  لاییک
  دین مدرن