حمایت گروه اتحاد بازنشستگان ازفراخوان سندیکای هفت تپه دراعتراض به دستمزد

سه شنبه, 8ام فروردین, 1402
اندازه قلم متن

اخبار روز

گروه اتحاد بازنشستگان از اطلاعیه بازنشستگان شوش که در کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه منتشر شده است حمایت می کند و اعلام می دارد که برای تقویت موقعیت و توان کارگران و بهبود توازن قوا به نفع کارگران در مبارزه با دولت سرمایه دار و کارفرما در مبارزات جاری، از جمله در مورد حداقل دستمزد، از اتخاذ روش هایی که موجب تقلیل در امر مبارزه و تلاش مستقل و پیگیر کارگران می گردد و موجب ترویج مماشات جوئی با کارفرما و دولت می شود فاصله خواهد گرفت.

در شرایط حاضر که اعتراضات خیابانی علیه دولت و شورای عالی کار در شرف وقوع است، لازم است که کارگران بیش از پیش بر نیروی متحد خود تکیه کنند. انتظار اینکه شورای عالی کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری در این نهاد دولتی از کارگران حمایت کنند، انتظاری بیهوده است. متوسل شدن به تومار نویسی بجای مبارزۀ قاطع و روشن، هیچ کمکی به ارتقا جنبش نمی کند همان گونه که توسل به قانون کار ضد کارگری رژیم، نه تنها هیچ کمکی به مبارزه کارگران نمی کند بلکه به توهم در میان توده های کارگر و بازنشسته و شاغلان دامن می زند.

گرچه ما از اشکال متفاوت مبارزه دفاع می کنیم لیکن در شرایط کنونی که تشت رسوایی شورای عالی کار در هماهنگی با دولت و کارفرما از بام به زمین افتاده و دولت و کارفرما با گردن کلفتی، تحکم و زور عریان، کارگران را به اعماق خط فقر مطلق می کشانند، هیچ راهی جز اعتراض خیابانی و اعتصاب برای کارگران و بازنشستگان باقی نمانده است.

اگر به مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد زیر خط فقر و بخور نمیر اعتراض داریم. اگر برای افزایش مزد، حق تشکل، حق کار برابر و دستمزد برابر زنان و مردان کارگر، بیمه بیکاری مکفی برای بیکاران و جویندگان کار، درمان رایگان، پرداخت به موقع مزد و مستمری، کم کردن ساعت کار، سختی کار و طبقه بندی مشاغل، آزادی اعتصاب و اعتراض، آزادی بیان و آزادی کلیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی مبارزه می کنیم، باید بدون فرقه گرائی، انحصار طلبی و امتیاز ویژه قائل شدن برای خود متحد شویم و آگاهانه مبارزه کنیم. ما مبلغ و پشتیبان این نوع مبارزه هستیم و برای آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان.
۷ فروردین ۱۴۰۲

گروه اتحاد بازنشستگان


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.