رمز پیروزی: گفتگوی حسن اعتمادی با دکتر کاظم کردوانی و دکتر کاظم علمداری؛ موضوع: آیا فروپاشی رژیم مترادف با سرنگونی ست؟

سه شنبه, 15ام خرداد, 1403
اندازه قلم متن

احمدی نژاد رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی از قول سید احمد المهدی پدر همسر ابراهیم رییسی نقل به معنی کرده است،«اگر هر چه سریعتر عاملین جنایت هلیکوپتر رییسی دستگیر و معرفی نشوند،اتشی به پا خواهد شد که جمهوری اسلامی در آن خواهد سوخت». و این در شرایطی ست که جمعی از کارگزاران رژیم معتقدند که حکومت اسلامی در حال فروپاشی ست. در این برنامه حسن اعتمادی با آقایان دکتر کاظم کردوانی و دکتر کاظم علمداری در همین رابطه گفتگو کرده است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.