علی مطهری و ضرورت پاسخ به یک تناقض

دوشنبه, 20ام مرداد, 1393
اندازه قلم متن

Samina-Rastgari2

در مجلس تقریبا یکدست نهم که طیف بندی ها بر اساس غلظت و شدت اصولگرایی است علی مطهری صدای مخالفی به حساب می آید. او در برخی از پیشامدها آن چنان شجاعانه از مواضع منتقدان دفاع میکند که اصولگرایان چاره ای جر تنظیم شکایت از او نمی بینند. سالهاست که نطقهای مطهری تک مضرابهایی پرطنین در مجلس و فضای سیاسی ایران بوده است .او بعد از اعتراضات سال ۸۸ بیش از هر کسی سعی کرده جانب انصاف را رعایت کند و تا همین امروز هم از ضرورت تعیین تکلیف معترضان بر اساس قانون دفاع میکند. او در هیات نظارت بر مطبوعات هم حامی قدرتمندی برای روزنامه های منتقد بوده است و قانون اساسی را مطابق نامه ای که برای غلامحسین اژه ای نوشته ” برای اجرا میداند نه تشریفاتی”.

از این اقدامات مطهری میتوان نوع انسان شناسی او را تشخیص داد و نتیجه گرفت که او انسان را موجودی میداند دارای قدرت عقل و انصاف که تعلق جناحی نباید خرد او را زایل کند. طرفداری از یک جریان نباید او را به اطاعت کورکورانه وادار کند. دولتمردی که او در نامه هایش به مسوولین مختلف توصیف میکند آنقدر بر نفسش تسلط دارد که قدرت، فاسدش نمیکند. پول آلوده اش نمیکند و همواره میتواند در مقابل وسوسه تن دادن به ظلم و تن آسایی، سختی و مقاومت را برگزیند.

حالا علی مطهری با چنین ویژگیهایی نامه ای به محمدباقرقالیباف نوشته و از اقدام او برای جداسازی جنسیتی در شهرداری ها حمایت کرده است. او در این نامه دلیل دفاعش از اقدام قالیباف را به ذات سرکش غریزه جنسی در انسانها حواله میدهد و مینویسد ” خالق ما انسانها که به سرکشی غریزه جنسی خوب توجه دارد و خواهان نیل انسانها به سعادت خودشان است و ما را از خودمان بهتر می‌شناسد، دستور داده است که حتی‌المقدور از اختلاط بپرهیزید، و اگر به زعم مخالفان، با این حکم کرامت انسانی ما انسانها مخدوش و به ما توهین شده است، ریشه این امر را باید در خلقت خود و حکمت خالق جستجو کرد”.

در این نوشته نمیخواهیم درباره چرایی جداسازی جنسیتی در شهرداری سوالی کنیم و به احتمال مربوط بودن غوغای حاصله از آن با مشکلات مالی که متوجه شهرداری شده اشاره ای کنیم یا بپرسیم چگونه آقای قالیبافی که در مناظرات انتخاباتی مهمترین اشکالش به روحانی این بود که وقتی در مصدر امور بوده به آزادی توجهی نداشته به یکباره بعد از ۳۵ سال از انقلاب و ۹ سال از شهردار شدنش به فکر تفکیک نامحرمان از هم افتاده، سوال ما اینجا فقط از علی مطهری است و آن اینکه این انسان ضعیف النفس مغلوب غرایز سرکشی که در این نامه توصیف میکند چه ارتباطی با آن انسان حق طلبی که سالها در دفاعش نامه نگاری کرده دارد؟

اگر آدمی آنقدر ضعیف است که با دیدن همکارش در یک اتاق، نهاد خانواده اش سست میشود چگونه میتواند قدرت داشته باشد و سرکوب نکند؛ پول ببیند و اختلاس نکند؛ تریبون داشته باشد و تهمت نزند؟ این انسانی که عنان نفسش در دست غریزه اش است چرا باید بتواند در اتاق آقای مطهری شبانه دستگاه شنود بگذارد و چنین نکند؟ شاید این تناقض در افکار و اعمال مطهری است که تندترین انتقادهای او را هم در سپهر سیاسی فاقد مفهوم و اثر کرده است. این تناقض معرفتی است که موجب سردرگمی نیروهای سیاسی در تعیین تکلیف با مطهری میشود.

علی مطهری در نامه اش به قالیباف به جمله ای از پدر اشاره میکنند “شهید آیت‌الله مطهری در کتاب «مسئله حجاب» می‌گوید (نقل به مضمون) وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم بیشتر، این مردان شکارچی هستند که از آزادی زن به معنی اختلاط و بی‌بند و باری او دفاع می‌کنند، چون می‌بینند اگر اصول عفاف رعایت شود دیگر نمی‌توانند از زنان مختلف با هزینه ناچیز کام برگیرند”.

باز سوالی که در ذهن خواننده این نامه به وجود میاید این است که اختلاط و بی بندو باری که شهید مطهری در زمانه پهلوی بدان اشاره کرده اند چه ارتباطی به ادارات حال حاضر دارد که زنان همه از پوشش اسلامی استفاده میکنند؟ آیا در ادارات ایران در نظام جمهوری اسلامی اصول عفاف رعایت نمیشود؟ و اساسا به کاربردن کلمات “مردان شکارچی”، “اختلاط و بی بندو باری زنان” ، “کام گرفتن با هزینه ناچیز” چهار دهه بعد از انقلابی که زمینه تحصیل زنان و حضور آنها را جامعه را چند برابر کرد کلمات مناسبی هستند؟

ایشان خاطره ای گفتند ما هم یادداشت را با خاطره ای پایان میدهیم.

صادق طباطبایی در گفتگویی خاطره ای از امام نقل میکند و می گوید: “در همان سال های اول انقلاب؛ شبی در حضور امام خمینی بودیم که از دفتر آمدند و پیامی را از طرف یکی از مراجع وقت آوردند. مرجع مذکور گفته بود؛ همین فیلمی که در حال حاضر از تلویزیون پخش می‌شود؛ من پیر مرد را تحریک می کند؛ چه رسد به جوانان را. به دستور امام تلویزیون را روشن کردند؛ قسمتی از یک سریال بود به نام پائیز صحرا. امام با مشاهده آن فیلم؛ در پاسخ پیام چنین گفتند: شما باید در تقویت نفس خود بکوشید تا به این آسانی تحریک نشوید. من در این فیلم نشانه‌هائی از خلاف عفت یا عوامل انحراف و تحریک نمی بینم”.

شاید بهتر بود آقای مطهری عادل و منصف هم به تاسی از بنیانگذار انقلاب به آقای قالیباف مینوشتند که لازم است کارکنان مرد شهرداری در تقویت نفس خود بکوشند من در حجاب زنان ادارات نشانه هایی از خلاف عفت و عوامل انحراف و تحریک نمیبینم.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.