تهدید در برابر تهدید یا نفرت کور علیه مردم اسرائیل

شنبه, 19ام فروردین, 1391
اندازه قلم متن

در بهمن ماه سال گذشته مقاله اى زیر عنوان “دلایل فقهی ضرورت نابودی اسرائیل” بنگارش علیرضا فرقانى در تارنماهاى زنجیره‌اى اصولگرایان بچاپ رسید که بازتاب هاى فراوانى در فضاى مجازى و رسانه هاى خبرى جهان داشت. در این مقاله که آکنده از” نفرت کور” (hatred) نسبت به یهودیان اسرائیل است با استناد به دلایل فقهى ضرورت نابودى اسرائیل توجیه و بى پرده از کشتن میلیون ها اسرائیلى در این کشور دفاع شده است. در این طرح با توجه به “مشخصات منحصر به فرد” رئیس دولت کودتا و “بیدارى اسلامى در منطقه” خواسته شده که حمله نظامى به اسرائیل تا قبل از سال ۲۰۱۴ و پایان دولت دهم انجام شود. این نویسنده که یکى از هواداران جبهه پایدارى و از یاران پروپا قرص مصباح یزدى است کوشیده است مسئولیت نگارش این مقاله را بعهده گیرد و جمهورى اسلامى را از تبعات حقوقى آن دور نگهدارد.
جریان هاى پشت پرده
اما با کمى کندوکاو مى توان دریافت که نگارش این مقاله احتمالا از سوى نیروهاى نظامى امنیتى و یا حداقل با پشتیبانى آنها و احتمالا با چراغ سبز مقامات عالى رتبه و با هدف تهدید اسرائیل تهیه شده است:
– نویسنده در این مقاله عنوان امام را براى ولى مطلقه (امام خامنه‌اى) بکار مى برد که معمولا نیروهاى نظامى امنیتى با این عنوان از رهبر نام مى برند.
– این نوشته پس از انتشار بطور سازمان یافته در خبرگزارى سپاه پاسدارن (فارس)، تارنماى افسران جوان جنگ نرم، سازمان پدافند غیر عامل (پایپا)، جبهه متحد اصولگرایان، الف و چندین تارنماى ریز و درشت دیگر اصولگرا انتشار یافت.
– خلاصه انگیسى آن که تنها دلایل فقهى این نابودى را بیان مى کرد نیز در برخى از تارنماها بچاپ رسیده است. این امر نشان مى دهد که مخاطب این مقاله بجز هواداران نظام، دولت هاى غربى و اسرائیل نیز بوده اند و هدف هاى خاصى را دنبال مى کرده که احتمالا با صلاحدید مقامات بالا تهیه شده است.
– در این مقاله اطلاعات بسیارى در باره قدرت موشکى جمهورى اسلامى و جزئیات آنها نگاشته شده که بى تردید بدون دسترسى به اطلاعات نظامى در مورد انواع موشک هاى جمهورى اسلامى امکان پذیر نیست. افزون براین محل تأسیسات هسته اى و انبارهاى زیر زمینى اتمى اسرائیل بعنوان هدف هاى حمله احتمالى نظامى مشخص شده اند که ساده لوحانه است اگر بپذیریم تنها نظر شخصى آقاى فرقانى بوده است!
راهبرد تهدید در برابر تهدید و آخرین موضع ولى مطلقه در مورد اسرائیل
به گزارش خبر گزارى فارس ولى مطلقه بارها ملت اسرائیل را “اراذل و اوباش، غاصب و بى هویت” اعلام کرده است. وى در ماه هاى پایانى سال گذشته پس از ترور دانشمندان هسته اى و تهدید هاى اسرائیل علیه مراکز هسته اى کشور، استراتژى جدید جمهورى اسلامى را تهدید در برابر تهیدید اعلام نمود که به تعبیر سردار وحیدى وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح کوتاه نیامدن در برابر تهدیدات دشمن و حتى تهدید آنها با سازو کارهاى متناسب مى باشد. پس از آن نیز ولى مطلقه در خطبه نماز جمعه ۱۴ بهمن، اسرائیل را غده سرطانى نامید و از لزوم نابودى اش سخن راند. بنابراین مقاله آقاى فورقانى را باید هماهنگ با گفته ها و باورهاى ولى مطلقه در باره اسرائیل سنجید. هرچند به نظر مى رسد که هدف از نگارش این مقاله ایجاد جنگ روانى علیه اسرائیل است اما در عمل آکنده از نفرتى کور نسبت به غیر مسلمانان بویژه یهودیان است که تنها در ادبیات طالبان و القاعده و نژاد پرستان مى توان یافت.
نفرت کور
نفرت کور و یا گفتار آلوده به نفرت (hate speech) حمله به فرد و یا گروهى از انسانهاست که بخاطر نژاد، مذهب، جنسیت، ملیت، قومیت و یا گرایش هاى جنسى آنها صورت مى گیرد. چنین گفتارى مى تواند به بروز خشونت و یا ایجاد پیش داورى علیه گروهى دیگر بیانجامد. ازین رو نقض حقوق بشر به شمار مى آید و در پیمان نامه جهانى علیه تبعیض نژادى ( CERD) که در سال ۱۹۶۵ در نشست عمومى سازمان ملل به تصویب رسید محکوم گردیده است. در این راستا در ماده ۴ این پیمان نامه هرگونه گفتارى را که به دلایل نژادى، مذهبى، قومى، ملى، جنسیتى به برانگیختن نفرت و یا خشونت علیه گروهى دیگر بیانجامد ممنوع اعلام مى گردد و کلیه نهاد هاى دولتى کشور ها را از هرگونه رفتارى که به تشویق و یا رویکرد تبعیض آمیز علیه دیگران گردد برحذر مى دارد. در بسیارى از کشورهاى جهان براى پیش گیرى از طرح نظرهاى آلوده به نفرت قوانینى به تصویپ رسیده است.
اما در جمهورى اسلامى که حقوق مدنى و سیاسى غیرخودى ها، دگر اندیشان، زنان، قومیت ها، روزنامه نگاران و کنشگران حقوق بشر ایرانى بى پرده نقض مى گردد نمى توان شگفت زده شد که از ورود افغانها به پارک کوهستانى صفه در اصفهان جلوگیرى شود و یا طرحى نظامى با جزئیات کامل براى کشتن میلیون ها تن از مردم اسرائیل در رسانه هاى مجازى اصولگرایان و سینه چاکان ولى مطلقه انتشار یابد.
دشمنى با منافع ملى
از آنجا که رفتار و گفتار بسیارى از مقامات عالى رتبه جمهورى اسلامى ناشى از گرایشات دینى و ایدئولوژیک آنهاست پشت پا زدن به منافع ملى ایرانیان به امرى روزمره تبدیل شده است. در این مورد مى توان به برنامه غیر شفاف هسته اى ایران، جاه طلبى هاى منطقه اى ولى مطلقه و گفتار و کردار نفرت آلود نسبت به اسرائیل و غرب اشاره کرد که موجب فشارهاى اقتصادى بى سابقه بر مردم ایران شده کشور را در آستانه جنگى خانمانسوز قرار داده است. افزون براین مواضع رئیس دولت کودتا، ولى مطلقه و نفرت پراکنى افرادى همچون آقاى فورقانى بهانه بیشترى بدست دولت دست راستى اسرائیل داده تا مواضع جمهورى اسلامى را با نازى هاى هیتلرى مقایسه کرده به جهان براى امکان وقوع هلوکاست دیگرى هشدار دهد. جناح حاکم درجمهورى اسلامى تاکنون بهترین شرایط را براى دولت دست راستى اسرائیل فراهم ساخته است تا توجه جامعه جهانى را از نقض حقوق فلسطیان منحرف ساخته به ایجاد شهرک هاى غیر قانونى ادامه دهد.
۱۸ فروردین ۱۳۹۱
از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.