سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: نژادپرستی فرهنگی را به شدت محکوم میکنیم

شنبه, 29ام فروردین, 1394
اندازه قلم متن

logosazemanha

بعد از رفتار ضد انسانی با افغانی های مقیم ایران که شرم ناشی از آن هنوز بطور کامل از خاطره ها زدوده نشده و لکه ننگ آن هنوز به صورت ممنوعیت اقامت شهروندان افغانی در برخی از استانها تا جلوگیری از تحصیل کودکان افغانی در مدارس ایران بر پیشانی ما باقی مانده، اکنون مدتی است که شاهد توهین های نژادپرستانه همین عده در مورد اقوامی هستیم که همچون شهروندان افغانی از نظر فرهنگی و مذهبی همجوار ما هستند.

نژادپرستی فرهنگی، گرایش منحطی که قبل از جنگ دوم جهانی تحت تاثیر گسترش نژادپرستی در برخی از کشورهای اروپائی وارد کشور ما شد و بخش کوچکی از روشنفکران و طبقه متوسط ما را که از نظر ملی احساس حقارت میکردند تحت تاثیر قرار داد. «عظمت طلبی تاریخی» با توجیهات ابلهانه ای مانند «برتری نژاد آریائی» به پیدایش گروهک هائی انجامید که به تدریج آنها را مقابل نیروهای آزادیخواه و طرفدار دموکراسی قرار داد. این گروهک ها که همواره سعی کرده اند چه در دوران ملی شدن صنعت نفت و چه بعد از کودتای بیست و هشت مرداد خود را «ملی» قلمداد کنند، عموما در ضدیت با اهداف جبهه ملی عمل کرده اند. «ملی» بودن جبهه ملی ربطی با «ناسیونالیسم» فاشیستی این گروهها ندارد.

سالهاست که ناظریم عده ای خود را «ملی گرا» تلقی میکنند در صورتی که نهایتا میتوان آنها را ناسیونالیست به مفهوم غربی آن قلمداد کنیم. «ملی بودن» در جبهه ملی با «ملی گرا» و «ناسیونالیست» تفاوت دارد. ملی بودن جبهه ملی از برداشتی نشئت میگیرد که ریشه در انقلاب مشروطیت دارد. «ملی» از جانب مبارزان صدر مشروطه به کسی اطلاق میشد که در برابر استبداد آزادیخواه بود و برای استقلال کشور در برابر قدرتهای استعماری ایستاده بود. دکتر مصدق بر اساس چنین بینشی خود را ملی میدانست و جبهه ملی را نیز بعنوان کانونی از ملیون تاسیس نمود. از همه کسانیکه به نحوی از انحاء خود را از طرفداران راه مصدق و عضوی از ملیون به حساب می آورند، می خواهیم که از کنایه ها و رفتاری که شبهه نژادپرستی را ایجاد میکند فاصله بگیرند و چنین سخنانی را به صراحت محکوم نمایند تا نام ملیون به فاشیسم و راسیسم آلوده نشود.

استبداد مذهبی که طی سه دهه گذشته همین احساس حقارت را به شکلی دیگر در طبقه متوسط کشور ما درونی کرده و قصد دارد با ادامه سیاست صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه با ایجاد جنگ های داخلی و قبیله ای در این کشورها جنگ جدیدی را در منطقه دامن بزند تا از این طریق مردم ستمدیده ایران را که بحران هسته ای را هنوز پشت سر نگذاشته اند، به اسارت بحران دیگری در آورد.

برای اینکار جمهوری اسلامی به زمینه سازی تبلیغاتی خود رنگ ملی و ناسیونالیستی زده و به ابزاری متوسل می شود که مهمترین خصیصه آن «عرب ستیزی» است. نظام حکومتی که تا دیروز زبان عربی را زبان بهشتیان میدانست و به اینکه اعراب زمانی با به اسارت کشیدن عجم، اسلام را در کشور ما نهادینه کرده اند مفتخر بود، اکنون برای تفوق و اعمال قدرت در منطقه جنگ شیعه و سنی را در ایران و خاورمیانه به راه انداخته است. گروه قدس پاسداران انقلاب اسلامی میکوشد بعد از دخالتهای خرابکارانه نظامی در عراق، لبنان، سوریه که فروپاشی و مرگ را برای مردم این کشورها در پی داشته است، اکنون یمن را به صحنه مصاف مستقیم با عربستان سعودی و متحدان آن تبدیل کند.

زمانی که خلافی توسط مأموران کشوری در برابر شهروندان کشوری دیگر رخ میدهد روش متمدنانه آنست که جرم را از نظر حقوقی دنبال کنیم و نه اینکه وقتی خبر چنین اقدام خلافی به ما میرسد، مانند بسیجی ها جلوی سفارت عربستان در تهران جمع شویم و با بالابردن پلاکاردی که بر روی آن عکس ملخ و سوسمار ترسیم شده است به هویت فرهنگی تمامی یک قوم توهین کنیم و در عمل همان رفتاری را بنمائیم که سران جمهوری اسلامی در اوائل انقلاب به نحوی دیگر در مورد کشور عراق پیش گرفتند و نهایتا به جنگ ایران و عراق منتهی شد.

بنظر میرسد سردمداران جمهوری اسلامی بخاطر وحشت از گسترش نارضائی ها در داخل کشور، ناتوانی در حل مشکلات کشور، وضعیت بحرانی اقتصاد و بخصوص سردرگمی در حل معضل جانشین برای ولی فقیه به این صرافت افتاده که با بحرانی شدیدتر بر بحرانهای موجود سرپوش بگذارد. پیراهن عثمان کردن ماجرائی که میتواند در هر کشوری رخ بدهد و به راه انداختن تظاهرات در مقابل سفارت عربستان و اقدامات مشابه بمنظور تحریک احساسات هموطنان ما این برداشت را تداعی میکند که حکومت قصد دارد با تکیه به گرایشات نژادپرستانه در جامعه، مردم ایران را برای درگیری در جنگی دیگر آماده سازد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور هرگونه نژادپرستی را محکوم میداند و هشدار میدهد که باید متوجه عواقب سهمگین این ماجراجوئی جدید حکومت باشیم و به سادگی از کنار توهین هائی که به ملت های همسایه و همجوار ایران میشود، عبور نکنیم. هموطنان هوشیار میدانند که اقدامات دولتها در خاورمیانه نباید به پای ملت های اسیر و در بند این کشورها گذاشته شود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۹ فروردین ۱۳۹۴ برابر ۱۸ آوریل ۲۰۱۵
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.