واکنش عبدالکریم لاهیجی به سخنان محمد جواد لاریجانی خطاب به احمد شهید

دوشنبه, 24ام اسفند, 1394
اندازه قلم متن

lahiji

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر،در گفتوگویی با رادیو فردا (http://www.radiofarda.com/flashaudio.html) در واکنش به سخنان محمد جواد لاریجانی (دبیر «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» ایران) خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گفت: «این شخص [محمد جواد لاریجانی] نه اطلاع حقوقی دارد و نه حُسن نیت. او با سوءنیت کامل مغالطه میکند و به نظام قانونمند در چارچوب موازین بینالمللی توجه ندارد؛ چه موازین حقوق بشر و چه کلیهی موازین حقوق بینالمللی. وقتی کشوری به عهدنامهای بینالمللی ـ و از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ـ میپیوندد، اولین تعهد این کشور که در آن میثاق ذکر شده این است که قوانین داخلی خود را با موازین آن عهدنامه منطبق کند. بنابراین، وقتی او میگوید “این قانون است و شما با آن چکار دارید»” این یعنی این که با مفاهیم حقوق بینالمللی و عهدنامههای بینالمللی یا آشنایی ندارد یا با سوءنیت کامل سفسطه میکند. قونین ایران تا زمانی که با موازین حقوق بینالمللی منطبق نباشند، از نظر حقوق بینالمللی ارزش ندارند…
او میگوید “گروههای تروریستی [به اعدام محکوم میشوند].” این هم دروغ بزرگی است. بسیاری از کسانی که در ایران به اعدام محکوم میشوند، هرگز دست به اسلحه نبردهاند…»
گزارشی از گفتههای محمد جواد لاریجانی و گفتوگو با عبدالکریم لاهیجی: http://www.radiofarda.com/flashaudio.html

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.