اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور – شاخه اروپا: مبارزه برای صلح و دموکراسی

پنجشنبه, ۴ام آبان, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور – شاخه اروپا
مبارزه برای صلح و دموکراسی
۶ و ۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲
در کلن آلمان

اعضا و هواداران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا اولین کنگره خود را در روزهای ۶ و ۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲ در کلن آلمان برگزار میکنند. از آنجائی که حمله نظامی و خطر جنگ ایران را تهدید میکند هیات تدارکات عنوان “کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی” را برای این نشست پیشنهاد نموده است. همچنین چند سخنرانی در این زمینه انجام خواهد گرفت که این موضوع را در مرکز توجه قرار میدهند. هیات تدارکات کوشش خواهد نمود این سخنرانی ها و روال کار کنگره را از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار دهد.

آغاز کنگره ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۷ اکتبر و پایان آن ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه ۲۸ اکتبر خواهد بود.

از علاقمندان به شرکت در این کنگره تقاضا داریم تا حد اکثر ۱۲ اکتبر شرکت خود را از طریق آدرس اینترنتی به هیات اجرائی اعلام نمایند تا دعوتنامه و سایر اطلاعات تدارکاتی مانند محل برگزاری نشست و برنامه آن برای ایشان ارسال شود.

هیات اجرائی برای تشکیل این کنگره نیازمند کمک های مالی اعضا، هواداران و سایر دوستداران صلح و دموکراسی در ایران میباشد. دوستانی که مایل به کمک هستند لطفا از طریق آدرس اینترنتی زیر با هیات اجرائی تماس بگیرند.

محل برگزاری کنگره دهکده لایشلینگن در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر کلن میباشد. قیمت شام (شنبه)، خواب، صبحانه و ناهار (یکشنبه) برای هر نفر بالغ بر ۳۵ یورو است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۰ مهر ۱۳۹۱ برابر اول اکتبر ۲۰۱۲
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. نقش طبقات اجتماعی در فرایند گذار به دموکراسی

  ۱- طبقه حاکم

  دموکراسی اساسا تحولی از بالا و ناشی از تنش بین نخبگان حاکم و منازعه و کشمکش میان آنها است که نهایتا به آزادی می انجامد . مطالعه تاریخ دموکراسی در اروپاکه برقراری نوعی تعادل میان قدرت سلاطین از سوئی و اشراف زمیندار مقدمات ظهور دموکراسی را فراهم آورد ولی در کشورهائی نظیر ایران که فاقد طبقه فئودال است و بقولی هرگز فئودال نداشته و تیولداران حکومتی در واقع مستاجرین سلاطین بوده اند ، این طبقه مستقل ونیرومند بورژواهای شهری است که قدرت ایستادگی در برابر استبداد را دارد.

  ۲- طبقه متوسط

  بورژوازی،طبقه متوسط را گویندکه نه ارباب بوده و نه رعیت، تا بحال انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب مشروطه ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر،بنیانگذاری دانشگاههای جدید ، مدرنیته (تمدن جدید) و پست مدرنیزم (فرانوین) را میتوان از جمله مهمترین دستاوردهای همین طبقه دانست.

  طی سی سال اخیر طبقه متوسط ایران برغم دستاوردهای علمی،ورزشی و هنری چشمگیر و رشد نسبی قبل از انقلاب همواره از سهمیه منتج به عدالت سیاسی محروم مانده و در حال حاضر به یمن نظارت استصوابی و مهره چینی شورای نگهبان حتی یک نماینده که حقیقتا مدافع حقوق طبقه متوسط شناخته شده باشد در مجلس وجود ندارد .زنان ،اساتید دانشگاه،دانشجویان ،فرهنگیان ، هنرمندان و دراویش بارها و بی جهت به زندان افتاده اند.

  اما در سایر کشورها تا بحال طبقه متوسط به همه امتیازهای ناشی از تبار پایان داده و بر فرد ، حقوق فرد، و دستاوردهای فرد بعنوان معیاری برای سنجش ارج و اهمیت اجتماعی انسان تکیه کرده است. رومن رولان در مقدمه رمان جان شیفته ،انسان بورژوا را ، آقای خودش توصیف میکند و مینویسد ” با شکوه ترین طبقه ایکه در جهان تا کنون بوجود آمده و آزاد و سربلندو بدون اینکه کسی را استثمار کند و یا استثمار شود در شهرها پا گرفته و هنر و فرهنگ را اشاعه داده ، در کارگاههای کوچک فناوری کرده ، در شوراهای شهرامور شهر را اداره کرده و الگوی انسان آزاد دوران تمدن طلائی یونان راتداعی میکند . ”

  ۳- طبقه کارگران، کشاروزان و تهیدستان

  بدون کمک متقابل بورژواها این طبقه هرگزنمیتوانند به دموکراسی دست یابند زیرا نقش بورژوازی در تکوین و تداوم دموکراسی همواره تعیین کننده بوده و بطور کلی دموکراسی محصول تنشهای درونی رژیم سرمایه داریست و در نتیجه مبین محدودیتهائی است که اقشار و طبقات تحت سلطه در برابر سرمایه ایجاد میکنند . کارگران، کشاورزان وتهیدستان تا بحال در هیچ کشوری به اندازه کافی نیرومند نبوده اندکه بدون نیاز به بورژوازی به دموکراسی دست یابند. جنبش های کارگری نیز همواره خود جزئی از نظام سرمایه داری بوده و اگر چه جنبش های دموکراسی هنرنمائی بورژوازی است اما طبقه کارگر همواره با مبارزات خود این جنبش را تکمیل کرده و یاری رسانده است.