اسناد منتشر شده پرونده «سعید طوسی، ننگ جامعه‌ی قرآنی کشور»:

سه شنبه, ۳ام آبان, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

با این همه مدرک رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شاکیان سوءاستفاده جنسی سعید طوسی را تهدید میکند

asnad-tusi01

asnad-tusi02

asnad-tusi03

asnad-tusi04

asnad-tusi05

asnad-tusi06

asnad-tusi07

asnad-tusi08

asnad-tusi09

asnad-tusi10

asnad-tusi11

asnad-tusi12

asnad-tusi13

asnad-tusi14

asnad-tusi15

asnad-tusi16

asnad-tusi17 asnad-tusi18

asnad-tusi19

asnad-tusi20
be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. من با توجه به این اسنادی که خوندم میشد ازش این رو فهمید که طرف شوخی های ناشایستی داشته و یا خیلی بی ادبانه صحبت میکرده که والدین شکایت کردند . ولی استنباطی برای اینکه ….توی این مدارک نبود