ضیاء مصباح: موضوع برشما مشتبه نشود

یکشنبه, 24ام بهمن, 1395
اندازه قلم متن

 

جناب روحانی درمراسم پایانی جشنواره فارابی (ز مینه علوم انسانی، اسلامی) امروز، حدود ۴۰ دقیقه بیاناتی داشت.

نگارنده بر آمده از زیرکی ایشان در این هنگامه و شرایط که فرصت بسیار خوبی را در اختیار دارند، به دقت با تعطیل کردن کار مطالعاتی موظف و پرداختن به این مهم که خود مطالعه ای بود…، به تمامی این فر مایشات با تمامی حواس، اگر در این سن و سال کارآمد باشند !! گوش و هوش فراداد و دست خالی از مقابل جعبه جادو (تلویزیون) برخا ست.

در شرایطی که خودرا حامی، مدافع و مبلغ ضرورت ادامه حضور جنابعالی در یک دوره دیگردر مسند ریاست جمهوری در این اوضاع و احوال میبیند و به جد مشغول فعالیت، اما در همین رابطه:

بعنوان یکی از کسانیکه الک خود را آویخته و : ازرانت پرهیز و نسبت به مطامع متداول برکنار و بی نیازمانده که خاصیت سن و سال و شریک در انقلات بنظر میرسد – از همه مهمتردلباخته وطن و نگران حفظ منامع ملی میباشد، نکاتی را مطرح و شوک لازم را بسهم و معیارهای خود وارد میسازد، چه پند بگیرید و خواه ملال…

نگارش و گزارش این مطلب نشات گرفته از ادای سخنان مکرر و تشریفاتی ۳۸ ساله و سنوات قبل است که شاید به ۵۰ برسد و ایکه پنجاه رفت و در خوابی….. که خاصیت تریبون است و انهم با عمامه ای که قرار نیست کلاه سرش برور هر چند کلاه ها در دست دارند. برادر بزرگوار که امیدمان را بعد از خاتمی منزه و نیالوده بر آمده از بغض معاویه بتو بسته ایم:

 از روابط عمومی نهاد تحت سر پرستی و هدایت خود بخواهید نوار صحبتهای این مراسم را بشما ارایه در فرصت کافی اگر داشته باشید که منابر فرصتها را به چنگ آورده وامید فرجی نیست… بدقت به فرمایشاتتان گوش و بدون صرف هوش که نگارنده با صد حیف مبذول کرد.. فرا دهید و بیش از این عرض خود نبرید.

 آخر، برادر تو که بیش از بسیاری عمامه داران که خود را علماء میدانند و در این روزگار بدون اطلاع از علم به جزء علم حوزه، مانده اند….. با اهالی تفکر و اندیشه که بخیال خود با آنان سخن میگفتید سرو کار دارید و با اهل اندیشه آشنا باید باشید …

 و حدود ۴۳ماه، بیش از هزار روز – بعد از مناصب و مسیولیتهای گوناگون، بر ریاست جمهوری کشورمان تکیه زده اید و سلسله اصلاح طلبان را هدایت مینمایید.

 ضمنا از سر ناچاری بین اصول گراها که از مفهوم و معنای واقعی اصول دور افتاده اند نیز، گریبان باید چاک دهید و میخواهید رای انان را داشته باشید، هر چند شب دراز است و قلندر بیدار.

آیا توانستید یا ناتوان از گفتار شدید که، این فرصت را با آیین سخنوری که روحانیون به آن مسلح باید باشند و از ان جمله اید همچون سایر موقعیتها از دست دادید و بر نا امیدی ها افزودید وذکری از دلبر جانان که برده دل و جان.

 در هر حال با توجه به عنوان مطلب حضور و ادای سخن در این مجامع که با بیت المال رقم میخورد، از سویی متداول، مکرر، فرصت گیر و عمر بر باد ده مینماید و ملت را به آن کاری نیست و حتی عوام و توده صاحب رای آزرده از سخنرانیهای مکررو بدون عمل شده اند، نکند سر مبارک را بیشتر در برفی که هر چند اندک همزمان آمد، فرو کنید و امر مشتبه که ایفای نقش شد و حجت بر ما تمام، که در این باره بعد از ۳۸ سال باید گفت ((این کاروان تا به حشر لنگ است)) و فاعتبرو یا اولی الابصار را برای چنین روزی ساخته اند.

 بیایید تا اندک فرصت مانده را بسادگی و ارزان بر باد ندهید که در همین وانفسا با در اختیار داشتن زمان حداقلی از تریبونهای داخلی که در پی آن خارجی ها هم داد سخن خواهند داد و بخوبی آنهم بیطرفانه تفسیر خواهند کرد که گناهی نا بخشودنیست، جنابعالی و تمامی کابینه با دل و جان به اصل بپردازید تا تاریخ شما را بعنوان فرد و جریانی که میخواست و نگذاشتند، نه اینکه برای حفظ موقعیت نخواست و نتوانست یاد کند.

 در هر حال ادامه فرصت سوزی و اتلاف وقت رافع مسیولیتی نیست که به اختیار به آن تن داده اید و شاید دوره بعد که زیاد به آنروز نمانده – تن بدهید که در این شرایط، احوال، ممانعت ها و قحط الرجالی فرصت ادامه حضور در این مسند در همین نزدیکی هاست، و روز از نو و روزگار از نو که ابتلاء شدید همه و همه به مرض درمان ناپذیز روزمره گی.

 درست است که حافظه تاریخی ملت ضعیف است یا به اعتبار:

<مکن در این چمنم سر زنش به خود رویی _چنانکه پرورشم داده اند میرویم>

اکثریت گرفتار معاش، نا آگاه وناتوان از بر خورد قانونی (با همین قوانین ناقص و متضاد یکدیگر) با افراد غیر پاسخگو خود را معاف و بر کنار میدانند و از همه مهمتر با مفهوم پرششگری اشنا نشده اند…. اما از منظر کمی و کیفی بحمداله با نسلی در مصاف مانده ایم که در دنیای عظیم و لحظه ای ارتباطات مدرن، بسرعت مسایل روزمره را تحلیل و توزیع نموده و در پی ترک یار و دیارند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.