نماز اقای دعایی و تحلیل ها و توصیف ها

جمعه, 4ام فروردین, 1396
اندازه قلم متن

با تبریک مجددسال جدید و امید به توفیق ملت بزرگ ایران در تقویت بنیادهای استوار بنا شده بر منافع ملی.

رییس سالمند شورای مرکزی جبهه ملی ایران «استاد مسلم ادبیات و شاعر ملی » ایستاده جا ن به جان آفرین تسلیم کرد، بر پیکراودعایی که در این وانفسا کمتر به آلودگی ها تن داده ودر واقع همچون کاکویش محمد خاتمی ممنوع التصویر، مبرا از پیرایه ها مانده، در صحن منزل زنده یاد استاد عبدالعلی برومند بر پیکر او نماز میت را آنهم بنظر نگارنده بطور سمبلیک خواند، حرف و حدیث های گوناگونی به مصداق هر کسی از ظن خود شد یار من به دنبال آورد.

واژه سمبلیک را به این دلیل آوردم که نماز میت قبل از دفن خوانده میشود و دعایی روز قبل، این رسم را با آگاهی به تکرار آن در هنگام دفن در فرهنگ سرای ماندگار و با شکوه او در «گز» اصفهان که در خور استاد بر گزار شد….. انجام داد.

دوستداران استاد بر پیکر ایشان پرچم ایران را قرار دادند که مزین به شیر و خورشید، این نمای ملی ایرانیان بر گرفته از ملیت ایرانی بشرح موجود در اسناد معتبرمیباشد و بقولی در دست شیر ذوالفقار علی (ع).

حذف شیر و خورشید از پرچم ما همچون تغییر نام نا بجای «جمعیت خدمتگزار شیر و خورشید سرخ» به «هلال احمر – کشورهای عربی مخالف پیشرفت ایران و ایرانی» داستان پر آب و چشمی دارد که بسیار مورد نقد قرار گرفت و مثل بسیاری مسایل با برخورد متحجرانه مواجه و مسکوت ماند ه است.

آخرین این تلالو نا خواسته و نهفته در درون ملیون رهبر از دست داده و سرشار از تاسف، در تشیع برومند، بر آمده از نیت پاک او رخ داد و بلطف اشتباهات مکرر حکومت، حقیقت بر واقعیت بدینگونه غالب ومطرح خاص و عام گردید.

این خواسته مغفول مجدد احیاء شد، به هلال احمرو دیگر موارد مشابه که کم نیستند نیز تسری خواهد یافت.

این گونه خواسته ها امید میرود جلب توجه لازم را همراه داشته و در پایان دور اول ریاست حسن روحانی، بعنوان یکی از برنامه های او در دور بعدی مطرح شود، هر چند جرات ابراز بنظر نمیرسد، اما در این مراسم بدون هر گونه سوء نیت، مطرح و دعایی اقدام عملی کرد.

این خواسته اصولی غیر سیاسی برآمده از عرق ملی در درون مردم نهفته مانده و معرف بسیاری ایراد بر دیدگاه و عملکرد افراط و تفریطی حکومت بشمار میرود و خود کرده را تدبیر نیست.

بسیاری از دست اندرکاران مبری از پیرایه در درون نظام که نقش موثری ایفاء مینمایند و بدور از تشریفات همیشه در دسترس و شاهد و ناظر اشتباهات عدیده…. گفته اند و میفرمایند که ره دارد به ترکستان منتهی میشود.

اینان و همه دلسوزان ملک و ملت میگویند مصلحت نظام که در راس اهداف بنظر رهبران می آید، راه و رسمی دگر در دنیای الکترو نیک در نوردیده – شده دارد.

سانسورهای عجیب و غریب برقرار شده تحمیلی – بدون کمترین بازده، بوسیله آنانکه انگار که در دورانهای گذشته بسر میبرند کوچکترین دست آوردی ندارد و گویا آزمون و خطا تا به قیامت ادامه مییابد!!.

ایکاش مبتکرین و حامیان قدر قدرت اینگونه تصمیمات «که مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد را به اذهان متبادر میسازد»، نمیدانستند، که متاسفانه شواهد بسیا ری همچون دم خروس در سال خروس با همه سانسورها نشان از تصمیمات غلط، افراطی، خلاف منافع ملی و عجیبتر از همه آگاهانه!! دارد، که با این تصویر وای اگر از پس امروز بود فردایی.

حضور دعایی که خود از اندیشه و تجربه ارزشمند مناسب بسیاراز زما نهای دیرین برخوردار است، در مراسم مورد بحث و احتمال بودن پرچم مزین به شیرو خورشید ایران مانده از سالها قبل از سلسله پهلوی عادی بوده و تاملی این گونه و بحث جدلی براین منوا ل، یعنی: ارتباط دادن آن به سلطنت طلبان و یا مجاهدین از سراخلاص و صداقت نمینماید.

ملبس به لباس روحانیون که در طول تاریخ عزت و قربی داشت و ملبسین به آن، امروز نادرند که دعایی مشابه مرشدش خاتمی در این شرایط مستحق آنند و حضور در تشیع و اقامه نماز بر پیکر مرادش که صدها بار به آن اعتراف کرده و در عمل نیز نشان داده، برآمده از بینش مطلوب و منزه اوست.

نگارنده از دوران تبعید رییس فعلی روزنامه مبری از آلودگی نسبی اطلاعات، در ولایتمان کرمان – شاهد آثار جسمی، روح و روانی وارده بر ایشان و دیگرانی مشابه حجتی ها کم و بیش بوده و به دلیل علاقه به اینگونه مطالعات که چرخهارا چه کسانی و با چه نیاتی میچر خانند، بطور نسبی خود را پیگیر میداند.

او در این وانفسا با کردار، گفتار و پنداری که دارد و در نوع خود جالب، مستحق سپاس مثبت اندیشان میباشد.

به روش و منش این چهره خود ساخته جنوب کشورمان که تر کیبی از «ژن – دارالامان و دارالعباده» در او هویداست و نحوه ریاست و کیاست بر محدوده بسیار حساس و وسیع کاری اوکه پیوسته به دور از کوچکترین تشریفات و محافظ، همیشه در دسترس است باید اشاره نمود.

او از هر گونه اصراف به جد ممانعت و ارج کوشندگان را بخوبی میداند و قدر مینهد.

دعایی با همه نقش آفرینیش در سایر عرصه ها و اختیارات وسیع، از سفیری بسیار بحث آفرین در عراق، تا دفاع از چهره ای پاک و منزه بنام محمد خاتمی که دو دوره در نقش کارپرداز در کسوت ریاست جمهوری فراتراز امکان، خدماتی داشت و ترس جامعه را از سیستم کاهید…. و آخرین آن اقامه نماز مورد بحث – توانسته با همه توانمندی ها از هر گونه سوء استفاده مالی و مقامی مبری بماند.

پرداختن به وقایعی عادی و اثرگذار از این قبیل که اگر با چشم دل دیده شود بیشمار است، بوسیله آنانکه از هر دو سو!!؟ برحسب عادت با پیراهن عثمان کردن در پی سوژه اند و از کوه کاه میسازند!! در این شرایط نه از سر کین است و باید با اغماض از ان عبور کرد و با اینگونه تحلیلها پاره ای اندک از تریبونهای در دست را، از کف آنان که به امیدی نشسته اند، خارج ننمود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.