روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت‌های بشار اسد در سوریه

شنبه, ۱۹ام فروردین, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

حمله موشکی امریکا به پایگاه نظامی الشعیرات درخاک سوریه که هواپیماهای رژیم بشاراسد برای بمباران شیمیائی ازآنجا برخاسته بودند، حمایت اکثر کشورهای جهان و افکار عمومی را درکشورهای مختلف درپی داشته است. دراین میان فقط روسیه و جمهوری اسلامی،یعنی دوپشتیبان عمده رژیم سوریه و دو رژیمی که بشاراسد را تاکنون برپای نگاهداشته اند، این حمله را محکوم کرده اند، شک نیست که نه این کشورها ونه افکارعمومی مردم درکشورهای مختلف، خواهان ادامه جنگ وخون ریزی در سوریه نیستند، اماعمق انزجارازجنایات رژیم اسد واستفاده رژیم اسد از سلاح شیمیائی به درجه ای رسیده است که این اقدام رئیس جمهورامریکا ترامپ که درچند ماه گذشته مورد تمسخر خاص وعام بوده موّجه نموده است.

این اولین بار نیست که رژیم بشاراسد فاجعه آفرین میشود و درمقابل چشمان حیرت زده بشریت متمدن قرن۲۱ علیه مردم کشور خود ازسلاح شیمائی استفاده مینماید وصدها کشته ومصدوم برجای میگذارد، صدها زن وکودک وپیر وجوانی که هیچ دخالتی در جنگ نداشته اند وازبدِحادثه درحلقه محاصره طرف های جنگ داخلی سوریه گرفتارآمده اند.

تاپیش ازحمله شیمیائی اخیربه شهرک خان شیخون ودرفاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ، رژیم بشاراسد سه بار متهم به استفاده ازسلاح شیمیائی شده است که درهرسه مورد کارشناسان سازمان ملل متحد ومتخصصان سازمان منع گسترش سلاح های شیمیائی پس ازماهها تحقیقات وآزمایش های گوناگون به این نتیجه رسیده اند که دولت سوریه بوسیله هلیکوپتر، بمب های بشکه ای حاوی مواد شیمائی را برسراهالی شهر ادلب وروستاهای قمناس وتمنس فرو ریخته است.گوئی که استفاده ازسلاح شیمیائی علیه مردم کشورخویش برای حکومتگران بعثی، چه ازنوع عراقی وچه از نوع سوری، سنتی دیرینه است، چرا که صدام حسین همتای بعثی بشار اسد هم درجریان جنگ ایران وعراق، علاوه براستفاده ازسلاح شیمیائی علیه نیروهای ایرانی، ازاین سلاح دهشتناک علیه مردم کردستان عراق نیزاستفاده نمود. وتراژدی تلخ تاریخ این است: جمهوری اسلامی که خودرا قربانی سلاح شیمیائی میداند و تا به امروزصدام حسین را بخاطراستفاده ازاین سلاح مورد لعن ونفرین قرارمیدهد، هم اکنون خود درسوریه و برای حفظ همتای بعثی صدام حسین یعنی بشاراسدبعثی که او نیزمرتکب همان نوع جنایت در سوریه میشود پای به پای بشاراسد با مخالفان آن رژیم میجنگند تا ازسرنگونی رژیم بعثی اوجلوگیری نماید، وفراموش نکنیم که آیت الله خمینی صدام حسین ورژیم بعث عراق را کافراعلام کرد، اما جانشین او آیت الله خامنه ای، بشاراسد و رژیم بعث سوریه را دررأس جبهه مقاومت اسلام قرارداده است و برای حفظ این”جبهه مقاومت” دههاهزارشیعه ایرانی ولبنانی وعراقی وافغانی و پاکستانی را به سوریه اعزام کرده است!

اگرچه براساس قوانین بین المللی، استقاده از تسلیحات شیمیائی، جنایت جنگی محسوب میشود، ولی تا کنون سازمان ملل متحد نتوانسته است رژیم بشاراسدرا با آنهمه جنایاتی که در کارنامه سیاه خود دارد به عنوان جنایتکارجنگی محکوم و مجازاتهائی برآن اعمال نماید! برای اینکه روسیه وچین بعنوان دوقدرت جهانی که درشورای امنیت سازمان ملل متحدازحق وتو برخوردارند ودرایران وسوریه و بطورکلی در خاورمیانه منافع مشترکی دارند، ازتصویب هرقطعنامه ای علیه رژیم بشاراسد در خصوص استفاده از سلاح شیمیائی جلوگیری به عمل میاورند وبا حمایت خود ازجنایات رژیم اسد ومتحدانش،بحران سوریه را پیجیده ترمیسازند و راهکارهای سیاسی سازمان ملل متحد را عملاناکارآمد میکنند و به گزینه جنگ با دورنمای پیروزی رژیم بشاراسد بیشرتردامن میزنند، در مورد حمله شیمیائی اخیرهم روسیه پیشاپیش اعلام کرده است که هرگونه قطعنامه ای علیه دولت سوریه را وتو خواهد کرد! درصورتیکه هرعقل سلیمی میداند که جنگ داخلی وفرقه ای سوریه که هم اکنون دهها گروه داخلی وخارجی دراین کشوردرگیرآن میباشند پیروزنهائی نخواهد داشت وسرانجام راه حل سیاسی است که میتواند آرامشی نسبی را به این کشوربازگرداند.

جمهوری اسلامی وبیت ولایت فقیه که برخلاف منافع ملی ایران وایرانیان، پای کشورما را به جنگ داخلی وفرقه ای سوریه کشانده وتاکنون دههامیلیارددلارازپول مردم محروم ومحتاج ایران برای حفظ حکومت بعثی بشاراسد هزینه کرده است، در واکنش به حمله شیمیائی اخیررژیم بشاراسد، مزورانه وبدون اینکه نامی از رژیم بشاراسد ببرد، استفاده از سلاح شیمیائی را توسط هرکس که باشد درسوریه محکوم نموده و به داستان سرائی پرداخته که ایران درجریان جنگ هشت ساله با عراق قربانی سلاح شیمیائی شده است، اما کسی ازسران فاسد ودروغگوی جمهوری اسلامی نمیپرسد: ایران که خود قربانی سلاح شیمیائی بعث عراق شده است، اینک درکناربعث سوریه که همان رفتارصدام حسین را درقبال مردم خود دارد چه میکندوچرا برای حفظ رژیمی که همه دنیا میگویند ازسلاح شیمیائی استفاده کرده است دهها گروه نظامی وشبه نظامی شیعه به هزینه مردم ایران به سوریه گسیل داشته اید؟ ۵ سال پیش وقتی که برای سرکوب جنبش مدنی و خشونت پرهیز مردم سوریه، نخستین واحدهای نیروی قدس سپاه پاسداران را به سوریه اعزام کردید، گفتید ومردم ایران را فریب دادید که گویا آنها برای “دفاع ازحرم حضرت زینت” به سوریه اعزام شده اند! پس ازبازگشت صدها جنازه ایرانی ازسوریه به ایران وبرملا شدن دروغ “دفاع ازحرم”، دروغ دیگری بافتید وگفتیدکه ایران درسوریه”حضور مستشاری دارد”، وآمارکشته های سرداران سپاه که در سوریه بالا رفت بازهم دروغ دیگری را سرهم کردید که : برای اینکه داعش وگروههای تروریستی به داخل ایران نفوذنکنند، حزب الله وذوب شدگان درولایت مجبوراند با آنان درسوریه وعراق ودرخارج از مرزهای ایران بجنگنند تا گویا امنیت داخلی مردم ایران حفظ شود! زهی بیشرمی و وقاحت.

در ماجرای دخالت مستقیم نظامی جمهوری اسلامی درکشورعراق وسوریه ولبنان و دخالت غیر مستقیم در یمن و بحرین و سایر کشورهای عربی نقشه شومی نهفته است که این نقشه دربیت رهبری خامنه ای وحلقه ولائی وامنیتی او ترسیم گردیده است،روشن نمودن زوایای این نقشه و سیاست ضدملی وخطرناکی که ولایت فقیه در خاورمیانه در پیش گرفته است وعواقب وخیمی را برای موجودیت ایران ومنافع ملی مردم ایران بدنبال خواهد داشت دراین مختصرنمیگنجد، اما دراینجا به این اشاره بسنده کنم که تزصدورانقلاب اسلامی که آیت الله خمینی دستورالعمل و راهنمای سیاست خارجی ایران قرارداد بود، در سالهای بعد و بویژه پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توسط امریکا، این بارازطرف دستگاه ولایت فقیه خامنه ای، به صورت گسیل پول واسلحه وگروه های آموزش دیده شیعه به کشورهای خاورمیانه خود را نشان داد، استحاله تزصدورانقلاب اسلامی خمینی، وضعیت کنونی است که شاهد آن هستیم. از یکطرف ظهوردهها گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای عربی و شمال افریقا که گویا قراراست قلمرو مذهبی وجغرافیائی ولایت فقیه ایران گسترش دهند وازطرف دیگرصف آرائی کشورهای عربی به اضافه اسرائیل وترکیه در مقابل ایران است که انزاوی کامل جمهوری اسلامی را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بدنبال آورده است.

سوریه فقط نوک قله بحران ریشه داروعمیقی است که بیت ولایت فقیه طی ۳۸ سال گذشته برای سیاست خارجی ایران به ارمغان آورده است و اگراین سیاست تغییرنکند با توجه به شرایط موجود وگستردگی دخالت نیروی قدس سپاه پاسداران وگروههای وابسته به ولایت فقیه درکشورهای خاورمیانه وهدف قراردادن نابودی اسرائیل، احتمال جنگ و حمله نظامی به ایران دورازذهن نیست. ودرآن صورت مسبب جنگ وویرانی ایران کسی جزدارودسته ولائی خامنه ای نیستند. کسانیکه امروز در برابر سیاست خارجی مخرب بیت خامنه سکوت میکنند بدانند که فردا شریک جرم خامنه درنابودی ایران خواهند بود. سکوت سئوال برانگیزجناح های به اصطلاح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در قبال سیاست خارجی بیت خامنه ای، آنان را با ذوب شدگان در ولایت هم سرنوشت خواهد ساخت، چرا که اصلاح طلبی که نتواند درعرصه سیاست خارجی و مقابله با سیاست های ضدملی ولایت فقیه، ازمنافع ملی ایران وایرانیان دفاع نماید، اصلاح طلب نیست بلکه شیادی است که نقاب اصلاح طلبی به چهره زده است.

مردم ایران و نهادهای سیاسی ومدنی و شخصیت های ملی وایران دوست حق دارند که از فضای موقت و چند روزه ی خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده و گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به عرصه انتخابات خودی های جمهوری اسلامی بکشانند و نشان دهند که چه کسانی و چه سیاست هائی ایران را امرزه به لبه پرتگاه برده و اقتصاد وسیاست و فرهنگ واخلاق جامعه را داغان کرده اند و راه برون رفت از وضع فلاکت بارکنونی وکوتاه کردن شّرولایت فقیه ازسرمردم ایران چیست؟

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.