نمآهنگی برای جهان پهلوان (با صدای داریوش)

یکشنبه, 17ام دی, 1391
اندازه قلم متن

من آن موجم که آرامش ندارم
به آسانی سر سازش ندارم

همیشه در گریز و در گزارم
نمیمانم به یکجا بی قرارم

سفر یعنی من و گستاخی من
همیشه رفتن و هرگز نماندن

هزاران ساحل و نادیده دیدن
به پرسشهای بی پاسخ رسیدن

من از تبار دریا از نسل چشمه سارم
رها تر از رهایی حصار بی حصارم

ساحل حصار من نیست پایان کار من نیست
همدرد و یار من نیست

کسی که یار من نیست در انتظار من نیست
صدای زنده بودن در خروشم

به ساحل چون میآیم خموشم
به هنگامی که دنیا فکر ما نیست

برای مرگ هم در خانه جا نیست
اگر خاموش بشینم روا نیست
دل از دریا بریدن کار ما نیست

من از تبار دریا از نسل چشمه سارم
رها تر از رهایی حصار بی حصارم

ساحل حصار من نیست پایان کار من نیست
همدرد و یار من نیست
کسی که یار من نیست در انتظار من نیست

من آن موجم که آرامش ندارم
به آسانی سر سازش ندارم
همیشه در گریز و در گزارم
نمیمانم به یکجا بی قرارم


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید