پیامد تحلیل وارونه خامنه‌ای از خیزش مردم!

پنج شنبه, ۲۱ام دی, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

Ali Keshtgar8

هر ناظر امور ایران می‌داند که نه در اعتراضات مردمی سال ۸۸ و نه در جنبش اعتراضی گسترده دیماه ۹۶ مردم، سازمان مجاهدین که دیری است به یک فرقه فراموش شده و جدا از جامعه متحول ایران تبدیل شده، هیچ گونه نفوذ و تاثیری نداشته است.

اما چرا علی خامنه‌ای و آخوندها و فرماندهان برگماشته او همواره با خوشحالی و آب وتاب ادعاهای سراسر بی اساس و کاملا فرصت طلبانه‌ی این گروه را بزرگنمایی می‌کنند و در شبه تحلیل‌های کاملا وارونه از اعتراضات به حق مردم از آن بهره برداری تبلیغاتی می‌کنند؟

آقای خامنه‌ای در سخنان روز سه شنبه۱۸ دیماه در شهر قم گفت:
“یک راس این مثلث آمریکا و صهیونیسم بودند… راس دوم این مثلث یکی از دولتهای پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه را تامین کرد و راس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند. ”

حقیقت این است که آیت الله خامنه‌ای و اصحاب ولایت مطلقه به شدت به تبلیغات دروغین و فرصت طلبانه مجاهدین برای توجیه اقدامات و مقاصد سرکوبگرانه خود نیاز دارند. آقای خامنه‌ای و فرماندهان نظامی او سالها است که در برخورد با هر اعتراض به حق مردم با دشمن دشمن کردن و نیز بزرگنمایی ادعاهای به کلی بی اساس این گروه همواره کوشیده‌اند اعتراضات اصیل مردم را لوث و کشتار و سرکوب وحشیانه علیه معترضان را توجیه کنند. این فرقه نیز در هر برآمد اعتراضی مردم با اشاعه تبلیغات کاذب و نسبت دادن حرکت مردم به خود برای نهاد ولایت مطلقه و اصحاب سرکوب بهانه و خوراک تبلیغاتی تهیه می‌بیند.

با این همه مسئوولان جمهوری اسلامی و در راس آنها شخص آیت الله خامنه‌ای بهتر از هر کس می‌دانند که آنچه بقای ولایت مطلقه فقیه و حکومت دینی را در ایران به چالش کشیده کارنامه ۳۹ ساله جمهوری اسلامی و بیداری مردم است. مطالبات سه گانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقات و گروههای اجتماعی که جلوه‌های آن را در رفتارها و کردارهای روزمره نسل‌های جوان ایران می‌توان دید هیچ ربطی نه به ادعاهای فلان فرقه دور افتاده از جامعه ایران که اتفاقا خود یک ماکت کوچک دیکتاتوری و خودکامگی است دارد و نه به توطئه‌های دشمن، این گونه ادعاهای فرصت طلبانه و یا توطئه‌های دشمنانه همواره وجود داشته و خواهند داشت.

آیت الله خامنه‌ای و همدستان ایشان زیرکانه ادعاهای گروه کوچکی که هیچ گونه خطری برای آنان ندارد و در نتیجه از آن هیچ ترسی ندارند را بزرگ جلوه می‌دهند تا بزرگی گناهان خود و دامنه نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به خود را کوچک جلوه دهند و سرکوب و کشتار جوانان معترض را توجیه نمایند.

میرحسین موسوی در سال ۸۸ در نقد این رویکرد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی گفت: شما برای توجیه سرکوب و کشتار عمدا یک جریان مرده را زنده می‌کنید تا از آن بهره برداری کنید (نقل به معنی). و اما جنبه دیگرتحلیل خامنه‌ای شقه کردن جامعه ایران به دو بخش ملت و ضد ملت است. او معترضان را ضد ملت و شرکت کنندگان در تظاهرات حکومتی را ملت خواند. خامنه‌ای با نسبت دادن اعتراضات به دشمن و سرکوب اعتراضات به خود مردم مسئوولیت سرکوب مستقیم اعتراضات را از خود سلب کرد و بر دوش ملت گذاشت و از این سخنان خود چنین نتیجه گرفت: “اینها حوادث معمولی نیست. اینها هیچ جای دنیا وجود ندارد. من این را از روی اطلاع عرض می‌کنم”.

۲۸ سال خودکامگی آقای خامنه‌ای، ۲۸ سال بی قانونی و سرکوب آزادی اندیشه سیاسی و انتقاد، جامعه ایران را دچار بحران‌های چندگانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کرده است. خاستگاه خیزش اعتراضی مردم، بیکاری، بی آیندگی، فساد، رانت خواری، تخریب زیست محیطی، بر باد دادن ثروت‌های ملی ایران در جنگهای نیابتی و تحمیل فقر و بدبختی به اکثریت عظیم مردم است. حکومتی که به جای نگاه به کارنامه خود، خیزش‌های اعتراضی مردم را به دشمن و عوامل فرعی نسبت می‌دهد و از زیر بار مسئوولیت فرار می‌کند محکوم به نابودی است.

سخنان امروز خامنه‌ای یکبار دیگر نشان داد که او هیچ پاسخی جز سرکوب برای خواسته‌های و پرسشهای جامعه ایران در چنته ندارد. همزمان با سخنرانی او در قم خبر تکرار فجایع کهریزک، به قتل رسیدن و یا کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر و بی خبری از آنچه در پشت دیوارهای زندانها بر بیش از دو هزار تن از جدید ترین زندانیان سیاسی ایران می‌گذرد، مهمترین اخبار شبکه‌های اجتماعی است. دشمن دشمن کردن و تحلیل‌های وارونه آقای خامنه‌ای هیچ نتیجه‌ای ندارد مگر تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت و بستر سازی خیزش‌ها و اعتراضات بزرگتر در چشم انداز نه چندان دور.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. کاش این روشنفکران جای صحبت از سرنگونی نظام که قطعی است، از آنچه که بعد از نظام ما رو به دموکراسی واقعی میرساند صحبت کنند! نداشتن از آنچه که مناسب است ما را دوباره وارد دیکتاتوری میکند.