چگونگی همراهی با گروههای اجتماعی

سه شنبه, ۱۲ام تیر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

درشرایط اجتماعی سیاسی ویژه فعلی که تغییراتی را در زمینه های مدیریتی کلان کشورمان ضرورت میبخشد، برای اجتناب از در خطر افتادن و تخریب سر مایه های ملی که با توسعه خود خواهی ها و تک روی ها در پی خروج اقای ترامپ از برجام بیشتر و بهتر نمایان گردید– بهتر است تمهیداتی بوسیله گروههای سیاسی منزه از هر گونه آلودگی ها تدریجی اندیشید ه شود.

در این یادداشت بر آمده از نگران از نا بودی بیشتر اخلاق، ارزشها و سرمایه های موجود – هم وطنان را در ۵ گروه متمایز بر مبنای وجوه مشترک، اندیشه و معیارها ی آنان ترسیم مینماید.

تداخلی که در این تفکیک و تقسیم مشاهده میشود با توجه به هدف یادداشت اجتناب نا پذیر مینماید.

 الف / گروه نسبتا کلان روستایی با در برگیری حدود ۵۰ در صد ملت که کماکان دچار احساسات و اعتقادات رایج بوده – به دلیل زندگی در اقصاء نقاط محروم و اشتغال به کشاورزی و دامداری بالنسبه خود کفا بوده، با حداقل ها زیسته، حسب حال و شرایط خواسته و ناخواسته بعنوان سیاهی لشکر ببازی گرفته میشوند.

این بخش با نفوذ نسبی ماهواره و تلگرام واطلاعات نه چندان عمیق، گستردگی، از سویی ورود فرزندانشان به دانشگاهها، با گرانی ارزاق و ابزار و تجهیزات کشاورزی، کم آبی، مشکلات تهیه سم و کود و عوارض آن و نبود امکانات حد اقلی زندگی شرافتمندانه، در آمد وشد مکرر به شهر و مراکزاستان میباشند و با اندکی توجه و بهبود شرایط، فراتراز منافع گروهشان «چنانچه جسارت به انان نباشد » نمی اندیشند.

این عزیزان نقش آفرین عموما برکنار از دغدغه ها ی سیاسی، بعبارتی مصرف کننده بوده با هر گونه تغییری خود را وفق داده، به روال گذشته به روز مره گی « باور هر چه پیش آید، تقدیر و قسمت » مشغولند.

البته ریش سفیدان و سالمندان این وادی با توجه به تجارب، ارتباط و منافعی که دارند، همراه با توده بی خبر از همه جا و متظاهر به آن، عنداللزوم آماده شرکت در اجتماعات فر مایشی با آمدن و بردن آنان به شهر یا مراکز استان و تهران و استماع فر مایشات و دادن شعار هستند.

رهبران اجتماعی –سیاسی خوب میدانند بکارگیری و استفاده از این جمع با هزینه هایی نه چندان گزاف میسر و ظرافت های خود را دارد و پیشکسوتان عالم سیاست بخوبی به این رمز و رازها آشنا یند.

این بخش موثر در هر گونه تحولی، با حذف افراد کم سن، عافیت طلبان معتقد به دایی جان ناپلئون و زنان سنتی، به حدود« ۱۰ میلیو ن نفر» فعال با تعریف اقتصادی بالغ میشوند.

بر خورداری از حمایت این گروه با ارتباط با فرزندان مشغول به تحصیلشان در دانشگاهها که دسترسی به وسایل ارتباط جمعی مدرن دارند، با همین کم و کیف، با طرح ضرورت حفظ منافع مملکت و برنامه ریزی اصولی برای آینده خانوارها ممکن بنظر میرسد، پراکندگی و تعصبات از سویی عادات مستولی شده براین اقشار نباید با زدارنده بشمار آید.

ب / حقوق بگیران ثابت با عناوین لشکری و کشوری، شاغل و بازنشسته، کارمند و کارگر، آموزشی، علمی، قضایی، اداری و….با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر، که در واقع مجریان تصمیم گیرندگان اصلی گردش امورمیباشند، ضمنا صاحبان بصیرت و متولیان هر حکومتی بشمار می آیند – با دغدغه مستمر چگونگی افزایش بی رویه قیمتها با کارایی نه چندان مفید « در مقایسه با تعدادانبوه شان » پیوسته در فرصتهای فراوانی که دارند به پی گیری اخبار و تفسیررخ دادها مشغول وبا همه محافظه کاری و فرصت طلبی، آماده ترین نیروی در اختیاربرنامه ریزان با حسن نیت و نیالوده، در مسیر تامین منافع ملی با تعریف اصولی میباشند و ناراضیان بسیاری را در خود جای داده اند.

پ / گروه شاخص جوانان تحصیل کرده بی کار و سرگردان شهرها و جویای کار« با تعدادی معادل ۵ میلیون نفر » که پل ارتباطی با خانوادها یشان در اقصی نقاط کشور میباشند و میتوان با برنامه ریزی شرایط حضور در صحنه واستفاده بهینه از آنان را در زمینه فرهنگ سازی و ضرورت تغییرات با آرامش مهیا کرد، زمانبر بودن این تحول برآمده از تعلل اندیشمندان میباشد و خود کرده را تدبیر نیست.

ت / بانوان معترض به عملکرد ها و ناهیان ! که با همه سخت گیری ها و محدودیتها، با پس و پیش کردن و رنگارنگ نمودن روسری های خود زیباترین مقاومتها را از خود بروز داده و ناتوانی سیستم را در تحمیل برنامه متحجرانه طی سالیان اخیر نشان داده ا ند – این بخردان «با انبوهی معادل ۵ میلیون نفر» آماده ورود به عرصه تبادل نظر و شجاعترین افراد «جامعه فر هنگی و تحول خواه ایرانمان » بشمار میروند و پیوسته در مبارزه آرام بوده، مطلقا انصراف و عقب نشینی نداشته اند.

ث / دانشجویان و محصلین دوره دوم دبیرستانها متکی به پدر و مادر، در گیر با درس و مشق در این مبحث، با تعدادی معادل ۶ میلیون نفر با توجه به هدف نوشتار جایگاه ویژه ای دارند ( این جمع به مراتب بیش از این تعداد میباشند که نیمی از آنان در گروه سوم « ج » قرار گرفته اند )

با این ترتیب۳۶ میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت کشورکه بصور متفاوت فعال میباشند بایستی در برنامه ریزی ها لحاظ و سر مایه گذاری لازم برای جذب آنان صورت گیرد، تا با اعتقاد به ضرورت تحول و علاقه مندی، از همه مهمتر همکاری، رفرمی آرام با حداقل هزینه بدون اتلاف سر مایه های مادی «حاصل کوشش احاد ملت طی سنوات متمادی با صرف منابع ملی همگانی » صورت پذیرد.

اصلاحات لازم در مسیر نجات میهن ازادامه حکومت شعار، افراطی گری، قطع رابطه با دنیای متمدن و دشمن پنداری، جلوگیری از بروز آنچه که همگان مخصوصا طی ماههای اخیردر پی نابودی ارزش پول ملی از منظر افت معیارها، انحطاط اخلاقی، نگرانی های مادی، انحرافات اجتماعی، از همه مهمتر و موثرتر«دور شدن از پندار نیک» و تمامی آنچه شاهد آن بودیم و ابعاد فاجعه بار آن، رسالتی همگانی میباشد که بایستی با نقش آفرینی تمامی ملت بتدریج ومسیولانه سامان یابد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.