نامه سرگشاده سخنگوی جبهه ملی ایران به “بی بی سی”

شنبه, 3ام فروردین, 1392
اندازه قلم متن

bavandمدیریت محترم شبکه رسانه ای “بی بی سی”

با درود، به آگاهیتان می رساند، مدتی است در برخی برنامه های شبکه فارسی زبان شما به گونه ای مستقیم و غیر مستند به یکی از دیرپاترین گروه های سیاسی ایران، اتهام هایی ناروا بدون فراهم ساختن امکان پاسخگویی برابر نسبت داده شده است. از جمله آن که هموندان جبهه ملی ایران در این رسانه، فاشیست و ضدعرب خوانده شده اند. در این مورد، ضروری می‌داند، چند نکته مهم یادآوری گردد:

الف) ملی گرایی (ناسیونالیسم) رهروان راه و اندیشه های مصدقی برخاسته از مفهوم هویت ملی و فرهنگ فراگیر مبتنی بر همسویی، همکاری و همگرایی بوده و به هیچ وجه مبنای نژادی-خونی ندارد. چنانچه در جامعه‌شناسی نوین دوران معاصر میهن‌گرایی سازا از میهن‌گرایی شوونیستی متمایز می گردد.

در میهن‌گرایی سازا هویتی شمول‌گرا مطرح است، که با نگاهی برابر، آزادی، رفاه و مشارکت تمام باشندگان یک دولت-ملت را بدون هیچ تخصیص و تبعیض قومی، زبانی، نژادی، خونی و مذهبی در نظر می گیرد و با رویکردی دموکراتیک توزیع قدرت، ثروت و آزادی را برای همگان در نظر دارد. تاریخ جبهه ملی ایران گواه آن است که تمامی اقوام و مذاهب ایران به دکتر مصدق تعلق خاطر داشتند.

محبوبیت او در جهان عرب به گونه ای بود که وی را زعیم شرق می خواندند. بخصوص با توجه به این که در این زمان مصر درگیر مشاجره سیاسی جدی با دولت انگلستان درباره تجدید نظر قرارداد کانال سوئز و پایان دادن نظام کاندومینیوم در سودان و الحاق آن به مصر بود، ملی شدن صنعت نفت در ایران را اثر گذار و در عین حال رهنما و رهنمون مبارزات در پیش خود می دانستند و به همین جهت هنگام بازگشت دکتر مصدق از نیویورک در قاهره مورد استقبال گسترده مردم مصر قرار گرفت. به علاوه ملی شدن کانال سوئز توسط ناصر به گفته خود او الهام گرفته از ملی شدن صنعت نفت در ایران توسط دکتر مصدق بود.

جبهه ملی ایران تنوع قومی-زبانی را نه یک تهدید، که یک فرصت می نگرد. قدرتی نرم افزاری که تکثر گرایی‌اش موجب پویایی و شکوفایی است و در واقع همین فرهنگ تکثرگرا، راز و رمز بقای در طول تاریخ پرفراز و فرودش بوده است. بدیهی است در نظام مردم سالار مبتنی بر ارزش‌های جهان‌شمول روز، تکثرگرایی پویایی و بالندگی پر معنی‌تری خواهد داشت و آن هدفی است که جبهه ملی از آغاز در جهت تحقق آن بوده است.

ب) مطبوعات و رسانه ها رکن رکین دموکراسی هستند. آزادی آنها قوام بخش مردم سالاری و بالندگی اجتماعی و نهادینه شدن جامعه مدنی است. اما احترام به حقوق دیگران و پرهیز از بر چسب زنی و فراهم ساختن فرصت برابر برای تعاطی فکر و تلاقی اندیشه از وظایف اصلی آنان است.

پ) جبهه ملی ایران در منشور خود، در بخش دو – بندهای اول تا چهارم بر پایبندی خود به کلیه میثاق‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی های بنیادین و برخورداری همه شهروندان از حقوق یکسان، برابری در قبال قانون و بهره مندی از فرصت ها و امکانات یکسان بی توجه به باور، جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد و آزادی رسانه ها به عنوان ستون یا قوه چهارم اداره ی کشور به صراحت تاکید کرده است.

در فصل ششم بند یکم نیز قید کرده، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خود را با زبان ها و گویش های مورد علاقه حفظ کنند و به باروری آن ها بپردازند .

جبهه ملی ایران به هیچ روی منکر اجحاف‌ها و تبعیض‌ها و محدودیتژ‌هایی که بر شماری از هم میهنان می رود، نمی باشد. اما ریشه آن را در نبود دموکراسی می داند و بهمین جهت همواره در پای بندی خود به آزادی، مردم ‌سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون کوشا بوده است.

با توجه به نکته های یاد شده، خواهشمندم در نخستین فرصت ممکن این پاسخ را جهت روشن سازی و آگاه گردانی مخاطبان محترمتان در راستای پاسداشت امانت حرفه ای و خبر رسانی منعکس فرمایید.

داود هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
۲۹ اسفند ۱۳۹۱

از: ایران نامه


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. آیا هر کس صحبت از نظام فدرال مورد نظر شما نکند نژاد پرست است؟

  2. بهتر است جبهه ملی بجای حرافی و به حاشیه کشاندن موضوع و مشکلات غیر فارسها‌، نظر خود را صریجا راجع به حق تحصیل به زبان مادری بیان کند.اینکه میگویند علت ستمها و محرومیتها نبود دموکراسی در ایران است،کفایت نمیکند.طبعا هر کس دموکراسی را به فراخور حال خود و به دلخواه خود تعریف و تفسیر میکند.
    ایا شهامت این را دارند که بگویند نظام فدرال بارز ترین نشانه دموکراسی در کشورهای چند زبانه و چند فرهنگه است؟ یا حس نژاد پرستی این شهامت ا از انها سلب کرده؟
    به نظر میرسد عصبانیت جبهه ملی بیشتر بخاطر دعوت رسانه های بین المللی از شخصیتهای غیر فارس میباشد و نه دلسوزی برای دموکراسی.