متن پیام دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران به جلسه بزرگداشت یکصد وسی و هفتمین سالروز تولد دکتر محمد مصدق – ۲ تیر ۱۳۹۸ در کلن

جمعه, 7ام تیر, 1398
اندازه قلم متن

به نام خدا ، به نام ایران و به نام آزادی

برای اینجانب موجب نهایت سرافرازی و افتخار است که جشن یکصدو سی و هفتمین سالروز تولد دکتر محمد مصدق بنیانگذار و رهبر نهضت ملی ایران را خدمت حضار گرامی و برپا کنندگان ارجمند این گردهمایی تبریک و تهنیت عرض نمایم .

 دکتر مصدق برای ملت ایران و همه پیروانش تنها یک شخصیت سیاسی وطن دوست ، استقلال طلب ، آزادیخواه و پاک دست ومنزه نیست ، بلکه نام او تداعی کننده مکتبی است که استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی را در اذهان مجسم مینماید . او در طول بیش از هفتاد سال مبارزه سیاسی خود الگویی را به جای گذاشت که تاسی به آن  در  همه تاریخ میتواند متضمن سعادت و رفاه جامعه ایران باشد . از این روست که جبهه ملی ایران خانه سیاسی دکتر مصدق ، از دوسال قبل پیشنهاد نمود که سالروز تولد مصدق به نام روز  «استقلال و آزادی» نامیده شود .

اندیشه مصدق در زمینه حفظ استقلال که به شکل دکترین موازنه منفی تبیین نمود ، منشاء و فلسفه تشکیل جنبش غیر متعهد ها در جهان گردید . او معتقد بود که کشور ما ضمن داشتن روابط دوستانه و احترام متقابل با تمام کشور ها وقدرت های جهانی ، باید از متصل شدن به بلوک های قدرت احتراز نماید تا بتواند منافع ملی خود را در میان تضاد ها وکشمکش های بین قدرت ها حفظ نماید . و امروز در نتیجه عدم توجه به این اصل مهم با تاسف بسیار  شاهدیم که وابستگی به روسیه و اتحاد استراتژیک با این کشور سبب گردیده که حقوق قانونی و مسلم ما در دریای مازندران پایمال گردد . ودر مقابل این پایمال شدن حق خود قادر به هیچگونه واکنشی نباشیم .

مصدق آزادی را روی دیگر سکه استقلال میدانست و میگفت بدون آزادی ، تحقق استقلال ممکن نیست ویک حاکمیت استبدادی و مخالف آزادی ، هرگز نمیتواند مستقل بماند . از این روست که او در نخستین بخشنامه ای که در مقام نخست وزیری صادر کرد ، به شهربانی کل کشور بر رعایت  آزادی مطبوعات قویا تاکید نمود . او آزادی احزاب ، آزادی اجتماعات و تظاهرات را لازمه تحقق یک جامعه دموکراتیک میدانست .

مصدق ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور را صرف نظر از استیفای حقوق مادی ملت ایران از منابع زیر زمینی خود ، در عین حال قطع کردن دست مداخله گر کمپانی نفت انگلیسی از امور داخلی ایران و حفظ استقلال کشور میدانست .

مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ وقتی دولت ملی را تشکیل داد ، برنامه دولت خود را در دو جمله خلاصه کرد اول اجرای قانون ملی شدن نفت و دوم اصلاح قانون انتخابات . که به وضوح در ماده اول برنامه دولت خود استقلال کشور را در مد نظر داشت و در ماده دوم آزادی و استقرار حاکمیت ملی را جستجو میکرد . بدیهی است که در شرایط تحقق دموکراسی و حاکمیت ملی و تثبیت استقلال  ، عدالت اجتماعی و رفاه وسعادت جامعه هم برقرار خواهد گردید .

حضار گرامی ، امروز در شرایط و اوضاعی که وطن عزیزمان گرفتار حاکمیتی اقتدار گرا و انحصار طلب گردیده که اثری از آزادی ها و حقوق بشر در آن دیده نمیشود و استقلال کشور نیز نادیده گرفته شده و فساد مالی گسترده و باور نا کردنی که خود نتیجه استبداد و اختناق است نهادینه گشته و اختلاف طبقاتی عظیم و شگفت انگیز در جامعه چشم را  آزار میدهد و در نتیجه سوء سیاست ها ، همه گونه خطرات  در کمین امنیت و استقلال و تمامیت ارضی و کیان ملی  کشور قرار دارد، بازهم راه نجات ایران در گرو تحقق اصول فکری دکتر محمد مصدق یعنی به دست آوردن آزادی ، استقلال، و تامین عدالت اجتماعی میباشد.

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

تهران – حسین موسویان

جبهه ملی ایران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید