دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مناظره با رضا تقی زاده در ویژه برنامه صدمین سال تولد محمد‌رضا شاه پهلوی | ایران اینترنشنال

چهارشنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

✅نقد نظام پهلوی نباید به عنوان پشتیبانی از رژیم فعلی شود. ما انتقاد به دوره پهلوی داریم اما همان انتقادات و شاید بیش از آن را نسبت به رژیم حاکم بر ایران داریم؛ که باعث زیر پا گذاشتن حقوق ملت و آزادی های مردم، عدم رعایت استقلال، نبود عدالت اجتماعی و فساد گسترده شده اند.
✅ پرونده #پادشاهی و #سلطنت در این کشور بسته شده است.
✅مشکلات نظام حاکم برآمده از عملکرد رژیم گذشته است.
✅برای بررسی عملکرد یک دولتمرد چند معیار داریم؛ باید آزادی ملت، خواسته های ملت، قانون اساسی، حقوق مردم و کرامت انسانها باور داشته باشد.
✅ معیار دوم این است که چقدر به #استقلال پایبند بوده است. مستقل بودن و اصل استقلال را با فکر ایرانی اعمال کرده است. در حالی که او تحت تأثیر سیاستهای بیگانه بوده است. عامل دیگر چقدر دست پاک بوده و از خزانه ملی سواستفاده نکرده است؟
✅ از این حیث محمدرضا شاه به آزادی های ملت و خواست ملت اعتنا نداشت و با سیاست مشت آهنین پس از کودتای ۲۸ مرداد در صدد سرکوب ملت بود.
✅ روزنامه نگاری مانند کریم پور شیرازی که در زندان بود، به رویش آتش کشیدند.
✅ وزیر خارجه میهن دوستی مانند دکتر فاطمی با تنی تبدار و بیمار پای جوخه اعدام تیرباران کردند.
✅ زندانیان سیاسی را به عنوان انتقال به تپه های اوین که دوره زندان آنان گذشته بود، به رگبار بستند و صدها خشونت و مردم ستیزی که در تاریخ وجود دارد.
✅ از لحاظ استقلال، آزادی های اساسی، فسادناپذیری ، ایشان به هیچ عنوان کارنامه مثبتی ندارند.
✅بعد از کودتای ۲۸ مرداد شاه سیاست #مشت_آهنین را حاکم کرد و در واقع رهبر سلبی انقلاب او شد. چنانکه رهبر ایجابی آن آیت الله خمینی بود.
✅اگر بخواهیم تاثیرگذارترین فرد ۷۰ سال اخیر از آن یاد کنیم #دکتر_محمد_مصدق است که به رغم اینکه در کودتای‌ ۲۸ مرداد از اریکه دولت پایین آمد، اما ذخیره ارزی و پولی که موجب سازندگی بقول آقایان شد ، محصول خدمات آن مرد بزرگ است تمامی پیشرفتهای نسبی و بعدی در گرو درآمد نفت ملی شده بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید