پیام رادیویی دکتر شاپور بختیار به ملت ایران به مناسبت پنجمین سال قبول مسئولیت نخست وزیری ایران

پنجشنبه, 19ام دی, 1392
اندازه قلم متن

dr. bakhtiar

۱۶ دیماه ۱۳۶۲

خواهران و برادران عزیز،

بازگشت به گذشته و ذکر آنچه را که هر یک از ما گفتیم و کردیم در مقابل بار سنگین وظایف آیندۀ ما ناچیز است و شاید تکرار و شرح وقایعی که گذشته تا حد زیادی ملال آور باشد. ولی چه باید کرد، هر یک از ما گذشته ای داریم که مثل سایه ما را تعقیب می کند. مردم ایران نیز تاریخی دارند و نمی توانند خود را نسبت به آن بیگانه تصور کنند. حیات ملی ما مثل سلسله کوه های کشورمان پر از نشیب و فراز است. دوران سربلندی و افتخار پس از مدتی انحطاط و حقارت با سعی و کوشش مردانی از همین آب و خاک میسر گشته است.

با در نظر گرفتن اوضاع جهان امروز، بدون پایداری و مقاومت در مقابل ستمگری مشتی آخوند طماع و پست فطرت، کشور ایران به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم ایران، باز نخواهد گشت.

ولی شما باید بدانید که: یک قطره خون، یک قطره اشک و یک ناله شب در این مبارزه به هدر نخواهد رفت و بدانید که در دنیای پر آشوب کنونی، ما مردم ایران با تحمل رنج باید مبارزه خود را در تمام سطوح ادامه دهیم تا مردم جهان به ما توجه کنند و ببینند که گرفتار چه جانوران و چه دستگاه دهشت زائی شده ام.

در شناساندن ماهیت رژیم خون آشام و ایادی خمینی، که مشتی از اراذل و اوباش بیش نیستند، ما روز به روز موفقیت بیشتری حاصل کرده ایم. اکنون اکثر کشورهای جهان از اوضاع و اخوال ایران کنونی آگاه هستند و می دانند چه فجایع و چه تبه کاری هائی در کشور ما به وسیله آخوندهای بی شرم که نام خود را ” روحانیت مبارز” گذارده اند رواج دارد.

اگر کشورهایی از رژیم خمینی جانبداری می کنند فقط به منظور منافع کوتاه مدت است و به امید اینکه ایران بعد از سقوط این رژیم نکت بار کنونی دادوستدهای آنها را با رژیم خمینی فراموش خواهد کرد – ما سعی می کنیم که ایران هیچ شخص و هیچ دولتی را فراموش نکند.

این یک اخطار بسیار جدی است به دولتهائی مثل ژاپن که با خرید ۸۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز در حدود ۲۵ ملیون دلار در خزانه آخوندهای جنایتکار می ریزد تا جوانان ما یا در زندان ها شکنجه ببینند یا روی زمین های برهوت عراق به امید واهی تسخیر کربلا و فتح اورشلیم جان سپارند.

ایران این رفتارهای خصمانه را فراموش نخواهد کرد و حساب آن دسته از دولتهائی که در کنفرانس ها و یا مجامع بین المللی هنوز جانب خمینی را می گیرند، همیشه مد نظر خواهد داشت. برای سقوط خمینی ششماه کافی می بود اگر این دولت ها با وسائل مختلف رژیم آخوندها را تقویت نمی کردند.

با این حال من به شما خواهران و برادران عزیز مژده میدهم که اکثر قاطع ملل جهان و مردم دنیا دستگاه کنونی ایران را یکی از فاسد ترین، وحشی ترین و ضد انسانی ترین رژیم ها می دانند، خود خمینی با اعمال وحشیانه و گسترش ظلم و بیدادگری و قتل، به این موضوع کمک کرده ولی اجر ایرانیانی که مستمرا این فجایع را بر ملا می کنند و همه روزه دنیا را از آنچه که در ایران می گذرد آگاه می سازند، نباید فراموش کرد. جان کلام اینکه جو بین المللی رژیم خمینی را محکوم نموده و این خود گام بلندی است.

هر قدر من بگویم و بازگو کنم که من از تمام جریان اوضاع کنونی ایران و نابسامانی های شما آگاه هستم، از نامه های شما و صحبت های مسافرانی که به اروپا میرسند اینطور استنباط می شود که بعضی می پندارند ما آرام و با خیال راحت در دیار غربت جا خوش کرده ایم.

عزیزان من، اینطور نیست. بی تابی و شتاب شما را درک می کنیم. نگاه ما رو به ایران است که قبله گاه همه ماست. ولی ما نمی توانیم اوضاع و احوالی داخل و خارجی را از مد نظر دورکنیم. پیمان ما پابرجاست و در یک کلام خلاصه میشود، تا آخرین نفس.

آیا شما که در داخل کشور هستید ناله های نزدیک به نزع این کفتار پیر به گوشتان نمی رسد ؟ شما التماس ها، ناله های شیادانه و استمداد از روحانیت این روضه خوان جنایتکار را نمی شنوید؟ ولی دیگر کذاب ” بهشت زهرا” قادر نیست با وجود تمام ناله ها و تکرار اسلام اسلام، کسی را فریب دهد. بی مورد نیست که امروز برای شما چند نکته را روشن کنم:

پنج سال روز پیش روزی زمام امور کشور را، بر طبق قانون اساسی که همواره به آن پایبند بوده و هستم، بدست گرفتم. آنچه را که از انجام دادم همه شاهد و ناظر بودید و آن برقراری حاکمیت ملی و برپا کردن یک رژیم مترقی و دمکراتیک، در چارچوب قانون اساسی و سلطنت مشروطه بود. امروز اگر باز مرا مامور خدمت کنید، باز همان راه را به شما پیشنهاد می کنم، آنروز ها در میان التهاب عمومی و عطش انتقام کسی به حرف من گوش فرا نداد و تهمت ها و ناسزاهائی نبود که نثار من نکنند. ولی حس کینه توزی نباید باز تعدادی ایرانی را به جان عده ای دیگر بیندازد. عدالت در حدود قانون برای مجازات تبه کاران کافی است. از این رو، من بسهم خود اطمینان میدهم که روحانیونی که دست آنان به خون مردم بیگناه آلوده نشده است، نباید هراسی به خود راه دهند و مردم نباید بدون دلیل آنها را تهدید نمایند. البته بازتکرار میکنم که جای روحانی در مسجد است و نباید خود را آلوده کشمکش های سیاسی بکند و یا داعیه ایران مداری داشته باشد.

روشنفکران نیز از وظیفه خطیری که به گردن داشتند شانه خالی کردند و میان اوباش و رجاله مستهلک شدند. اکنون وقت آن رسیده است که در حدود امکان خود را آماده کنند و با عناصر ملی شناخته شده هم آهنگ شوند.

پاسدارانی که از روی استیصال و یا عدم شناخت و تشخیص خود رژیم ضد ایرانی خمینی را قبول کردند، می توانند صادقانه و شرافتمندانه با ما تماس حاصل کنند. همکاری آنها با عناصر ملی، سقوط دستگاه ضد ایرانی این جنایتکار تاریخ معاصر را تسریع می نماید. ولی باید بدانند که هر نوع مقاومت در برابر قیام ملت ایران در هم شکسته خواهد شد.
ما به کلیه گمراهانیکه هنوز مسموم تبلیغات سراپا دروغ این دستگاه مانده اند هشدار میدهیم و با نهایت خیر خواهی آنها را به وظائف انسانی و ایرانی شان آگاه می کنیم، قبول و رد آن مربوط به یکایک آنهاست.

طرح بر اندازی دستگاه خمینی روز بروز روشن تر و امید پیروزی رو به افزایش است.

از تشکیلات نظامی و انتظامی و غیر نظامیان، به دلائلی که میدانید چیزی نمی توانم بیان کنم، ولی بدانید که افراد کشور ظرف پنج سال گذشته به اندازه پنجاه سال نسبت به امور سیاسی و اجتماعی مملکت آگاه تر شده اند.

کفارۀ بی بندوباری ها و تن آسائی های آنهائیکه مسئولان کشور بودند، بوسیله مردم ایران در این پنج سال پرداخت شده و هم اکنون ایرانی، بیدار و هوشیار، سر به مقاومت و مبارزه بلند کرده است.

بعد از براندازی رژیم کنونی باید در کوتاه مدت یک حکومت موقت زمام امور کشور در دست گیرد و در همان زمان نمایندگان ملت، در یک محیط آرام و دور از ترس و رعب، اساس و اصول قانونی کشور را، به شرحی که بارها بدان اشاره کرده ام، تدوین کنند.

من معتقدم و همواره گفته ام که دستگاه فعلی در تاریخ طولانی و پر افتخار ما یک پرانتز سیاه است که باید بسته شود. ولی مسائل بغرنج و پیچیده ای در میان هست که اجبارا باید روشن شوند: گرفتاری های اقتصادی- اجتماعی- موضوع زنان- قوای انتظامی- بازگشت به فرهنگ ایرانی و مخصوصا حقوق اکتسابی عده ای و در مقایل مطالبات آنهائیکه بناحق پاکسازی و یا اخراج شده اند، باید در مد نظر باشد.

رسیدگی به مصادره اموال مردم بدون رای دادگاه صلاحیتدار، و امثال این گرفتاریها را نمیتوان در یک ماه و یا یک سال تماماً انجام داد.

بدین منظور از افراد تحصیل کرده و خوشنام دعوت شده که کمیسیون هایی تشکیل دهند و مشغول شوند تا یک برنامه ضربتی و کوتاه مدت تهیه نمایند که بدون درنگ پس از سقوط رژیم نکبت بار روضه خوانها پیاده شود.

امید ما این است که مثل گذشته نگوئیم: ” این رژیم برود بعد خواهیم دید”

– مردم ایران حق دارند بدانند با چه کسانی و به سوی چه هدفهائی قدم بر میدارند.

– مردم ایران حق دارند که از هر رژیمی که حقوق انسانی و ملی آنها را نفی میکند و یا به تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن بی توجه است، روگردان باشند.
-مردم ایران حق دارند که قانون را مافوق اراده اشخاص بدانند.

-دیگر احدی را با تملق و چاپلوسی بالاتر از قانون قرار ندهیم، خلاصه بت نتراشیم تا محتاج بت شکن نشویم.

در این شی سرد زمستان در خانۀ خود، با خود خلوت کنید و به آنچه عزیز و مقدس دارید سوگند یاد کنید که از دو چیز همیشه دوری جوئید تا سرنوشت کشور ما بار دیگر بدست نوئی دیکتاتوری سپرده نشود:

اول از هیچ کس تملق نگوئید.

دوم حرمت به قانون را بالاترین خصلت خود قرار دهید.

سعادت ایران فردا تا حد زیادی بر این دو اصل استوار خواهد بود.

ایران هرگز نخواهد مرد

برگرفته از نشریه ” نهضت” ارگان مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران، پنجشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۶۲ شماره ۵۷


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.