برای تحقق ایران دموکراتیک ایستادگی کنیم

جمعه, 7ام بهمن, 1401
اندازه قلم متن

ابوالفضل قدیانی در دیدار با آرش صادقی، زندانی سیاسی که به تازگی به صورت موقت از حبس آزاد شده، او را یکی از نمادهای مردم رنجدیده ایران و یکی از جوانان شجاع و پایدار بر عهد مردم دانست و تاکید کرد: “آقای صادقی خود را در دفاع از حقوق مردم متعهد می داند و وفاداری‌اش موجب تحمل سختی‌ها و مرارت‌هایی از جمله محرومیت از حق جوانی و زندگی و آسیب جسمانی شده”.

قدیانی با تمجید از ایستادگی آرش صادقی در مطالبه دموکراسی و حقوق شهروندی گفت: “جوانان با عزتی نظیر آرش صادقی و مصطفی نیلی که تجربه زندان در سالهای گذشته و بخصوص در جنبش سبز و اعتراضات پس از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ را دارند و در جنبش کنونی نیز به‌خاطر ایستادن در سمت ملت مورد کین و غضب نهادهای حکومتی قرار گرفتند؛شایسته قدرشناسی از سوی جامعه‌اند.”

این فعال سیاسی با اشاره به شجاعت تکثیر یافته در سطح جامعه، خطاب قرار دادن شخص اول مملکت را به به عنوان عامل اصلی بحرانها، نشانی از درک روشن مردم از نتایج و آسیب‌های استبداد دینی بر کشور دانست و بار دیگر علی خامنه‌ای را مسئول اصلی فجایع کشور عنوان کرد و تاکید کرد: “شعارهای شجاعانه مردم بر علیه نظام نکبت استبداد دینی موجب ریختن هرگونه ترس از این قدرت پوشالی ولایت فقیه و عمال حکومتی‌اش شده”.

به گفته آقای قدیانی اعتراض خیابانی روش موثر و کارآمد برای پایان بخشیدن به استبداد دینی در قالب جنبش ”زن، زندگی،آزادی” است و هدف نهایی این جنبش تحقق حاکمیت دموکراتیک و گذار از نظام مستبد دینی به جمهوری است.

وی مقابله با دیکتاتوری از هر نوع آن را برای تحقق حاکمیت ملی و سیر کشور به سوی توسعه دموکراتیک ضروری دانست و خشونت افسارگسیخته حاکمیت را ناشی از ترس مستبد از اراده مردم برای تغییرات بنیادین در کشور اعلام کرد. به گفته این فعال سیاسی مردم شخص اول مملکت را هوشمندانه هدف اول و آخر اعلام کرده‌اند زیرا در نظر آنها نظام استبداد دینی با جباریت مذهبی و حکمرانی یک تنه در برابر خواست آزادی و دموکراسی خواهی جامعه ایران قرار گرفته.

به اعتقاد قدیانی با تعمیق نارضایتی‌ها بر شمار معترضان افزوده خواهد شد و حامیان نظام فعلی کم و کمتر خواهند شد.

وی در این دیدار ایران آزاد و دموکراتیک را فارغ از تعلقات مذهبی و قومی و جنسیتی و… خواست مبنایی و مشترک مردم اعلام کرد و پیروزی این جنبش را منوط به همبستگی بیشتر بین معترضان دانست: “افزایش این همبستگی تیغ سرکوب مستبد را کندتر خواهد کرد و مانع از تداوم فضای امنیتی و خفقان سیاسی خواهدشد.”

به اعتقاد این زندانی سابق، در شرایط کنونی، شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی جامعه باید تقویت کننده صدای زندانیان مظلوم و معترضان اسیر و به گروگان گرفته شده باشند و با صدای رسا احکام غیر قانونی و ضد انسانی اعدام را را محکوم کنند.

قدیانی اعدام را در راستای سیاست ارعاب و تهدید عنوان کرد و اتحاد و همگرایی را مانعی اصلی برای تداوم این احکام ظالمانه دانست و در این راستا خواستار حمایت بیشتر از خانواده های زندانیان و محکومان به اعدام شد.

قدیانی در پایان تاکید کرد بر اصل همبستگی تا شکست استبداد و قرار دادن ایران در مسیر توسعه بمانیم.

از: ایران امروز 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.