ف. م. سخن: من با کمال افتخار یک پنجاه و هفتی هستم!

چهارشنبه, 3ام خرداد, 1402
اندازه قلم متن

IMG_2684.pngبلایی بر سر مردم آمده که گذشته ای را که مثل هر انسان طبیعی داشته اند، در سکوت دفن، یا کلا آن را نفی می کنند.

شکایتی ندارم از این بلاها که بر سرمان راست و چپ آورده اند و به این روز سیاه فکری و اخلاقی، به این روز سیاه جسمی و مادی انداخته اند.

این بخشی از جریان تکامل تاریخ است. بخشی از جریان تکامل ایران. و فقط احمق ها هستند که نمی دانند هیچ نیرویی را، هیچ خواست و اراده ای را، توان مقاومت در مقابل این جریان نیست.

بروید کتاب «همه می میرند» سیمون دوبووار را بخوانید تا ببینید که اگر عمر جاودان هم پیدا کنید، اگر قدرت پیشگویی آینده را هم پیدا کنید، اگر بهترین و قوی ترین اراده ها برای ساختن دنیای ایده آل آینده تان را هم پیدا کنید، باز هیچ غلطی در مقابل جریان تکامل تاریخ نمی توانید بکنید و جامعه به آن سمت که بخواهد و لازم باشد برود می رود.

بنابراین شکایتی از آن چه امروز می بینم ندارم. این هم مرحله ای ناگزیر از همین جریان تکامل تاریخ است.

یک عده احمق، یک عده نادان، ذهن جوانان را مشغول این کرده اند که اگر پنجاه و هفتی ها نبودند ایران الان بهشت می شد و اگر امروز دارید زیر فشار آخوندها له می شوید مقصرش پنجاه و هفتی ها هستند.

وه چه یاوه ای! وه چه چرند و چه استدلال بچه گول زنکی!

اولا «اگر» را در تاریخ کاشتند از بغل اش افسانه بیرون آمد. ثانیا شماها که امروز پنجاه و هفتی ها را به سیخ می کشید و خودتان را شبیه به شارلیز ترون می بینید خبر ندارید که بریژیت باردوی سال ۵۷ از شما به مراتب زیبا تر بود و شما امروز تازه رسیده اید به مبارزه ی انگشتی و انگشت کردن مبارزاتی در مقایسه با مبارزات جانانه و با تمام وجود بچه های دهه ی پنجاه و هفتی.

من عادت دارم درست لحظه ای که موقعیت کاملا برای حرف زدن نامساعد می شود حرف ام را بزنم چون در موقعیت مساعد حرف زدن که هنر ی نیست. کسانی که داد شجاعت می دهند اول بفهمند که شجاعت از بیان آن چه فکر می کنی آغاز می شود بعد به عمل شجاعانه می رسد. کسی که جرات ندارد بگوید که بوده و چه بوده و چطور می اندیشیده و چطور در طول زمان،،، زندگی و افکارش تغییر کرده، بی آن که گذشته ی خودش و خودش را در گذشته نفی و معدوم کند، می تواند در عمل هم شجاع باشد.

یعنی بلاهت باید تا چه حد باشد که آدمی تصور کند اندیشمند ترین اندیشمندان و متفکر ترین متفکران امروز در سال ۱۴۰۲ می دانند و می توانند بدانند که اثر عمل امروز شان در سال ۱۴۵۲ این و آن و کلا مثبت و در جهت بهشت کردن کشورشان است!

(ساده اش می شود این که شارلیز خانم! حیف که نیستیم تا ۵۰ سال بعد ریخت و قیافه ات را ببینیم و احوال ات را بپرسیم!)

بعد در سال ۱۴۵۲ به جان خود گذشته اش بیفتد یا دیگران یقه ی او را بگیرند که اگر در سال ۱۴۰۲ فلان کار را نمی کردی، امروز در سال ۱۴۵۲ به این روز نمی افتادیم!

گفتم فعلا با صدای بلند اعلام کنم که من با افتخار یک پنجاه و هفتی هستم تا بعد برسیم خدمت کسانی که پنجاه و هفتی ها را می خواهند به سیخ بکشند و آن ها را در هم بکوبند. و نیز سراغ دهه پنجاه و هفتی های پیر شده و بزدل که خودشان را قایم کرده اند و جرات ندارند با شجاعت بگویند ما پنجاه و هفتی بودیم و هستیم و در گذشته مان آن چه را باید می کردیم کردیم همان طور که شما هم امروز همان را می کنید که باید بکنید.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.