پرونده سازی تلافی جویانه برعلیه رسول بداغی و شاهرخ زمانی

سه شنبه, 6ام اسفند, 1392
اندازه قلم متن

rasul bodaghi shahrokh zamaniرسول بداغى و شاهرخ زمانى دو تن از زندانیان سالن ۱۲ زندان رجایى شهر کرج، پس از حدود ٣ روز انفرادى، روز شنبه ۳ اسفند سال ١٣۹٢، به دادسراى عمومى و انقلاب کرج اعزام، و در خصوص “شورش در زندان، اخلال در نظم و درگیرى با ماموران زندان”، تفهیم اتهام شدند.

برخورد تنبیهى از طریق زندان انفرادى و تفهیم اتهام رسول بداغى عضو کانون صنفى معلمان ایران و شاهرخ زمانى عضو هیئت بازگشایى سندیکاى کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو شوراى نمایندگان کمیتهٔ پیگیرى ایجاد تشکل‌هاى کارگرى، در حالى صورت مى گیرد که اعتراضات ایشان در راستاى قوانین داخلى و بین الملل، کاملا موجه و قانونى بوده است.

روز شنبه ۲۸ دى ماه سال جارى، مسئولان زندان رجایی شهر اقدام به تعویض قفل کتابخانه سالن ۱۲ کرده و اجازه استفاده از کتابخانه را از زندانیان سیاسى سلب کردند که با واکنش این دو فعال صنفى زندانى شد.

در واکنش به اعتراض قانونى رسول بداغى و شاهرخ زمانى نسبت به ممانعت مسئولان زندان از دسترسى زندانیان به کتابهاى این کتابخانه که با هزینه زندانیان تهیه شده بود، شنبه ۲۶ بهمن ماه، ماموران زندان با یورش به سالن ١٢، ضمن تخلیه کتابخانه، ابتدا این دو زندانى و فعال صنفى را به انفرادى منتقل کرده و سپس به اعزام به دادگاه انقلاب اتهاماتى نظیر شورش و اخلال در نظم را به ایشان تفهیم کردند.

برخورد تنبیهى مسئولان زندان رجایى شهر با رسول بداغى عضو کانون صنفى معلمان ایران و شاهرخ زمانى عضو هیئت بازگشایى سندیکاى کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو شوراى نمایندگان کمیتهٔ پیگیرى ایجاد تشکل‌هاى کارگرى، در حالى صورت مى گیرد که اعتراضات ایشان در راستاى قوانین داخلى و بین الملل، و کاملا موجه بوده است.

به تعریف آیین نامه اجرایى سازان زندانها و اقدامات تامینى و تربیتى کشور مصوب ١٣٨۴/٩/٢٠، زندان محلى است که در آن محکومانى که حکم آنان قطعى شده است با معرفى مقامات قضایى صلاحیت دار قضایى و قانونى براى مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزى، بازپرورى و بازسازگارى نگهدارى مى شوند و به موجب اصل ١۴۴، ١۴۵، ١۴۶ این آئین نامه هر زندان مکلف به تهیه کتاب‌هاى علمى، مذهبى، اخلاقى و فنى در حد نیاز و براى مطالعه محکومان است و استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاى مجاز در داخل موسسه یا زندان مانعى ندارد.

در اعلامیه هاى بین الملل نیز ایران متعهد به رعایت حق استفاده از کتاب، روزنامه و امکانات آموزشى، به مثابه ابزار موثر در راستاى رشد و توسعه شخصیت انسانى، براى زندانیان شده است.

تدارک زمینه شرکت در فعالیت هاى فرهنگى و آموزشى به منظور رشد و توسعه کامل شخصیت انسانى، از اصول اساسى براى رفتار با زندانیان است که در قطعنامه ١١١/ ۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومى تصویب و اعلام شده است اما رسول بداغى و شاهرخ زمانى، به دلیل اصرار به اجراى این اصول، که زمینه آن با تهیه کتاب و ایجاد کتابخانه توسط زندانیان مهیا شده، تنبیه و به زندان انفرادى منتقل شدند.

”حداقل مقررات معیار براى رفتار با زندانیان”، مصوب نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیرى از جرم و رفتار با مجرمان، به وجود امکان انجام فعالیت هاى تفریحى و فرهنگى در همه زندان ها در راستاى کمک به بهداشت روانى و جسمى زندانیان تاکید دارد و در بند ۴٠ به وضوح به وجود کتابخانه با کتابهاى کافى براى همه گروههاى زندانیان تاکید دارد.

”اعلامیه اصول اساسى براى رفتار با زندانیان” که در قطعنامه ١١١/ ۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومى تصویب و اعلام شده است، نیز به حق شرکت در فعالیت هاى فرهنگى و آموزشى به منظور رشد و توسعه کامل شخصیت انسانى تاکید دارد.

این اعلامیه تاکید دارد که به استثناى محدودیتهایى که حقیقت زندانى شدن به وضوح ایجاب میکند، کلیه زندانیان باید از حقوق بشر و آزادى هاى بنیادى تعیین شده در اعلامیه جهانى حقوق بشر، و اگر کشور مربوطه عضو یا طرف باشد، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى و پروتکل اختیارى آن، و حقوق مشابه دیگرى که در سایر میثاق هاى سازمان ملل متحد تعیین شده، برخوردار باشند.

عدم توجه مسئولان قضایى جمهورى اسلامى به ایجاد شرایط انسانى در زندان هاى جمهورى اسلامى ایران و برخورد با فعالیتهاى آموزشى و فرهنگى خودجوش زندانیان، نقض فاحش قوانین داخلى و تعهدات بین المللى، و تنها در راستاى سرکوب و آزار زندانیان تلقى مى شود.

رسول بداغى و شاهرخ زمانى در اعتراض به این سرکوب از روز شنبه ۲۶ بهمن، همزمان به انتقال به انفرادى، دست به اعتصاب زدند.

اعتراض و اعتصاب غذاى این دو فعال صنفى با حمایت سایر زندانیان همراه بود و سعید ماسورى، صالح کهندل، ناصح یوسفى، خالد حردانى، محمدعلى منصورى، محمد بنازاده امیرخیزى، حمیدرضا برهانى و میثاق یزدان‌نژاد نیز در اعتراض به انتقال این دو زندانى به انفرادى دست به اعتصاب غذا زده و خواهان بازگشت شاهرخ زمانى و رسول بداغى به بند شده بودند که تا بازگشت این دو زندانى، از انفرادى، ادامه داشت.

اما اکنون بنا بر گزارش منابع مطلع، اعتراض قانونى این دو زندانى با همراهى و حمایت سایر زندانیان سالن ١٢ زندان رجایى شهر، در خصوص مالکیت و حق استفاده از کتابهاى کتابخانه این سالن، با شکایت “مردانى”، رئیس زندان رجایى شهر مواجه شده و پرونده جدیدى با اتهاماتى که ذکرشد، براى ایشان تشکیل شده است.

تخلیه کتابخانه سالن ١٢ زندان رجایى شهر، سرکوب اعتراض قانونى زندانیان این سالن، پرونده سازى تلافى جویانه بر علیه رسول بداغى و شاهرخ زمانى، نقض صریح قوانین داخلى جمهورى اسلامى ایران و تعهدات این کشور نسبت به اعلامیه هاى بین المللى است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.