از نورآباد پهلوی تا زودآباد ثابتی

چهارشنبه, 6ام دی, 1402
اندازه قلم متن

فیلم پرویز ثابتی تکاپویی برای سفیدشویی دوران محمدرضا شاه بود. خوارداشت ژرف مردمان ایران. سازنده‌گان این برنامه می‌خواستند بگویند: مردم شعور لازم برای گام برداشتن به سمت توسعه اجتماعی و گسترش فرهنگی و سیاسی را (ندارند؛ و‌) نداشتند. روشن‌فکران و جریان‌ها‌ی برجسته که مردم را نماینده‌گی می‌کردند، نادان بودند؛ (و هستند). دانش‌جویان بیش از یک مشت خراب‌کار نبودند! (و بی‌خود می‌کردند که در پی سهم خود از حاکمیت بودند! و به حاکمیت ملی می‌اندیشیدند.) یعنی هیچ نیرو و جریان مترقی و پیش‌رویی در جامعه نبود؛ (و نیست). و تنها حکومت و آن هم شخص محمدرضا پهلوی دانا و توانا بود.

البته این تصویر که تصویر دل‌خواه هوادران پهلوی است، در خودنگاری پرویز ثابتی از هم دریده می‌شود. و از آن همه‌چیزدان و همه‌چیز توان تنها یک کاریکاتور می‌ماند، که به‌گاه خطر فرار را می‌پسندد و نه قرار را. یعنی در گزارش ثابتی پهلوان پهلوی، به پهلوان پنبه‌ای دگردیسیده است!
اگر گزارش پرویز ثابتی سنگ‌سری را بپذیریم باید حکومت و سیاست را به دستان با کفایت امنیتی‌ها سنگ‌یر بسپاریم تا آن‌ها ایران را آباد و گل‌وبلبل کنند! (کاری که علی خامنه‌ای کرده است.) هرچند در این مسیر هنوز یک دش‌واری کوچک وجود دارد. مردم نباید در برابر آن‌ها ایستاده‌گی کنند؛ و اگر کسی جسارت و شجاعت ایستاده‌گی داشت، باید درو شود تا مملکت در دستان با کفایت امنیتی‌ها پیش برود و پیش‌رفت کند!
به زبان دیگر در این داستان راستان سیاست، سیاست‌ورزی و سیاست‌مدارها برچیده می‌شوند تا راه پیش‌رفت در ایران چیده و آماده شود. چنین تصور و تصویری از توسعه به خودی خود یک نورآباد تمام است؛ و عجیب نیست اگر از دل آن تنها یک زورآباد زاییده شود!
باید پرسید برنامه‌سازان مستند پرویز ثابتی تا چه پایه به پستی و پلشتی آلوده‌اند، که چین خوابی را برای ایران آینده پخته‌اند؟ آیا پسند پست هواداران سلطنت در ایران برنامه‌سازان را به این پستی و پلشتی کشانده است؟ یا این تنگ‌نا ناگزیر و ناگریز است و به همه‌ی بازی‌گران سنتی و محروم از هوا‌ی تازه تحمیل خواهد شد؟
فیلم پرویز ثابتی ثابت کرد که از نورآباد پهلوی‌ها تا زورآباد ثابتی‌ها فاصله‌ی چندانی نیست.

اکبر کرمی

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.