حجــــاب اجبـــاری

پنجشنبه, 22ام تیر, 1391
اندازه قلم متن

بـرای کامپیـن ضـد حجـاب اجبـاری

من بر آنم حجاب اجباری
بد تر است از هزار بدکاری
هرکه با جور و جبر می کوشد
تا زنان را حجاب درپوشد،
گر فرشته ست یا رسول خداست
کُنش ِ او خلافِ گوهرِ ماست
مرد و زن هردو آدمی زادند
صاحبان حقند و آزادند
حقّ زن در امور ِ انسانی
از سوی مرد نیست ارزانی
حقّ او در نهاد او ساری ست
ضامنش روزگار بیداری ست
خواب کوچید و خلق بیدار است
دست و فکر و اراده درکار است
فصلِ آن روزگار تیره و تار
قاب آویخته ست بر دیوار
سپری شد بساط شب کیشان
کامد آن صبح ِ روشن اندیشان
عصر آزادی است و آسانی
روزگار حقوق انسانی
سختگیری ِ سُنت دیرین
کهن آمد به روزگار نوین
روشنی بر جهان فراگسترد
مرد و زن را حقوق ، یکسان کرد
حق آزادِ جوشش و کوشش
راست ، چون حق جامه و پوشش
به مساوات ، حق مرد و زنند
زان که این هردو مرغ یک چمنند
پس حجاب از جهان بر اندازید
خانه را طرح دیگر اندازید
این حجاب از میانه برگیرید
تا ز آزادگی خبر گیرید
حق خود را به اهل دین ندهید
زانچه دادید ، بیش ازین ندهید

ــــــــــــــــــــــــ

محمد جلالی چیمه (م.سحر)
۱۱.۷.۲۰۱۲ پاریس
http://msahar.blogspot.fr/


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.