افشارطوس رهاننده دکتر مصدق از یورش اوباش و افسرانی که قصد جان وی را داشتند

پنجشنبه, 27ام فروردین, 1394
اندازه قلم متن

afshartoos
نهم اسفند ۱۳۳۱، رئیس شهربانی، سرتیپ محمود افشار طوس، که افسری وطن پرست و از حامیان جنبش ملی و همچنین موسسین سازمان گروه ملی افسران و عضو هیات مدیره آن سازمان بود، به وسیله عوامل اطلاعاتی شهربانی و منابع خبری دیگر، از نقشه قتل دکتر مصدق با خبر شده بود و می دید اگر بخواهد با توجه به وقت کمی که در اختیار دارد از در منزل دکتر مصدق به داخل برود و ایشان را از مهلکه قریب الوقوع رها کند، طبعا بعضی از افسران حاضر در جمعیت از تماس او با نخست وزیر مطلع می شوند. بنابر این تصمیم می گیرد از خانه مجاور منزل دکتر مصدق، از خیابان پهلوی به منزل ایشان داخل شود و همین کار را با کمک همسایه و با گذشتن از پشت بامها انجام می دهد و پس از باخبر کردن دکتر مصدق از توطئه طراحی شده، ایشان را با همان لباس منزل و از همان راه به ستاد ارتش که محلی امن و دور از دسترس اوباش بود، می برد.

آن روز تا ساعت ۳ بعد از ظهر اخبار ضد و نقیضی از چگونگی غارت و به هم زدن منزل نخست زیر به ستاد ارتش می رسید.

سرتیپ افشارطوس از بنیانگذاران گروه افسران ناسیونالیست بود. این گروه در سال ۱۳۳۱ تشکیل شد، سپس توسعه پیدا کرد و نام «گروه سربازان ناسیونالیست» و آنگاه ” سازمان گروه ملی” بخود گرفت. این گروه به دکتر مصدق مراجعه می کنند و ایشان در جریان تشکیل گروه قرار می دهند و می گویند که دربار بر ضد حکومت ملی در تمام جبهه ها کارشکنی می کند و تا وقتی شاه، حاکم بر دستگاههای انتظامی است، می تواند طرح کودتاهای فرمایشی ، هر موقع که اراده کند، به وسیله ارتش دولت را ساقط کند، بنابراین هیچ نخست وزیری قادر نیست کاری بر خلاف میل شاه انجام دهد…. این گروه برای جلوگیری از کودتا خواستار تصفیه انقلابی در ارتش می شوند که دکتر مصدق تنها بخش بسیار اندکی از این خواسته را اجرا می کند.

خاطرات من- حسینقلی سررشته – ص ۳۱،۳۲ و ۳۸

از: فیس بوک دکتر مصدق رهبر ملی ایرانیان


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.