پیام کنگره دکتر غلامحسین صدیقی (کنگره چهارم) به کارگران ایران

پنجشنبه, 14ام خرداد, 1394
اندازه قلم متن

logosazemanha

هم میهنان کارگر!

همزمانی برگزاری جلسات کنگره ما با اول ماه مه، روز جهانی کارگر امکان میدهد که بار دیگر به بدتر شدن شرائط زندگی و وضعیت معیشتی شما کارگران ایران بپردازیم. در حالیکه ثروت های ملی، اعم از انسانی و طبیعی توسط وابستگان حکومت به شکلی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است، حیف و میل میشود، شما کارگران ایران هر روز بیشتر به ورطه فقر و فلاکت در می غلطید و چون بیکاری هر روز شدیدتر میشود، حکومت در بخش های اقتصادی زیر نفوذ خود از آن به عنوان وسیله ای برای تهدید به اخراج بهره می جوید. امروزه بیش از نیمی از جمعیت فعال کشور اعم از شاغل و بیکار، زیر خط فقر بسر میبرند.

اعتصاب ها و تجمعات شما علیه بیکاری، قوانین ضدکارگری، ممنوعیت فعالیت های صنفی و سندیکائی همراه با بازداشت فعالان کارگری سرکوب میشوند و فعالان کارگری مانند آقایان رضا شهابی، شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده به علت مبارزه برای فعالیت های سندیکائی و تحقق حقوق کارگران در بدترین شرائط در زندان بسر میبرند.

جمهوری اسلامی در ۳۶ سال گذشته با تصویب قوانین ضد کار و کارگر و سرکوب تمامی اعتراضاتی که می توانستند به همبستگی و اتحاد سراسری شما بیانجامند، مانع همبستگی شما کارگران شده و کارگران ایران اگر چه خواست های مشترکی داشته اند، نتوانسته اند متحدا برای حقوق حقه خویش دست به مبارزه بزنند.

در شرائطی که نیروهای مولده کشور روز بروز بیشر نابود میشوند و بخش خصوصی بیش از پیش به حمایت دولت نیاز دارد، حکومت بجای پرداختن به وضعیت فلاکت بار اقتصادی به فکر صدور انقلاب و حمایت مالی از بنیادگرایان تروریست در منطقه است و برای تامین هزینه برنامه ها و اهداف پرهزینه خویش دائما قیمت بنزین، گاز، برق، آب و تلفن را که از عوامل پایه ای گرانی اقلام مورد نیاز مردمند را بالا میبرد. روشن است که بار اصلی چنین سیاست های خانمان براندازی بر دوش اقشار و طبقات تهی دست و فقیر جامعه میباشد.
ما نمایندگان کنگره چهارم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این عقیده ایم که بدون عدالت اجتماعی یعنی توازن و تعادل بین طبقات و اقشار جامعه، پیشرفت اقتصادی و رفاه ملی ممکن نیست. چنین امری تنها در یک نظام حکومتی ممکن است که کلیه آزادی ها، از جمله آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری رعایت و تضمین شود. در این شرائط است که میتوان با ایحاد امکانات سرمایه گذاری به ایجاد فرصت های شغلی دامن زد، اقتصاد کشور را از توان رقابت در بازارهای ملی و جهانی برخوردار نمود و برای بالا بردن بهره وری کار، آموختن علوم جدید را در تمام سطوح آموزش و پرورش گسترش داد. لازمه آنچه که گفتیم استقرار حکومتی است که طرفداران جبهه ملی ایران در تمامی دوران مبارزات خود آن را “حکومت ملی” نامیده اند. حکومتی که پذیرش حاکمیت مردم و جدائی دین از حکومت از اصول خدشه ناپذیر آن است.

نمایندگان کنگره مجددا بر اهمیت آزادی، دموکراسی و امنیت سیاسی، حقوقی و اقتصادی تاکید میکنند و امیدوارند که شما کارگران به همبستگی سراسری و ملی برای کسب حقوق حقه و از دست رفته خود به پیروزی نائل آئید. سندیکاهای مستقل و فعالیت آزاد سندیکائی حق مسلم همه اقشار، بویژه کارگران است و نمایندگان کنگره خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری میباشند.

کنگره چهارم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
وین ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر ۲ و ۳ مه ۲۰۱۵
انتشار از:
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۴ خرداد ۱۳۹۴ برابر ۴ ژوئن ۲۰۱۵
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.