یورش گارد ویژه به خانواده ها و مردم تجمع کننده برای نجات جان ۱۰ زندانی مقابل زندان اوین

دوشنبه, ۱ام آبان, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» ده ها نفر از خانواده ها و مردم تهران برای نجات جان ۱۰ زندانی که ساعتی دیگر قصد دارند حکم ضد بشری اعدام آنها را به اجرا در آورند مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای در پاستورتجمع کرده اند و خواستار متوقف کردن حکم اعدام عزیزانشان هستند.

خانواده ها و تعداد زیادی از مردم که مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای تجمع کرده بودند یکی از مسئولین کاخ خامنه ای برای فریب به آنها اعلام کرد که دادستان تهران مقابل زندان اوین منتظر خانواده ها می باشد که در مورد متوقف کردن حکم اعدام با آنها صحبت کند.

خانواده ها به حرف این فرد اعتماد کردند و همراه با مردم و پیوستن تعداد دیگری از مردم به آنها بسوی زندان اوین حرکت کردند پس از تجمع جمعیت گسترده که ده ها نفر تخمین زده می شود نیروهای گارد ویژه و انتظامی ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بسوی تجمع کنندگان یورش بردند و با عربده کشی و برخوردهای وحشیانه تعدادی از مردم را متفرق کردند.اما خانواده ها و حاضرین همچنان مقابل زندان اوین شکنجه گاه و کشتارگاه ولی فقیه تجمع کرده اند و خواستار متوقف کردن حکم جنایتکارانه و ضد بشری اعدام هستند.

درحال حاضر ده ها ماشین مملو از نیروهای و موتورسوارهای ولی فقیه جعمعیت حاضررا احاطه کرده اند.

۱۰ زندانی زندان قزل حصار روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه از سالنهای ۲،۱ و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار برای اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند و از آن تاریخ تا به امروز خانواده های آنها از وضعیت و شرایط عزیزانشان در بی خبری مطلق قرار داشتند. تا اینکه امروز به آنها آخرین ملاقات جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام داده شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اصرار آخوند علی خامنه ای بر اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول آبان ۱۳۹۱ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.