سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: پیام کنگره دکتر حسین فاطمی (کنگره پنجم) به کارگران ایران

چهارشنبه, 15ام دی, 1395
اندازه قلم متن

پیام کنگره دکتر حسین فاطمی (کنگره پنجم)

به

کارگران ایران

هموطنان کارگر!

نتیجه‌ی ۳۸ سال حکومت جمهوری اسلامی در زمینه‌ی اقتصاد، ورشکستگی و تعطیلی صنایع و شرکت های خصوصی، فرار سرمایه ها، از بین رفتن فرصت های شغلی و بیکاری گسترده کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی همراه با تورم فزاینده، گرانی سرسام آور و نابسامانی و ویرانی در تقریبا همه زمینه ها بوده است. سیاست های این رژیم وضعیت معیشتی اکثریت مردم بویژه طبقات زحمتکش را هر روز بدتر و تباه تر کرده است. در این مدت حاکمان نظام و “خودی” ها با اختلاس های میلیاردی، دستبرد به اموال عمومی زده، به ثروت های نجومی دست یافته و نشان داده اند که ادعاهای “حکومت عدل اسلامی”، “حکومت مستضعفان”، “آوردن پول نفت بر سر سفره مردم”، و غیره توسط ایشان، جملگی برای فریب مردم و دستیابی به قدرت و امتیازات بوده است.

در حالی که شما کارگران زحمت کش و تهی دست در شرایط معیشتی طاقت فرسا بسر میبرید و از تامین یک زندگی حداقل نیز بی بهره اید، بیکاری در میان شما همه‌ی حد و مرزها را شکسته و در صورت اشتغال، همان مطالبات ناچیز شما نیز در بسیاری موارد پرداخت نمیشود. حکومتگران که با نارضایی شدید اکثریت مردم مواجه اند و دیگر مشروعیتی برای خود نمی بینند، برای ادامه‌ی سلطه‌ی شوم خویش حق هرگونه اعتراض و اعتصاب و فعالیت های صنفی و سندیکائی را از شما و سایر طبقات زحمتکش سلب کرده اند.

جمهوری اسلامی مقاوله نامه های بین المللی مربوط به ابتدایی ترین حقوق کارگری از جمله حق تشکل و آزادیهای صنفی و سندیکایی را نادیده میگیرد و فعالان کارگری را به بهانه های مختلف در معرض تعقیب، اذیت و آزار، اخراج و زندان قرار میدهد. علیرغم این جو سرکوب و فشار، روزی نیست که شما با اعتصابات، تجمعات و تظاهرات، نسبت به عدم پرداخت به موقع دستمزدها، فنا کردن اندوخته های تامین اجتماعی، تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، اخراج جمعی، امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات و نقض حقوق بنیادین خویش و بازداشت معترضان و فعالان سندیکائی، فریادهای اعتراض تان را به گوش هموطنان خود نرسانید.

۹ کارگر معترض معدنِ سنگ آهن بافق علیرغم اعتراضات شدید و گسترده افکار عمومی به زندان و شلاق محکوم شدند. فعالان کارگری همچون بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، سعید شیرزاد، جعفر عظیم زاده، فرزاد مرادی نیا، علی اکبر باغانی و شاپور احسانی راد به زندانهای طولانی محکوم شده اند. علیه ابراهیم مددی، رضا شهابی، داود رضوی، واله زمانی، علی نجاتی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم و ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی و جلیل محمدی یا احکام جدید صادره شده و یا ایشان همچنان به طور غیر قانونی تحت پیگرد میباشند.

پنجمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از کلیه‌ی خواست های برحق کارگران ایران بویژه حق داشتن سندیکای مستقل پشتیبانی می کند. ما نمایندگان کنگره خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری بوده، همچنان بر لزوم دموکراسی و رعایت و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان پافشاری میکنیم و یقین داریم که زحمتکشان ایران نیز در این شرائط سخت صفوف خود را فشرده تر میسازند و دست در دست هم برای حفظ و تحکیم اتحاد سراسری و ملی به منظور احقاق حقوق خویش به مبارزه ادامه میدهند.

کنگره پنجم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
لس آنجلس ۲۱ آذر ۱۳۹۵ برابر ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

انتشار از طرف:
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۵ دیماه ۱۳۹۵ برابر ۴ ژانویه ۲۰۱۷
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/
/


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.