ف. م. سخن: چیزی که حکومت باید بداند: احمدی نژادی ها، با خاتمی چی ها و موسوی چی ها فرق دارند!

جمعه, ۸ام دی, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

امروز تظاهرات گسترده ای در مشهد صورت گرفت؛ تظاهراتی با شعار «نه به گرانی». بازتاب این تظاهرات «ابتدا» در رسانه های «دولت بهار» بود؛ دولت بهاری که احمدی نژاد و مشایی و بقایی گردانندگان آن هستند.

پیش تر ویدئویی از اسفندیار رحیم مشایی منتشر شده بود که محتوایی از نظر حکومت بر اندازانه داشت. قبل و بعد از آن سخنان احمدی نژاد و بقایی و جوانفکر در رسانه های مختلف بازتاب یافت که قلب نظام یعنی قوه ی قضاییه را نشانه گرفته بودند.

این که در نقاط مختلف ایران شاهد رویدادهای خیابانی باشیم چندان عجیب نیست. مخالفت «احمدی نژادی ها» از جنس مخالفت خاتمی و موسوی و کروبی نیست. در مقایسه با «بچه مثبت ها» و «سر به زیرها»ی حکومتی، آن ها «بچه پر روها»ی نظام هستند. بچه پر رو هایی که در مقابل «بزرگ تر» می ایستند و حتی ممکن است با او دست به یقه هم بشوند.

دستگاه های زیر نظر خامنه ای همیشه از امتیاز گردن کلفتی و مشت محکم در برخورد با مخالفان و منتقدان نجیب خود استفاده کرده اند. یک نفر از عربده کش های آنان کافی بوده تا صد نفر انسان اهل فرهنگ و متین را تار و مار کند.

این بار اما قوه ی قضاییه و بازوهای اجرایی اش مثل بسیج و نیروی انتظامی در مقابل کسانی قرار گرفته اند که به خود آن ها شباهت دارند. اگر عربده بکشند، آن ها بلند تر عربده می کشند و اگر بزنند آن ها محکم تر می زنند. تردیدی نیست که عربده کشان خامنه ای قوی تر از عربده کشان احمدی نژادی هستند و قدرت و امکانات بیشتری دارند؛ ولی جنس برخوردشان از جنس برخورد خاتمی چی ها و موسوی چی ها نیست.

در چهل سال گذشته این نوع برخورد با حکومت سابقه نداشته و بار اول است که برخوردی با این کیفیت با حکومت صورت می گیرد. احتمالی که وجود دارد این است که این «نوع» برخورد منجر به برخورد توده های آسیب دیده ی اقتصادی شود. توده های ناراضی از اقتصاد چپاولگر حکومتی.

تا امروز حکومت فقط با «بروز» نارضایتی در سطح دانشجویی و طبقات متوسط رو به رو بوده است و لایه های زیرین اجتماعی نقش عمده ای در اعتراضات نداشته اند. این که این لایه ها پا به میدان بگذارند، کیفیت مخالفت و برخورد با حکومت را به طور کامل تغییر خواهد داد.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.