از نوشته های امیرعلی بنی اسدی: به یاد مصدق

جمعه, ۳ام فروردین, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

امروز به شرف و حقانیت مصدق فکر کنید. سنگ قبر ندارد. رفتن بر سر مزارش ممنوع است. شاه می گفت خائن است. خمینی می گفت مسلمان نیست. هیچ جا به اسمش نیست. یک ریال بودجه صرف بزرگداشتش نمی شود. اجنبی و اجنبی پرست بیزارند از او. هر چند وقت یکبار یکی را می اورند لگد بپراند سمتش. شصت هفتاد سال است تقلا می کنند بگویند کودتا نبود بیست و هشت مرداد، هیچ کس جزخودشان باور نمی کند. سی و هشت سال است کاشانی را هر سال علم می کنند که یعنی کار این عمامه به سر بود ملی شدن صنعت نفت، یک نفر باور نمی کند. هر که هر جای دنیا وجدان دارد جلویش تعظیم می کند، آخرینش همین برنی سندرز بود.

من و تو فراموش می شویم ولی نام این مرد بر تارک شرف این ملت خواهد درخشید تا هزار سال دیگر. نامش جاوید و قسمت دشمنانش فراموش خانه تاریخ.

@amiralibaniasadi


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.