به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر مهدی مؤیدزاده

سه شنبه, ۲۸ام فروردین, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد دکترمهدی مؤیدزاده ــ از اعضای شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران، (١) ما به باز نشر یکی از نوشته های آن شادروان که تحت عنوان «برتری یک ملت بر ملل دیگر در نهضت ملی ایران راه نداشته است» تحریر شده است، اقدام می کنیم. باتوجه به محتوی آن نوشته، دقیقا ً روشن می گردد که برداشت آن مرحوم  از ارزشهای فکری که او تحت عنوان  «راه مصدق» با آن آشنا بوده و در رابطه با فعالیتها و مبارزات خود تبلیغ می کرده است،بر محور کدام «ارزش» ها دور می زده است.

در آن نوشته می خوانیم:

«…با توجه به حضور مداوم در جبهه ملی ایران از سال ١٣٣٩ و نمایندگی در اولین کنگره جبهه ملی در سال ١٣۴١و پلنوم ١٣٨٢و عضویت شورای مرکزی و دسترسی بمدارک و اسناد جبهه ملی ایران در داخل کشور لازمست در مقدمه بگویم جبهه ملی از احزاب، سازمانها و اشخاصی تشکیل شده است که هدفی جز آزادی و استقلال ایران و استقرار حاکمیت مردم ندارند. نه به اعتبار عضویت حزب ملت ایران جبهه ملی ناسیونالیست است و نه به علت حضور سوسیالیستها، سوسیالیست میشود و نه بدلیل حضور حزب مردم ایران سوسیالیست خدا پرست و نه برای عضویت حزب ایران میتوان جبهه ملی را سوسیال دمکرات نام نهاد. به تعریف زنده یاد دکتر مصدق و به تعریف کنگره اول جبهه ملی و بر اساس اساسنامه دوره های مختلف فعالیت، جبهه ملی به چند اصل کلی باور دارد. جبهه ملی به آزادی و تمامیت ارضی ایران معتقد است ولی انتخاب این هدف نه برای برتری انسانهای ساکن در ایرانست که همه انسانها برابرند و قومی را بر اقوام دیگر برتری نیست و عنوان کردن اصالت ملتی و یا قومی جز نفاق و چندگانگی ایجاد نکرده و نمیکند و انحراف از مسیر هدفهای اعلام شده جز دور شدن از هدف اصلی چیز دیگری نمیتواند باشد. مهمترین مانع در راه استقلال آزادی و تمامیت ارضی ایران را باید در استبداد حاکم یافت و نباید به بیراهه هایی که فرا راه حرکت جنبش قرار میدهند وارد شد. باید به همه توطئه ها آگاه بود و پرداختن به آنچه راهش را برویمان گشوده اند و نیروهای مردمی را دچار تشتت و پراکندگی میکند دقت لازم داشت و در ایران امروز آزادی و دموکراسی دو خواست بنیادیست و درپی راههای دیگر بودن جز دور شدن از آن هدفها نتیجه ای ندارد و حال که جهان بر نبودن آزادی و نقض فاحش حقوق بشر اذعان دارد به راههای دیگر رفتن خواست بر قدرت نشستگان حاکم میباشد. پس از گذشت نزدیک به سی سال از سقوط نظام سلطنت استبدادی در ایران، آزادی و استقرار نظام متکی بر دموکراسی هنوز مهمترین مسئله جامعه ماست. در تمام سالهای سلطه استبداد شاهان و استبداد دینی، آزادیخواهان گاه با ناله و گاه با فریاد پیوسته خواسته اند که سرنوشت ملت بدست ملت تعیین شود و تا نظام دموکراسی در ایران استقرار نیابد و آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم تامین نشود، پرداختن به مسائل دیگر نمیتواند راهگشا باشد. حکومت استبدادی بزرگترین و اصلی ترین عامل نابسامانیها و مشکلات روز افزون مردم ایران است و تا عامل اصلی وجود دارد، پرداختن بمسائل جنبی و امید به حل آن داشتن اگر خطا نباشد روا نیست….».

با توجه به محتوی جملاتی که از آن نوشته تقل شد، ضروریست یادآور شد که محتوی نوشته مورد بحث ــ که حدودا ً  در ده سال قبل از سوی آن مرحوم تحریر شده است ــ ، هدفش روشن کردن «ارزشهائی» است که ، «نهضت ملی» و «جبهه ملی ایران» برهبری دکتر محمد مصدق برپایه آنها شکل گرفت. همان «ارزشهائی» که فعالیتها و مبارزات سیاسی «حبهه ملی» وپویندگان «راه مصدق»، همچنان بر محور آنها، ادامه دارد.

دکتر مهدی مؤیدزاده، نوشته مورد بحث را با جملات زیر شروع کرده است.:

« ملی یعنی ایراندوستی. ملی یعنی استقلال خواهی. هرگز ملی بودن ما بمعنی برتری جوئی ملت ایران بر سایر ملل و یا قومی بر اقوام دیگر نبوده و نمی باشد. (پیام جبهه ملی – ارگان رسمی جبهه ملی ایران شماره ۶١ بیست و دوم فروردینماه ١٣۶٠).

در سلسله مقالاتی که با مصاحبه آقای مهندس زعیم [١] آغاز گردید و آخرین مقاله ای که بقلم آقای حسین منتظر حقیقی [٢] انتشار یافت چنین استنباط شده بود که جبهه ملی ایران بحث جدیدی را در میان صاحبنظران مطرح ساخته است، لذا یکی در توجیه آنچه که نظر جبهه ملی تلقی کرده بود و دیگری در رد آن و بعضی گرفتار این تردید شده اند که کدامین اظهار نظر از آن جبهه ملی است؟ و سئوال های عنوان شده از طرف سایت ملیون نیز گویای این برداشت است.»

در واقع آن نوشته، در نقد اظهارات آقای مهندس کوروش زعیم تحریر شده است. آنهم آن بخش از بیاناتی که آن جناب در مصاحبه با «ادوارنیوز» در تاریخ ۶ آبان ١٣٨۷بیان کرده بود. اظهاراتی که هیچگونه سنخیتی با ارزش های تشکیل دهنده «جبهه ملی ایران»  و «راه مصدق» ندارد.

برای اینکه خواننده دقیقا ً در جریان بحث قرار داشته باشد، که چرا دکتر مهدی مؤید زاده با محتوی اظهارات آقای مهندس کورش زعیم مخالف بوده است، برآن شدیم که متن کامل پنج  نوشته را که مربوط به موضوع بحث می باشند و در ده سال قبل منتشر شده اند، بصورت «مجموعه» ای در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

مطالب مندرج در این مجموعه عبارتند از:

١ ـ ملیت و قومیت در گفتگو با کورش زعیم (متن مصاحبه با ادوارنیوز)

٢ ـ گلایه ای از آقای کورش زعیم ــ محمد امینی

٣ ـ پاسخی به گلایه آقای محمد امینی ــ کورش زعیم

۴ ـ دربارهءپاسخ آقای کوروش زعیم به نقد و گلایهء آقای محمد امینی ــ حسین منتظرحقیقی

۵ ـ  برتری یک ملت بر ملل دیگر در نهضت ملی ایران راه نداشته است ـ دکتر مهدی مؤیدزاده

گرامی باد خاطره دکتر مهدی مؤیدزاده

راهش ـ راه مصدق ـ پررهروباد

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی،

نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ – ۱۶ آپریل ۲۰۱۸

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس :

١ ــ  مجموعه ای از پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مؤید زاده

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6561-Majmuoaie_az_payamahe_tasliyat_bemonasebate_dargozashte_DR_MEHDI_MOAYEDZADEH.htm


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.