پدر استقلال خواهی ایران، دکتر محمد مصدق است

شنبه, ۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

پدر استقلال خواهی ایران، دکتر محمد مصدق است که در اوج ظلم وتعدّی انگلیسی ها هیچ گاه شعار مرگ بر انگلیس نداد. پرچم کشورش را آتش نزد و حتی نسبت به رشد احساسات ضد انگلیسی هشدار داد. با افتخار حق ایرانی ها را از انگلیسی ها گرفت. چون فاسد و ظالم نبود مردم در تحریم ها هم به او اعتماد کردند. استقلال را همراه با آزادی پاسداشت و به جای تحقیر مردمش به آنها شخصیت داد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. دکتر محمد مصدق تنها سیاستمدار تاریخ ایران است که به آزادی و دمکراسی اعتقاد داشت و عقل جمعی را پایه تصمیمات خود قرار می داد. او در تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران تک است و دشمنی خمینی و باند جنایتکارش با این شخصیت بزرک به همین علت بود. البته احساس حقارت در برابر روح بزرگ او هم نقشی اساسی داشت. این احساس حقارت در تمامی آخوند ها ریشه دار است چرا که نسب آنها در قضیه ملی شدن نفت و زمان مصدق به کاشانی می رسد که برای مشتی دلار مردم را فروخت و نسب مردم به مصدق که در تمام دوران صدارتش نه تنها ریالی از بودجه دولت دریافت نکرد بلکه تمام مخارج سفرهایی هم که به خارج از کشور برای قضیه ملی شدن نفت می کرد مثل بلیط و هتل خود و همراهانش را از جیب خود می پرداخت. پیدا کنید یک سیاستمدار دیگر را با این خصوصیات در تاریخ ایران. او میخواست نخست وزیر ایران باشد که به آمال و ارزوهایش برای بزرگی ایران جامه عمل بپوشاند نه جیب خود و اطرافیانش را پر کند. تفاوت او با امام جانیان و بازماندگان جنایتکارش در همین است. او تنها سیاستمداری است که می گفت ایران می تواند مثل سوییس باشد چرا که خصوصیات چند قومیتی و چند زبانی را داراست. او تا ابد نور می افشاند و سگهای دیکتاتور عوعو می کنند.