هشدار معنادار وزیر خارجه ایران خطاب به مخالفین جمهوری اسلامی

دوشنبه, ۴ام تیر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

همه در یک کشتی نشسته ایم

هدف دشمن نه نظام جمهوری اسلامی، بلکه ایران است

خیال نکنند بعضی ها اگر جمهوری اسلامی رفت آن ها می آیند.

امروز ایران با این وضعیت جغرافیایی هدف است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه  در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: ما در ایران از اصولگرا و اصلاح طلب، بی خط، مخالف جمهوری اسلامی و مخالف دولت، همه در یک کشتی نشسته ایم. وزیر امور خارجه خطاب به اپوزسیون برانداز برونمرزی (مخالفین جمهوری اسلامی) گفت: خیال نکنند بعضی ها اگر جمهوری اسلامی رفت آن ها می آیند؛ امروز ایران با این وضعیت جغرافیایی و موجودیت عظیم و پرافتخار تاریخی و با این مردم، توانمندی و ذخایر و آینده درخشان هدف است و ما همه با هم این هدف را ناکام می کنیم. هدف دشمن نه نظام جمهوری اسلامی و نه دولت روحانی، بلکه ایران است. این ایران است که مانع بعضی اهداف و تمایلات است . می خواهند ایران را نابود کنند.

سوال:  آیا فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به فروپاشی ایران منجر خواهد شد؟  مطلقا خیر!

پس چرا عده ای هدفمند در درون و خارج از کشور می خواهند القاء کنند فروپاشی نظام جمهوری اسلامی مساوی است با فروپاشی ایران؟ چرا و به چه دلیلی این هراس افکنی کاذب را شایعه می کنند؟

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید