ماه عسل فدائیان اسلام و کودتاچیان، زاهدی به نواب صفوی پیشنهاد وزارت فرهنگ داده بود!

یکشنبه, ۲۲ام مهر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

نواب صفوی رهبرفداییان می گوید:« صبح ۲۵ مرداد خود می خواستم قیام کنم. چون که دیگر تحمل جایزنبود واز دست توده ای ها داشتم دیوانه می شدم. در ختم عیالم استخاره با قرآن خدا کردم. استخاره فرمود که صبرکن که من هم صبرکردم که از جانب خداوند توده ای ها کوبیده شدند.» عیال دوم نواب صفوی درمرداد ماه ۱۳۳۲ درگذشته بود و او نگرانی و اضطراب ازجانب مامورین شهربانی را موجب مرگ زودرس همسرخود می دانست ومی گفت دولت زاهدی «چون که با توده ای ها مبارزه می کند ومصدقی ها را هم می کوبد، من فعلا حرف ندارم و تماشا می کنم.»

نواب صفوی در بیانیه ای که یک هفته بعد ازکودتا در شماره مورخ ۴ شهریور ۱۳۳۲ روزنامه اطلاعات به چاپ رسید سوابق مخالفت شدید خود را بادولت مصدق یادآور شد و تاکید کرد که مصدق «در تمام حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه اش متحصن بود.» نواب می گوید: «بزرگ ترین جنایت مصدق تقویت عمال شوروی در ایران بود…به خدای محمد (ص) قسم که اگر دوروز دیگر حکومت مصدق باقی مانده ورجاله بازی های بیگانه پرستان ادامه پیدا می کرد عقده های درونی مردم مسلمان ایران به هزاران برابرشدیدترازآن طورکه شد منفجر گردیده و رگ های بدن فرد فرد عمال بزرگ وکوچک شوروی رذل را به دست ودندان خشمناک شان بیرون کشیده، بنیاد هستی یک یک آن ها را بدون استثنا درشعله های سوزان آتش غیرت خویش می سوزاندند.» نواب صفوی تاکید می کند: « مملکت به خاطراسلام و به نیروی ایمان حفظ گردید و هرنفعی به هرکه رسید در پناه اسلام رسید.» او می گوید: «اگرقانون اساسی صحیح است، اصل دوم متمم قانون اساس وسایراصول آن هم صحیح است، وشاه و نخست وزیر و وزرا عملآ باید دارای مذهب شیعه و مروج آن باشند.»

مخالفت صریح فداییان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان ازسرکوب توده ای ها و مصدقی ها برای شاه و زاهدی مغتنم بود.

گفته می شود که زاهدی پس ازاین بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را دردولت بپذیرد ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت.

نواب در انتخابات دوره هجدهم خود را نامزد انتخابات از قم کرد. روزنامه اطلاعات در مهرماه سال ۱۳۳۲ گزارش داد که نواب صفوی به اتفاق دونفردیگراز فداییان اسلام (طهماسبی و صرافان) به فرمانداری نظامی احضارشدند «ولی درهمین اثنا دستور آزادی همه آن ها صادرگردید».

نواب درآذر ۱۳۳۲ «به تشویق دولت برای شرکت در موتمراسلامی به اردن رفت» و با ملک حسین دیدارکرد. یک باردیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی دراختیار او گذاشت بود رهسپار مصر شد. وی تا سال ۱۳۳۴ که برسرالحاق ایران به پیمان بغداد با دولت علا درافتاد، دولت کودتا را همچنان تحمل کرد.

بازرگان روایت می کند: « دردهه اول محرم پس ازکودتا، عبدالحسین واحدی از سران جمعیت فداییان اسلام، ضمن سخنرانی درمسجد شاه که از بلندگو پخش می شد، شروع به انتقاد و تخطئه نهضت ملی کرد ومصدق را به باد حمله واهانت گرفت.
بازرگان همچنین از سخنرانی های فلسفی واعظ درایام عاشورای آن سال، که از رادیو نیز پخش می شد، یاد می کند: « باموافقت دولت کودتا نهضت ملی دکترمصدق را مورد حمله قرارمی داد… مردم واکش نشان دادند وبا سردادن شعار «مصدق پیروز است» سخنان اورا قطع کردند.»

خواب آشفته نفت، از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی- محمدعلی موحد- ص ۱۵۶-۱۵۷

@mohammadmosaddeghتلگرام

از: فیس بوک آقای میثم لقمان


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.