هاشم خواستار؛ طوفان آزادى در قفس دیوانگان زنجیرى

پنجشنبه, ۳ام آبان, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

چند ساعتى دور از فضاى اجتماعى بودم و بمحض ورود به این دهکده کوچک به بزرگى دنیا، خبرى وحشتناک ونامتعارف مرا بهم ریخت… ربودن استاد هاشم خواستار شیر بیشه قهرمانان توسط اطلاعات سپاه مشهد و انتقال این فاخته آزادى به قفس دیوانگان زنجیرى و ممنوع الملاقات در تیمارستان!….خدایا! چه شده؟! معلم این اسطوره قداست و پاکى و غمخوار و مربى فرزندانمان در قفس حادترین بیماران روانى!. ..چه شیطان سیاه و پلیدى بر سرزمین مان چمپره انداخته و روى ضحاک ها و تاتارها و فاشیست ها را سفید کرده!…یکى دو ساعت چشم هایم را بسته و دل به اقیانوس رحمت هاى بیکران الله مهربان سپردم. .. پرنده خیالم به دوران جوانى به عبارتى دهه پنجاه رفت زمانى که من و استاد خواستار و همسانان ما براى فردایى بهتر و رها از زنجیر و استبداد، الگوهاى خود را مى یافتند. …بله این نمونه ها گاه مى توانست در بازى یک ستاره سینما تجلى نماید. …”جک نیکلسون” با بازى هنرمندانه و جسورش در فیلم “دیوانه اى از قفس پرید” که در حقیقت نام اصلى آن “پرواز بر آشیانه فاخته” بود شکوه مقاومت و نافرنانى را در برابر استبداد و انحصار و فشار به نمایش گذاشت و سرانجام با نابودى خویش به دیوانگان یک آسایشگاه روانى درس رهایى از زنجیرهاى تحقیر و سرپرستاران متوحش و جانى را داد. …

بله اگر چه استبداد مذهبى، فرقه گرا و شیطان مسلک توانسته، صداى بلند آزادى را در قفس دیوانگان زنجیرى به زنجیر بکشد اما این را فراموش کرده که این بیماران روانى صدها برترى نسبت به حاکمان روان پریش و مالیخویایى ما دارند. … به یادم دارم که استاد خواستار روزى مى گفت: در فرداى دموکراسى، آخوندها و پاسداران هم آزاد خواهند بود تا از حقوق شهروندى یکسان بهره مند شوند. ….اما روزى را در فرداى ایران مى بینم که استاد خواستارها با تمام سعه صدر و دل بزرگشان با تجربیات تلخ و دردناکشان به این نتیجه برسند که براى پاسدارى از آزادى و حقوق بشر و تساوى حقوق شهروندى، راهى بجز به زنجیر کشیدن و نگهدارى این بیماران عقیدتى و شخصیتى و نفرت پراکن و فاسد در تیمارستان هایى دور از مردم در صحراها و جزایر ( اگر بیابان و صحرا هم پذیراى آنان باشد)نخواهند داشت….

یقینا آنانى که باد مى کارند طوفان درو خواهند کرد!

ابراهیم احرارى
پنجشنبه ساعت ١/۴٠ دقیقه بامداد


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.