پالایش دستگاه قضایی ایران، تاسیس دیوان عالی تازه و بیانات دکتر مصدق در زمینه عدالت، آزادی و دمکراسی

دوشنبه, ۲۸ام آبان, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

۲۹ آبان ۱۳۳۱ دیوان عالی ایران با ترکیب تازه آغاز بکار کرد. لطفی وزیر دادگستری وقت که سرگرم پالایش دستگاه قضایی بود با استفاده از اختیارات قانونی دکتر مصدق، پنج روز پیش از این تاریخ، دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات را منحل ساخته بود زیرا که برکناری قاضی نشسته امکان پذیر نبود، جز با انحلال واحد قضایی او. در طول این پنج روز قضات تازه شعب دیوان عالی جز شعبه نهم تعیین شده بودند. محمد سروری رئیس شعبه اول درعین حال رئیس دیوان عالی بود.

دیوان عالی ایران در آن زمان ۴۸ قاضی داشت به این ترتیب: هر شعبه یک رئیس، سه مستشار و یک دادیار. سه قاضی دیگر؛ دادستان دیوان عالی و معاونان او بودند. برای تعیین اعضای تازه دیوان عالی، از قضات بازنشسته نیز که شهرت پرهیزگاری و بی نظر بودن داشتند استفاده شده بود. لطفی برای باز گرداندن آنان به شغل قضاوت، حتی به منازلشان رفته و از آنان استدعای بازگشت کرده بود. تا این روز ( ۲۹ آبان ۱۳۳۱ ) هنوز تعیین قضات پنج گانه دادگاه انتظامی قضات که نقش اساسی در حفظ دستگاه قضاوت از هرگونه آلودگی باید داشته باشد تکمیل نشده بود.

دکتر مصدق نخست وزیر وقت در آستانه فساد زدایی از قوه قضایی گفته بود که برقرار کردن دمکراسی واقعی در یک جامعه و تداوم آن و نیز پیشرفت همه جانبه بدون وجود عدالت و آزادی در آن جامعه امکان پذیر نیست و عدالت عمومی و آزادی بدون داشتن یک دستگاه قضایی کار آمد و بی نظر به دست نمی آید و تنها قاضی عادل است که می تواند در یک جامعه عدالت ریشه دار برقرار کند. دستگاههای اداری ـ قضایی ما از دیرزمان شهرت آلودگی یافته اند و از اینجاست که جامعه آلوده می شود و در چنین وضعیتی نمی توان انتظار وجود عدالت و آزادی را داشت که قاضی عادل و نظام قضایی از هرجهت خوب، می تواند فساد و کژی را از دستگاههای عمومی بزداید و بالطبع جامعه تمیز و آزاد شود و پیش بتازد و …. دکتر مصدق، خود استاد رشته حقوق در دانشگاه تهران بود.

مولف: نوشیروان کیهانی زاده

از: تاریخ ایرانی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.