نامه ای از آرژانتین به میهن پرستِ در بند

پنجشنبه, ۸ام آذر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی، جلیل بزرگمهر، ص ۳۴

۹ نوامبر ۱۹۵۳، تهران
آقای محمد مصدق تهران

آقای عزیز، بوسیله جراید و اخبار بین المللی از رفتار شما به عنوان حکومت و همچنین از اتهام فوق العاده ای که به شما نسبت می دهند مسبوق شدم. موضوعی که فعلا تحت محاکمه قرار گرفته و اساس اتهام میباشد دفاع وطن پرستانه شماست که از خاک ایران کرده اید. از نظر یک آرژانتینی بسیار متاسف هستم که مردی مثل شما صرفا برای اینکه در مقام دفاع از منافع وطن و هم میهنانش در مقابل خارجی ها بوده است در چنین موقعیتی قرار گرفته است.

ما آرژانتینیها نیز سالها قبل مصدق خود را که می پولی تو-ای- ری کوزن باشد داشتیم او هم شخصا از منافع آرژانتین و مخصوص از نفت ما دفاع می کرد ولی خارجیها او را زمین زدند و بلافاصله بعد از اینکه حکومت او را ساقط کردند او را تعقیب و در مقابل دادگستری او را متهم نمودند و بالاخره دشمنانش نیز او را کشتند. نمیدانید چقدر من تاسف می خورم که مسبوق شدم که شما مصدق، آن مردی که توانست از وطن خودش در مقابل خارجی هایی که با ثروت مملکتش تجارت می کردند بجنگد حالا روی نیمکت متهمین قرار گرفته است.

ای- ری کوزن را بطوریکه گفتم کشتند ولی بعد از آن ما آرژانتینی ها فهمیدیم که آن مرد آرژانتینی واقعی حق داشت و راست می گفت. بقدری این مساله ثابت شد که حتی دشمنان او هم بعدها ولی متاسفانه خیلی دیر تصدیق کردند که حکومت او حکومت با شرافتی بود. یک روزی هم هرچه تصمیم محکمه تهران باشد همین اتفاق برای شما خواهد افتاد زیرا تاریخ همیشه محامد مردمان درست و میهن پرست را جمع آوری و ضبط کرده است، برای اینکه عدالت صدق پیدا کند همین طور هم باید باشد.

از خداوند درخواست می کنم که ذهن قضات محکمه را کاملا روشن کند که مرتکب اشتباهی در تصمیمات خودشان نگردند. خداوند جان شما را ای مصدق میهن پرست حفظ کند. این دعایی که از آرژانتین ما می کنیم بدین منظور است که زندگانی سرمشق[وار] شما برای همیشه حفظ بشود، زیرا اشخاص مثل شما در این روزگار آشفته خیلی کم پیدا می شوند.

با نهایت احترام: ا-ز-بوسو-کوستا، روزنامه نویس، شماره ۷۷ خیابان ان دارته- کوردوا، جمهوری آرژانتین


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.